TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 163

08 Haziran 2012 Cuma

 

Raporlar

1.-Elektrik Dağıtım Şirketlerince Kayıp/Kaçak Kullanım Bedelinin Elektrik Faturalarına Haksız Olarak Yansıtıldığı ve Talep Edilmemesine Karşın Elektrik Sayaçlarının Değiştirilerek Bedelinin Tüketicilere Haksız Şekilde Yüklendiği İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Verdiği 2/3/2012 Tarihli ve 6 Sayılı Kararına, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in İtirazları ve Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/4) (S. Sayısı: 269) (Dağıtma tarihi: 08.06.2012) (GÜNDEME)

2.-Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/585) (S. Sayısı: 270) (Dağıtma tarihi: 08.06.2012) (GÜNDEME)

3.-Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve 5 Milletvekilinin; Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/612, 2/360, 2/600) (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi: 08.06.2012) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, cezaevlerinde bulunan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5906)

2.-Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, UYAP’ın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunla uyumlu hale getirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5907)

3.-Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre yakınlarla, akrabalarla ve hısımlarla ticaret yapmanın yasaklanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5908)

4.-Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre bir kişiyle anonim şirket kurulabilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5909)

5.-Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre her türlü belgede yer alması zorunlu bilgilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5910)

6.-Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre hazırlanması gereken tüzük, yönetmelik ve tebliğlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5911)

7.-Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre ticari sır niteliğindeki bilgilerin yayınlanması uygulamasının değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5912)

8.-Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre maddeler arası çelişkilerin ve bazı ifade yanlışlıklarının düzeltilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5913)

9.-Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre KOBİ’lerin denetimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5914)

10.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre denetim elemanlarına bilgi ve belge ibraz zorunluluğuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5915)

11.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’da işlemlerin deftere yazım süreleri ile ilgili hüküm bulunmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5916)

12.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’da ticari defterlerin noter tasdikleri ve açılış tasdiklerinin başlangıç ve son onay tarihleri ile ilgili hüküm bulunmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5917)

13.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre pay sahiplerinin şirketlerinden borçlanamamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5918)

14.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’da düzenlenen hapis ve para cezalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5919)

15.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’da haksız rekabetle ilgili düzenlenen hapis ve para cezalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5920)

16.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaeviyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5921)