TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 164

11 Haziran 2012 Pazartesi

 

Teklifler

1.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/658) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

2.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/659) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

3.-Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın; Afyonkarahisar İlinin Adının Afyon Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/660) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, korsan nakliyat firmalarının önüne geçilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1816) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

2.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002’den bugüne kadar Adana’da yapılan duble yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1817) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

3.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın ilçelerinde görev yapan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1818) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

4.-      Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, jeotermal kaynakların termal turizm amaçlı kullanımına ve ülkemize gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1819) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

5.-      Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislere ve turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1820) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

6.-      Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, jeotermal kaynakları sera amaçlı kullanan işletmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1821) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

7.-      Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, ülkemizdeki jeotermal kaynaklara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1822) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

8.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sebze ve meyvelerin ambalajlı olarak satılabilmesi için çiftçilere yardım yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1823) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

9.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da taşımalı eğitim verilen okulların bulunduğu köylere çocuk oyun parkı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1824) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da depreme dayanıksız raporu verilen bir okul yurdunun yenilenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1825) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’ta toprak kayması sonucu oturulamaz duruma gelen evlerin yeniden yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1826) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da çiftçilere Devlet destekli zirai alet dağıtımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1827) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki tarihi kiliselerin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1828) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un ilçelerindeki okullara yapılan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1829) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, lösemi tedavisi gören çocuklara yönelik hastane okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1830) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, lösemi tedavisi gören çocuklara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1831) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriye politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7823) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

2.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, çalınan KPSS sorularıyla ilgili soruşturmanın akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7824) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

3.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Amanos Dağlarının PKK’dan temizlendiği yönündeki bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7825) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

4.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir bakanın özel okullarla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7826) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

5.-Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, kürtajla ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7827) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

6.-Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, sezaryen doğumla ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7828) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

7.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den bugüne meydana gelen sel vakalarına ve İstanbul’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7829) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

8.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, öğretmenlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7830) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

9.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kürtçe’nin gündelik hayatta kullanımındaki sıkıntılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7831) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

10.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, hacze konu olmuş cami veya Kur’an kursu olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7832) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

11.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, AA’da çalışanların işten çıkarıldığı ve zorunlu emekliliğe tâbi tutulduğu iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7833) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

12.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, diziler, dizilerin süreleri ve RTÜK tarafından verilen cezalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7834) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

13.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ülkemizdeki adalet sistemine ve  yasalara olan güvene ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7835) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

14.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, noter işlem ücretlerinin fazlalığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7836) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

15.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Başbakan’ın kürtaj ile ilgili açıklamalarına ve konuyla ilgili olarak Bakanlık tarafından alınması gereken önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7837) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

16.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, sezaryen hakkındaki bazı açıklamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7838) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

17.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, büro işçilerinin mazeret atamalarında yaşadığı mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7839) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

18.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, SGK icra memurlarının uzmanlık kadrolarına atanmasına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7840) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

19.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, ilaç fiyatlandırma komisyonunun toplantılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7841) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

20.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, TOKİ’nin yaptırdığı memnuniyet anketlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7842) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7843) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

22.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, İsrail savaş uçaklarının KKTC sahasını ihlal ettiğine yönelik iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7844) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

23.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Bakanlık personelinin görev yaptığı ülkenin dilini bilip bilmediğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7845) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7846) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

25.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, gençlik kamplarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7847) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7848) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

27.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ülkemizde bal üretimi ve ithalatı yapan firmalara ve bunların denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7849) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

28.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kene ısırması vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7850) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

29.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Denizli’de dolu nedeniyle üzüm bağlarının uğradığı zarara ve üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7851) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

30.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, çay fiyatları ve çay alım kontenjanına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7852) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

31.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da bazı köylerdeki meraların kiraya verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7853) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

32.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7854) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

33.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Samsun’da gerçekleştirilen 19 Mayıs etkinliklerinde bir kadın ve bir erkek sporcunun güreş tutmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7855) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

34.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sarıyer Kaymakamlığı ve bağlı birimlerinin ayrı binalarda hizmet vermesinden dolayı vatandaşların mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7856) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

35.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Beşiktaş Kaymakamlığı ve bağlı birimlerinin ayrı binalarda hizmet vermesinden dolayı vatandaşların mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7857) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

36.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakırköy Kaymakamlığı ve bağlı birimlerinin ayrı binalarda hizmet vermesinden dolayı vatandaşların mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7858) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

37.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Çatalca Kaymakamlığı ve bağlı birimlerinin ayrı binalarda hizmet vermesinden dolayı vatandaşların mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7859) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

38.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Silivri Kaymakamlığı ve bağlı birimlerin ayrı binalarda hizmet vermesinden dolayı vatandaşların mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7860) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

39.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Avcılar Kaymakamlığı ve bağlı birimlerinin ayrı binalarda hizmet vermesinden dolayı vatandaşın mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7861) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

40.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Şırnak’ın sınır köylerinde yapılan kaçakçılık faaliyetlerine ve Uludere’de yaşanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7862) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

41.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Balıkesir’de yaşanan bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7863) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

42.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gölcük’te bir pazar yerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7864) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

43.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, biber gazının insan sağlığına etkisine ve yaşanan mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7865) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da yaşanan sel felaketine ve bir çocuğun yaşadığı mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7866) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

45.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir derneğin İstanbul’un fethini anma etkinliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7867) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

46.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Demirci Hükümet Konağı Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7868) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

47.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Belediyesi tarafından kesilen ağaçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7869) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Kalkınma Ajansının faaliyetlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7870) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kalkınma ajanslarının faaliyetleri, bütçeleri ve personelinin niteliklerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7871) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7872) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7873) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

52.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Atatürk Kültür Merkezinin tadilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7874) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

53.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Beşiktaş ve Eminönü’nde Milli Emlak Müdürlüğünden kiralanan taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7875) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

54.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2002 yılından bugüne Türkiye’nin dış borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7876) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Merkez’de bir köy sınırı içindeki arazilerin satıldığı ihaleyle ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7877) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7878) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

57.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, ortaöğretim ders kitaplarında yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7879) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

58.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, zorunlu eğitim yaşının üst sınırının belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7880) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

59.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il içi ve il dışı öğretmen atamalarına ilişkin duyurunun gecikmesinin yol açacağı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7881) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

60.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Sarıkaya’da yapımına başlanan yüksekokul ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7882) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

61.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin yeni hizmet bölgeleri ve hizmet puanları ile ilgili yönetmelik değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7883) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

62.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7884) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

63.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7885) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

64.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmen yeterliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7886) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

65.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, yeni eğitim sistemi ile yaşanacak sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7887) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, öğretmenlerin maaşlarına ve çalışma sürelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7888) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7889) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

68.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2011 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7890) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7891) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

70.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, zayıflama ilaçlarına ve bunların denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7892) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

71.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kene ısırması vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7893) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

72.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, doğum kontrol yöntemlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7894) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

73.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, sezaryen ve kürtajla ilgili açıklamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7895) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

74.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, hemşirelerin özlük haklarına ve mesleki sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7896) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ilaçlı stentler ve bazı ilaçların bedellerinin ödenmediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7897) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

76.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars-Digor yolunun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7898) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7899) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

78.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Şereflikoçhisar-Aksaray karayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7900) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

79.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Ankara’dan yurtdışına doğrudan uçuşların başlatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7901) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7902) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane ilçesini Gediz-Simav karayoluna bağlayan karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7903) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Dağardı-Harmancık-Bursa karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7904) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar ilçesini Gediz-Simav karayoluna bağlayan karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7905) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

84.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 112 Acil Servis hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7906) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

85.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ Limanında meydana gelen bir kaza ile ilgili ihmal iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7907) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

86.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7908) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

87.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Dubai temsilciliğine ataması yapılan bir kişiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7909) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7910) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7911) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

90.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Türkiye’nin büyüme hızının yavaşladığı iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/7912) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7913) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

92.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Kenan Evren isminin bulunduğu park, cadde ve bulvarların adlarının değiştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7914) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)