TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 167

14 Haziran 2012 Perşembe

 

Teklifler

1.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/661) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

2.-Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 2 Milletvekilinin; Tarsus Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/662) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)  

3.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 15 Milletvekilinin; Siverek Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/663) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)         

4.-Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 8 Milletvekilinin; Ceyhan Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/664) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)        

5.-Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Tekirdağ İlinde Sağlamtaş Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/665) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)  

6.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 6 Milletvekilinin; Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/666) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)        

7.-Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Tekirdağ İlinde Velimeşe Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/667) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)  

 

Raporlar

1.-Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 272) (Dağıtma tarihi: 14.06.2012) (GÜNDEME)

2.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (S. Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi: 14.06.2012) (GÜNDEME)

3.-Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/620) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi: 14.06.2012) (GÜNDEME)

4.-Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı: 275) (Dağıtma tarihi: 14.06.2012) (GÜNDEME)

5.-Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Türk Ceza Kanunun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Kanununda Yer Alan Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 34 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; Türk Ceza Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 6 ve 7'nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Terörle Mücadele Kanununda Bazı Maddelerin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/565, 2/90, 2/120, 2/223, 2/257, 2/268, 2/292, 2/322, 2/326) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 14.06.2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş adamlarının yurt dışına, vizesiz seyahat edilebilmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1832) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

2.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ve 2010-2011 yıllarında kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdama ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1833) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

3.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜİK tarafından açıklanan verilerin güvenilirliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1834) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

4.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki süt tüketimine ve fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1835) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerel yönetimlerin gıda işletmeciliği yapmalarının yol açtığı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1836) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

6.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki özel güvenlik sektörüne ve çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1837) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

7.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde maden araması yapan yabancı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1838) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

8.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir beldeye sulama kanalı yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1839) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

9.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bazı beldelere sulama kanalı yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1840) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir köyün su şebekesi sorununa ilişkin Orman Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1841) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı Kalealtı-İğde sulama sahasında bulunan kanalların kapalı sisteme alınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1842) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ikili eğitim öğretim yapan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1843) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meslek lisesi öğrencilerinin okulu terk etme oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1844) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki Kısık yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1845) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’da bir beldedeki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1846) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hemşirelerin acil servis ve yoğun bakım bölümlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1847) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hipertansiyona bağlı hastalıklara ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1848) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son 5 yıl içinde ülkemizde yaşanan kene ısırması vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1849) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, insan sağlığını tehdit eden ürünlerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1850) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tüm havacılık hizmetlerinde grev yasağı getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1851) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir köyün su deposu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1852) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki termal turizme ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1853) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

23.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yükseköğretim öğrencilerine verilen kredilerin geri ödemelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1854) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

24.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında çıkarılan dergilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1855) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

25.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda bir köydeki sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1856) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

26.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2010 yılı KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1857) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un bazı ilçelerindeki öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1858) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

28.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Bakanlığa bağlı hastanelerde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

29.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, obezite hastalığına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

30.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, cinsiyet ayrımcılığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1861) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

31.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, 29 yaşından büyük öğrencilerin askerliklerini erteleyemeyeceği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1862) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki dere yatakları ve köprülere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1863) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1864) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1865) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerindeki turizm yatırımlarına ve bu illerin tanıtımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1866) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeşil kart sahiplerinin sayı, yaş, cinsiyet ve tahsil bilgilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1867) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin harç ve yurt ücretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1868) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

38.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik hizmetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1869) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

39.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu ve hükümlü çocuklara ve bunların istismarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1870) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

40.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında batan gemilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1871) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

41.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlıkta görev yapan tütün teknolojisi mühendislerinin özlük haklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1872) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

42.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Irmağındaki Erbaa HES Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1873) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

43.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Küçükçekmece Belediyesinin özel yurt inşaatlarının yapı ruhsat işlemleri ile ilgili bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1874) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-                    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, TBMM’de çalışan ve emekli olan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7915) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

2.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı ifadeleri kullanmanın suç sayılıp sayılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7916) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

3.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7917) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

4.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık koruma görevlileri ile koruma araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7918) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

5.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, il genel meclisi üyelerinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7919) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

6.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alo Gıda 174 hattına gelen ihbar ve şikâyetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7920) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

7.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7921) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

8.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Uludere olayıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7922) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

9.-Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bakım yetkisini iptal ettiği bir havacılık şirketi ile ilgili iddialara ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7923) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

10.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, engellilerin kamuda ve özel sektörde istihdamının artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7924) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

11.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, yabancılara mülk satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7925) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

12.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunulması amacıyla Hükümete verilen iznin kullanılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7926) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’daki taksi ve minibüslere kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7927) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

14.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, koruculuk sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7928) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

15.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’deki bir köy okulu binasının mescide dönüştürülmesine ve köy halkının Cemevi talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7929) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

16.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, kürtaj ve sezaryenle ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7930) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

17.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, kredi kartı mağdurlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7931) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

18.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7932) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

19.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 2003-2012 yılları arasında Bakanlıklara yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7933) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

20.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, güvenlik güçlerinin biber gazı kullanması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7934) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

21.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Güdül’deki bir öğrenci yurdunda cinsel istismar ve taciz iddialarıyla ilgili haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7935) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

22.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7936) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Ergenekon davası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7937) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, işine son verilen bir gazeteciye ve basın özgürlüğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7938) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

25.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, sendika ve toplu iş sözleşmesi düzenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7939) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

26.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, protestoya katılan bir öğrencinin polis darbesi sonucu bebeğini kaybettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7940) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TRT personeline ve TRT’nin yayın politikalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7941) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7942) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7943) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7944) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığındaki atamalara ve bu atamaların yasal dayanaklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7945) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

32.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ceza ve tevkif evlerinin standartlarına ve tutuklu ve hükümlülerin sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7946) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7947) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

34.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak’ta yapıldığı iddia edilen organ ve doku ticaretine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7948) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

35.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, tutuklu bulunan bir gazeteciye ve tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7949) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

36.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri hakkında açılan soruşturma ve davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7950) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

37.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, hasta çocuğu olup tutuklu yargılanan annelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7951) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

38.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, 2010 yılında KPSS Eğitim Bilimleri sınavındaki kopya iddiaları ile ilgili soruşturmanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7952) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

39.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İmralı Cezaevine ulaşım şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7953) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7954) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

41.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bakıma muhtaç çocuğu olup tutuklu yargılanan annelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7955) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

42.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2011 yılları arasında SHÇEK tarafından bakılan çocuklarla ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7956) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7957) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Karaman’da kurulacak olan çimento fabrikası ve klinker tesisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7958) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

45.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da SGK’ya kayıtlı prim borcu olan firmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7959) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

46.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, grev yapan havacılık sektörü çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7960) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

47.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, toplu iş sözleşmesi düzenine ve kamu görevlilerinin grev haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7961) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye sınırında bir tampon bölge oluşturulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7962) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7963) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Afganistan’da şehit olan askerlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7964) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

51.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir İngiliz gazetesindeki Türkiye ile ilgili haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7965) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7966) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7967) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

54.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Dünya Uygur Kurultayına ve Sincan Uygur Özerk Bölgesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7968) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

55.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Suriyeli muhaliflere yaptığı bir açıklamaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7969) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

56.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, gençlik kamplarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7970) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

57.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, milli sporcuların atamalarının yönetmeliğe aykırı yapıldığı iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7971) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

58.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, sporda şiddete ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7972) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

59.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, seyircisiz oynama cezası verilen futbol maçlarını kadın ve çocukların ücretsiz izlemesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7973) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

60.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bazı futbol kulüplerinin uluslararası turnuvalarda temsilinin engellenmesine ve futbolun desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7974) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

61.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şap hastalığı nedeniyle bir çok ilçe, belde ve köyde hayvanların zarar gördüğü iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7975) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sıfır faizli hayvancılık kredisi uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7976) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat mühendisliği mesleğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7977) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın ve erkek tarım işçileri arasındaki yevmiye farkına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7978) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

65.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak-Eşme’de dağıtılan büyükbaş hayvanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7979) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

66.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Pazar’da yaşanan dolu afetinden zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7980) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

67.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında şap hastalığı ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7981) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen tazminatlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7982) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

69.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Suriyeli isyancı gruplara silah yardımı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7983) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

70.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7984) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

71.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7985) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7986) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bazı köylerin kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7987) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

74.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’da bir köyün su deposunun yenilenme ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7988) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

75.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir beldenin kanalizasyon ve içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7989) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

76.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir beldenin kanalizasyon ve içme suyu isale hattının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7990) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

77.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7991) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

78.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir beldenin yol, su ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7992) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

79.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir beldenin yolunun ve kanalizasyon hattının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7993) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

80.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, alkollü içeceklere konulan ÖTV’nin kaçakçılığı artırıp artırmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7994) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, güvenlik güçlerinin biber gazı kullanmasına ve Yalova’da hayatını kaybeden bir kişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7995) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

82.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, güvenlik güçlerinin biber gazı kullanmasına ve Yalova’da hayatını kaybeden bir kişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7996) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

83.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Yalova’da güvenlik güçlerinin biber gazı kullanması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7997) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

84.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Yalova’da güvenlik güçlerinin biber gazı kullanması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7998) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

85.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Kadıköy-Kartal Metro Hattı Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7999) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

86.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Karakaya Baraj Gölünde meydana gelen feribot kazasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8000) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

87.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin’e KÖYDES, BELDES, İl Özel İdaresi ve çeşitli bakanlıklar tarafından gönderilen ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8001) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

88.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ataşehir İlçesi Kaymakamlık binası ile Kaymakamlığa bağlı birimlerin ayrı ayrı binalarda bulunması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8002) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

89.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Maltepe ilçesi Kaymakamlık binası ile Kaymakamlığa bağlı birimlerin ayrı ayrı binalarda bulunması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8003) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

90.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa-Merkez’deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8004) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

91.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa-Merkez’deki bir köyün elektrik ve yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8005) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

92.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, güvenlik güçlerinin biber gazı kullanması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8006) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

93.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kalkınma ajansı heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8007) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

94.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, kalkınma ajanslarında emekli valilerin görev almasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8008) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

95.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Magarsus Antik Kenti kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8009) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

96.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Anavarza Kalesi ve Antik Kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8010) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

97.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, çaya uygulanan KDV oranının düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8011) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

98.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, rötarlar ve uçuş iptalleri nedeniyle THY tarafından yolculara ödenen tazminatlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8012) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

99.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Milli Piyango İdaresi sorumluluğundaki şans oyunlarının denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8013) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

100.-                       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir ders kitabında yer alan bir şiirdeki bazı ifadelerin çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8014) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

101.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8015) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

102.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8016) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

103.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bir lisenin pansiyon ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8017) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

104.-                       İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, milli sporcuların atamalarının yönetmeliğe aykırı yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8018) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

105.-                       Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Askeri Liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8019) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

106.-                       Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, ortaöğretim kurumlarındaki öğrenci devamsızlıklarına ve alınan sağlık raporlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8020) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

107.-                       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 29 yaşını dolduran üniversite öğrencilerinin askerlikle ilgili sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8021) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

108.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8022) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

109.-                       Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, egemenliğimiz altındaki ada ve adacıklar ile HELİPED’lere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8023) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

110.-                       Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8024) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

111.-                       Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, 2002-2003 yıllarında Ege Denizinde Türk ve Yunan savaş gemileri arasında bir kriz yaşanıp yaşanmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8025) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

112.-                       Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Uludere olayına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8026) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

113.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, deodorantlarda kullanılan alüminyumun meme kanseri riski taşıdığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8027) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

114.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, plastik ürünlerin kullanımının insan sağlığına olan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8028) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

115.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hizmete açılmayan Dumlupınar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8029) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

116.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Devlet Hastanesinin inşaatına başlanılmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8030) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

117.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Kütahya ili sağlık hizmetleri verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8031) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

118.-                       Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8032) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

119.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8033) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

120.-                       Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, kürtaj ve sezaryen uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8034) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

121.-                       Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak’ta yapıldığı iddia edilen organ ve doku ticaretine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8035) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

122.-                       Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine ve Merkeze gelen şikâyetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8036) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

123.-                       Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerinde yapılan kesintilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8037) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

124.-                       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı verilerine ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8038) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

125.-                       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Başbakan’ın kürtajla ilgili bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8039) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

126.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8040) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

127.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni dijital radar sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8041) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

128.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PTT memurları ve dağıtıcılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8042) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

129.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8043) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

130.-                       Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bazı köy yollarının yapımına ve asfaltlarının yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8044) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

131.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 444’lü numaralar aracılığıyla yapılan para transferlerine ve yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8045) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

132.-                       Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bazı yolların yapım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8046) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

133.-                       İstanbul milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’deki havaalanlarına, uçuş sayılarına ve yaşanan rötarlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8047) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

134.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firmaların çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8048) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

135.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firmaların çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/8049) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

136.-                       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, binalardaki yangın merdivenlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8050) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

137.-                       İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, yapılan jeotermal sondajlara ve çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8051) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

138.-                       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Uludağ Milli Parkı giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8052) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

139.-                       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kürtajla ilgili ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8053) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

140.-                       Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Düzce’de halen prefabrik konutlarda yaşayan depremzedelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8054) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

141.-                       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, emekli bir Genelkurmay Başkanı döneminde yaşananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8055) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

142.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sonrası çek kullanımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8056) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

143.-                       Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kamu çalışanlarına yapılan zamma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8057) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

144.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özelleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların başka kurumlara atanmak suretiyle hak kaybına uğradıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8058) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

145.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen ayaklanmalar nedeniyle Türk şirketlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8059) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

146.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Malatya-Kürecik’teki radar sistemine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8060) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

147.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8061) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

148.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen ayaklanmalar nedeniyle Türk şirketlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/8062) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

149.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında gerçekleşen cari açık değerlerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/8063) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

150.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’de gerçekleştirilecek U-20 Dünya Futbol Şampiyonasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/8064) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

151.-                       Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Bakanlığa verilen maç davetiyelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/8065) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

152.-                       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir siyasi partinin İstanbul Olağan Kongresinin gerçekleştirildiği stadyuma ödenen ücrete ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/8066) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

153.-                       Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, nişasta bazlı şekerlerin kullanım alanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8067) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

154.-                       Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Nizip’te dolu yağışı nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8068) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

155.-                       Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Boyabat’ta meydana gelen dolu sonucu çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8069) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

156.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, esnaf ve sanatkârların bazı sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8070) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

157.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, esnaf ve sanatkârlara yönelik çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8071) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

158.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, esnaf ve sanatkârların ticaret sicili kayıtlarında ustalık belgesi aranmamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8072) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

159.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Esnaf Şûrası toplantılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8073) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

160.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, SGK Yönetim Kurulunda esnaf ve sanatkârların temsil edilmemesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8074) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

161.-                       Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, polis memurlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8075) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

162.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, valiliklere gönderilen büyükşehir belediyelerinin sınırlarının değiştirilmesine yönelik bir genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8076) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

163.-                        Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki içme ve kullanma sularının denetim sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8077) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

164.-                       İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın, Mardin ili konulu bir TV programına konuk olarak davet edilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8078) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

165.-                       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da bir köyün yol, su ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8079) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

166.-                       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da bir köyün yol, su ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8080) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

167.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, dünya miras listesindeki kültürel ve doğal varlıklarımıza ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8081) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

168.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yerli ve yabancı turistlerin müze ve ören yerlerini ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8082) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

169.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ülkemizdeki kültür turizminin canlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8083) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

170.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, turizm sezonunun bütün bir yıla yayılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8084) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

171.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2009-2012 yılları arasında belediyelere altyapı uygulama projeleri kapsamında yapılan mali yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8085) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

172.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa ve İzmir’in U-20 Dünya Futbol Şampiyonasının yapılacağı iller arasından çıkarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8086) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

173.-                       Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıktaki bazı personele 666 sayılı KHK’ya aykırı mesai ücreti ödemesi yapılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8087) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

174.-                       Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıktaki bazı personele verilen mesai ödemesinin performansa etkisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8088) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

175.-                       Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıktaki bazı personele ödenen farklı mesai ücretlerinin performansa etkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8089) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

176.-                       Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vergi dairesi müdür ve müdür yardımcılarının yurt dışında eğitime gönderilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8090) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

177.-                       Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıktaki bazı personele diğer birimlerden farklı mesai ücreti verilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8091) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

178.-                       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 2-B arazilerinin fiyatlandırılması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8092) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

179.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi yaprak tütün işleme depolarının atıl kaldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8093) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

180.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, deprem mağduru ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8094) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

181.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birimlerde görev yapan usta öğreticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8095) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

182.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8096) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

183.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8097) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

184.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Alo 147 ve Bağış Genelgesi uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8098) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

185.-                       Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, eğitim sisteminin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8099) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

186.-                       Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi için yapılan ihaleye katılan şirketlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8100) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

187.-                       Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Pınarhisar’da kamulaştırılacak arazilerin mağduriyete yol açacağı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8101) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

188.-                       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’teki iki köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8102) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

189.-                       Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Şenpazar ve köylerinde içme suyundan kaynaklanan Hepatit-A hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8103) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

190.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Devlet Hastanesinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8104) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

191.-                       Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, yasal ve yasadışı kürtaj operasyonlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8105) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

192.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Salihli-Gölmarmara-Akhisar yol projesindeki köprülerle ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8106) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

193.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli-Gölmarmara-Akhisar yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8107) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

194.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Organize Sanayi Bölgesinin yaya geçidi sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8108) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

195.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe girmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8109) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

196.-                       Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Devrekâni Kavşağı ve Oyrak Mevkiindeki yol yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8110) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

197.-                       Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kadıdağı Mevkiindeki yol yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8111) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

198.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, KOBİ’lerin kullandığı kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8112) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

199.-                       İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın, Mardin ili konulu bir TV programına konuk olarak davet edilmemesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8113) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

200.-                       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir hükümlüyle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8114) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/316) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

2.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Dersim olaylarında kaybolduğu iddia edilen kız çocuklarının akıbetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/317) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

3.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı şahısların mezar yerlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/318) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kadının Korunmasına ve Ailenin Korunmasına Dair Kanunun yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6065)

2.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir tutuklunun başka bir cezaevine nakli ve sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6066)

3.-Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitesinden vatandaşların siyasi parti üyeliklerine ulaşıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6067)

4.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tez veya kitap yazan hükümlü ve tutukluların ihtiyaçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6068)

5.-İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu avukatların Avukatlık Kanununun sağladığı güvencelerden yararlanamadıkları iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6069)

6.-İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, avukatların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6070)

7.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tutuklu ve mahkumların sorunlarına ve cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6071)

8.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, telefon dinlemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6072)

9.-Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Zeydan Mahallesinde meydana gelen heyelana ve alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6510)

10.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansının resmi internet sitesinden Mustafa Kemal Atatürk ibaresinin çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6671)

11.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, şehit yakınları ve gazilerle ilgili yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6672)

12.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6673)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kişisel bilgilerin toplandığı ve bunların kayıt altına alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6674)

14.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, 23 Nisan’da Anıtkabir’de düzenlenen törene katılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6676)

15.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sitesinde siyasi parti üyelik bilgilerinin yayınlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6677)

16.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Malatya Kürecik’te kurulan füze kalkanı sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6678)

17.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, küçük ölçekli üretim yapan anason üreticilerinin ürünlerini piyasa fiyatının altında satmak zorunda kalmalarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6679)

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6680)

19.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Hatay-Yayladağı kampında Suriyeli isyancıların barındırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6682)

20.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, tarihi bir caminin ahır yapılması ve dini bir kitabın toplatılmasına dair açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6685)

21.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan’daki özel sektöre ait bir fabrikanın kamu hisselerinin satışı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6686)

22.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, işsizlikle beraber lüks otomobil satışının artmasındaki çelişkiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6687)

23.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, AVM’lerin sayısına ve küçük esnafın mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6688)

24.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yabancı sermayeli bankalara ve bunların taşınmaz mal edinmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6690)

25.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Keban Barajı üzerine inşası düşünülen köprüye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6691)

26.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Devlet kurumlarına ait internet siteleri sayısına ve Atatürk’ün resim ve sözlerinin kaldırıldığı internet sitelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6692)

27.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Atatürk ve Cumhuriyet dönemine yönelik olumsuz atıflar ve kurumların internet sitelerinden Atatürk resminin ve adının kaldırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6693)

28.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kamu spotu reklamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6694)

29.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Kütahya Belediyesinde işe alımlarda iş organizasyon sertifikası şartı getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6695)

30.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, kamu görevlilerine yerel dilleri öğrenmeleri konusunda bir hazırlık yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6696)

31.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 2009 yılında Bingöl Üniversitesinde eylem yapan öğrencilere verilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6697)

32.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kilis’te yardıma muhtaç ailelere dağıtılan kömüre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6698)

33.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, emniyet ve yargı faaliyetlerinde yabancı uzmanların çalıştırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6699)

34.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, TSK arazilerinin devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6700)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan personele ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6701)

36.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2002-2011 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığının personel sayısı ve personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6702)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatlarında sözleşmeli olarak görev yapan Kuran Kursu personelinin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6703)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6704)

39.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet Vakfı tarafından Dini Yayınlar Fuarına bir yayınevinin kabul edilmediği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6705)

40.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Başbakanın Sivas olayları davası sonucundaki değerlendirmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6706)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan personel ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6707)

42.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6709)

43.-               İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TMSF Başkanının görev süresinin bitmesine rağmen yerine atama yapılmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6710)

44.-               Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, kaza yapan ağır hasarlı araçların alım-satımına ve bunların sigorta ile kasko işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6711)

45.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan personele ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/6712)

46.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/6713)

47.-               Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Başbakanın bir konuşmasındaki Gaziantep’teki bir camiyle ilgili bazı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6715)

48.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6735)

49.-               Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engellilerin sayısına ve istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6736)

50.-               Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kamuda engelli istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6737)

51.-               Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İstanbul’da işlenen bir kadın cinayetine ve mağdur kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6738)

52.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6739)

53.-               Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kadın sığınma evlerine ve sayılarının artırılması gereğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6740)

54.-               İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, kadına karşı şiddete ve İstanbul’da gerçekleşen bir kadın cinayetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6741)

55.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/6743)

56.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/6744)

57.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6745)

58.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6746)

59.-               Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ürünlerin 2009-2012 arası piyasada gözetimi ve denetimi çalışmalarına, ilgili konu ile kuruluşa ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6747)

60.-               Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6748)

61.-               Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışan lisans mezunlarının ek gösterge rakamının yeniden düzenlenmesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6749)

62.-               Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yönetmelikte yapılan değişikliklerle bazı müdür kadrolarına atanmada sınav şartının kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6750)

63.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ikinci bir işte çalışan emeklilerin emekli maaşlarından yapılan SGK katkı primi kesintilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6751)

64.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6752)

65.-               Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, SGK’da yapılan atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6753)

66.-               Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, SGK çalışanlarının özlük haklarındaki bazı kayıplara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6754)

67.-               Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6756)

68.-               İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 657 sayılı Kanun kapsamındaki 4-C statüsünde çalışan personele ve bu personelin memur kadrolarına atanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6757)

69.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin ve Batman illerinde evde bakım gören ve yardım alanların sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6758)

70.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6759)

71.-               Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yeşil kartlı vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları sonrasında yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6760)

72.-               İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ülkemizde işçi ve işyeri güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6761)

73.-               Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Genel Sağlık Sigortasına dahil edilen yeşil kart sahiplerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6762)

74.-               Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye’ye karşı alınan ekonomik ve siyasi kararlara ve İsrail’e karşı da benzer politika izlenip izlenmeyeceğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6772)

75.-               İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün, Suriye politikasının uluslararası alandaki sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6773)

76.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6774)

77.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6775)

78.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2012 yılları arasında ele geçirilen kaçak ürünlere ve kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6805)

79.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6806)

80.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6807)

81.-               Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir vakfa ait yardım malzemelerinin hurdalığa atıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6808)

82.-               Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, köy korucularının özlük ve sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6809)

83.-               Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlisi ve sivil vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6810)

84.-               Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6811)

85.-               İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kadıköy İlçesi Kaymakamlık binası ile Kaymakamlığa bağlı birimlerin ayrı ayrı binalarda bulunması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6812)

86.-               Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin trafik sorununa ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6813)

87.-               Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, büyük şehirlerde egzoz dumanı ölçümlerine ve egzoz dumanının çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6814)

88.-               Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Azdavay İlçesinde bir mahallenin içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6815)

89.-               Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Türkiye’deki isim istatistiklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6816)

90.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6817)

91.-               İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Terörle Mücadele Kanunu’nun uygulaması ile ilgili sorunlar ile tutuklu ve hükümlü çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6818)

92.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye’de tüketilen göz yaşartıcı gaz miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6819)

93.-               Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sınırlarda yaşanan ölümlerin engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6820)

94.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6821)

95.-               İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Karasu Nehri üzerindeki bir köprünün dayanıklılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6822)

96.-               Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit şehir merkezi esnafının otopark ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6823)

97.-               Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kartepe İlçesi Köseköy Beldesinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6824)

98.-               Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’deki Kaçak baz istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6825)

99.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Suriyeli sığınmacıların kamplarına harcanan paraya ve ülkemizde doğal afetler nedeniyle zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6826)

100.-           Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, 2009 yerel seçimlerinden bu yana görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının sayısı ve partilere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6827)

101.-           Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, 2003 yılından bu yana terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlileri ve sivil vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6828)

102.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6830)

103.-           İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul Fatih’te yapılan bir inşaata ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6834)

104.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6835)

105.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Arhavi’deki tarihi evlerin tescil edilmesine ve bakım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6836)

106.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6837)

107.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, deprem bölgesinde çalışan taşeron işçilerin deprem tazminatından yararlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6838)

108.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’ndeki dilenci sayısının artmasına ve alınan önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6839)

109.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6842)

110.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çukurova Üniversitesine ait Narenciye Araştırma ve Gen Bahçesi olarak kullanılan alanın tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6843)

111.-           Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, bir yıl içinde birden fazla gayrimenkul yada araç satanlar için geriye dönük vergi incelemesi yapılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6844)

112.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ANTÇEV’in yurt yapımı için yaptığı başvuruya olumsuz cevap verilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6847)

113.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6848)

114.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vergi dairelerinin geriye dönük gelir vergisi mükellefiyeti tesis edeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6849)

115.-           Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, yeni Pedagojik formasyon sertifika programı açılmaması kararının doğuracağı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6850)

116.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına çeşitli gider kalemleri için verilen ödenek miktarının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6851)

117.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık Merkez teşkilatında çalışan şube müdürlerinin Beşevler Kampüsünde görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6852)

118.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Çankaya’daki Alparslan İlköğretim Okulunun bir kısmının imam hatip lisesine dönüştürüleceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6853)

119.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan bir kararla Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının mağdur olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6854)

120.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6855)

121.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çukurova Üniversitesine ait Narenciye Araştırma ve Gen Bahçesi olarak kullanılan alanın tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6856)

122.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, FATİH Projesine ve Proje kapsamında yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6857)

123.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, öğrenci eğitim kamplarına ve bahar şenliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6858)

124.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, YGS ve KPSS ile ilgili yürütülen soruşturmanın sonucuna ve son YGS sınavında şifreleme olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6859)

125.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gayri müslimlerin anadil ve eğitim haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6860)

126.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6861)

127.-           Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Pazarcık’taki emekli bir öğretmenle ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6862)

128.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, YGS sınav sonuçlarına ve sınav sistemindeki değişikliklerin yol açtığı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6863)

129.-           Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının formasyon programlarının kaldırılması nedeniyle yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6864)

130.-           Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, Bilim Doğası ve Bilim Okur Yazarlığı adında bir seçmeli dersin olup olmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6865)

131.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim uygulaması ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6866)

132.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6867)

133.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite yönetimlerinin bazı uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6868)

134.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6869)

135.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Milli Eğitim uzman yardımcılığı kadrosuna öğretmenlerin başvurup başvuramayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6870)

136.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okul yöneticilerinin aldıkları ek ders ücretlerindeki adaletsizliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6871)

137.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, görevlendirilmek suretiyle geçici görev yerlerine gönderilen depo öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6872)

138.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6873)

139.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Toplam Kalite Yönetimi ödüllerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6874)

140.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okullardaki beden eğitimi derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6875)

141.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6876)

142.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6877)

143.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Anıtkabir ziyaretçi sayısının internet sitesinde yıllık olarak güncellenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6878)

144.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6880)

145.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6882)

146.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ermenistan’daki Metzemor Nükleer Santralinde olası bir kazanın yol açabileceği sağlık sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6885)

147.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nde aile hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6886)

148.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Bakanlık bünyesinde yapılan atama işlemlerinde aksaklıklar olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6887)

149.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum’da evsel atıkların yol açabileceği hastalıklara karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6888)

150.-           Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, GDO’lu ürünlerin insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6889)

151.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in bazı ilçelerindeki Devlet Hastanelerinde kardiyoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6890)

152.-           Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6891)

153.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6892)

154.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in tam teşekküllü hastane ve ambulans helikopter ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6893)

155.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hakkari’de açılması planlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6894)

156.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, sağlık serbest bölgeleri oluşturulacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6895)

157.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Nusaybin’de Devlet Hastanesi Ağız ve Diş sağlığı ünitesinin ne zaman açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6896)

158.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6897)

159.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, hasta güvenliğine ve doktor hatalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6898)

160.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TCDD’nin özelleştirileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6899)

161.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6900)

162.-           Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, mesleki araç sahiplerinin almakla yükümlü oldukları belgelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6901)

163.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erbil’e uçak seferlerinin yapılabilmesi için sürdürülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6902)