TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 166

13 Haziran 2012 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, sigara kaçakçılığının nedenlerinin ve yol açtığı kayıt dışı ticaretin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/313) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

2.-İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 31 Milletvekilinin, AB ile tam üyelik sürecinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

3.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, telefon dinlemelerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6031)

2.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’de pazarlanan şişelenmiş suların denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6167)

3.-Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2009-2011 yılları arasında Eskişehir’de gerçekleşen rahim tahliyesi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6168)

4.-Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 112 Acil Yardım telefonlarına verilen cevapların ve acil yardım araçlarının yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6169)

5.-Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, kanserojen madde içeren termal kağıtlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6170)

6.-İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Türkiye’ye gelecek yabancı hastalarla ilgili bir açıklamasına ve Türkiye’deki doktor başına düşen hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6171)

7.-Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Türkiye’de en çok ölüme sebep olan ilk 5 hastalığa ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6172)

8.-Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde bölge hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6173)