TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 165

12 Haziran 2012 Salı

 

Raporlar

1.-Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Anayasa Komisyonu Raporları (1/626) (S. Sayısı: 276) (Dağıtma tarihi: 12.06.2012) (GÜNDEME)

2.-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı ile Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın; Meslek Hastalıkları ve İşçi Sağlığı Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporları (1/605, 2/490) (S. Sayısı: 277) (Dağıtma tarihi: 12.06.2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma ve yurt sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

2.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/311) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

3.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/312) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel istihdamının boşanmalara sebep olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6006)

2.-Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik ve ilçelerindeki kanser vakalarına ve yeni açılacak Devlet Hastanesine onkoloji bölümü yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6007)

3.-Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’daki sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6008)

4.-Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in Bakanlık bünyesinde görev yapan müdür ve müdür yardımcısı kadrosundaki personelin mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6009)

5.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Merkez ve ilçelerindeki hekim, sağlık personeli ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6010)

6.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Eti Gümüş AŞ. üretim tesislerinde çalışan personelin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6011)

7.-Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, Ahmetli ilçesi Devlet Hastanesinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6012)

8.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, otizmli çocukların tedavi ve eğitimleri için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6013)

9.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’ya yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6014)

10.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6015)