TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 162

07 Haziran 2012 Perşembe

 

Teklifler

1.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Mersin Milletvekili Ali Öz'ün; Atakent Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/652) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

2.-Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik'in; Kara Avcılığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/653) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

3.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/654) (Adalet; Çevre ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

4.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/655) (Çevre; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

5.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/656) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

6.-Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/657) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

 

Raporlar

1.-Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/380) (S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 07.06.2012) (GÜNDEME)

2.-Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/383) (S. Sayısı: 264) (Dağıtma tarihi: 07.06.2012) (GÜNDEME)

3.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/388) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 07.06.2012) (GÜNDEME)

4.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/441) (S. Sayısı: 266) (Dağıtma tarihi: 07.06.2012) (GÜNDEME)

5.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/496) (S. Sayısı: 267) (Dağıtma tarihi: 07.06.2012) (GÜNDEME)

6.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/600) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 07.06.2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

2.-Mersin Milletvekili Ali Öz ve 19 Milletvekilinin, narenciye üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/308) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

3.-Mersin Milletvekili Ali Öz ve 19 Milletvekilinin, sağlık hizmetlerinin üretimi ve yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TMSF Başkan Vekiliyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6577)

2.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ile idarecilerinin özlük haklarına ve Başkanlığın giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6578)

3.-Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir Bakanın Altındağ ilçesinde satın aldığı gayrimenkule ödenek tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6579)

4.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kur’an kurslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6580)

5.-Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6581)

6.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Kırşehir’deki Lale Camii’nin restorasyonu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6583)

7.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul’daki bazı cami ve mezarlık alanlarının farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6584)

8.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den bugüne dini duyguların kullanılması vasıtasıyla gerçekleşen dolandırıcılık olaylarına ve bu olayların illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6585)

9.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2009 yılı Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlatılan flama ve afişler için ödenen telif ücretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6586)

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6589)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kalkınması için gerekli yeni yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6590)

12.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 2012 yılı ilk çeyreğindeki protestolu senet sayısındaki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6591)

13.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Türkiye’de suça itilen, kaçırılan, kötü muameleye maruz kalan ve bakıma muhtaç olan çocuklar ile çocuk işçiliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6595)

14.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engelli vatandaşlar için yapılan çalışmalara ve tekerlekli sandalye teminine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6596)

15.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bulunan bir parselin tahsisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6597)

16.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bulunan bir parselin tahsisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6598)

17.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Yeni Teşvik Paketine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6599)

18.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, TSE’nin Şanghay’da açtığı ve yabancı bir firma ile yaptığı anlaşmaya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6600)

19.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, silikozis hastalarının 6111 sayılı Kanundan faydalanmaları için getirilen süreden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6602)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, acil durumlarda doğalgaz talebini karşılamak üzere alınan tedbirlere ve ithal edilen doğal gaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6611)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerinde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6613)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, okullara ücretsiz süt dağıtımı projesine ve sektördeki firmaların denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6614)

23.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliklere ve bu değişikliklerin zeytincilik sektörüne etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6615)

24.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, GDO’lu ürünlerin yasaklanmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6616)

25.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, zeytinyağında tağşiş uygulamasına ve zeytinyağı sektöründeki firmaların denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6617)

26.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlığın 2012 yılı tarım ve hayvancılık destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6618)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez’e bağlı bazı köylerinin ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6619)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez’e bağlı bazı köylerinin yol ve içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6620)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez’e bağlı bazı köylerinin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6621)

30.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Belediyesinin borçları, projeleri ve yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6622)

31.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir açıklamasında iki milletvekili arasındaki konuşmayı aktarmasına ve milletvekillerinin telefonlarının dinlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6623)

32.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas’da KÖYDES Projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6624)

33.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, taltif ile ödüllendirilen Emniyet Teşkilatı personeline ve taltif listeleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6625)

34.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin dilenen insanlara karşı alması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6626)

35.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, LPG ruhsatlı akaryakıt ve oto gaz istasyonlarına ve bunların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6627)

36.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Suriye’de bir savaş durumunda turizm sektörünün nasıl etkileneceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6629)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Muş’un eğitim ile ilgili sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6630)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Muş’taki üniversitelerin öğretim görevlisi ve yurt binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6631)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışındaki üniversitelerde okuyan öğrencilerimize ve vakıf üniversitelerinin öğrenci kabulünün kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6632)

40.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, 2012 YGS sınav sonucundaki başarısızlığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6633)

41.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6634)

42.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yeni eğitim sistemine geçiş sürecinde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6635)

43.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan ve üyeleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6636)

44.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Motorlu Satış Sürücü Adayları Sınavında görev yapan personelin ücretlerinin ödenmediği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6637)

45.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye ili başta olmak üzere okullardaki güvenlik sorununa ve öğretmenlere uygulanan şiddet olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6638)

46.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Alparslan İlköğretim Okulunun imam hatip lisesine dönüştürüleceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6639)

47.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 2012 KPSS başvuru işlemlerinin süresine ve ek süre tanınıp tanınmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6640)

48.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenleri teşvik edici çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6641)

49.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2012 KPSS’ye kaydını yaptıramamış vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6642)

50.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullarda dağıtılan tabletlerdeki kitaplarla müfredattaki kitapların birbirine uymadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6643)

51.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6644)

52.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ilköğretim okulları müfredatına Arapça dersi konulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6645)

53.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık ilçe ve şube müdürlerine uygulanacak rotasyon uygulamasının ertelenmesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6646)

54.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yeni eğitim sistemine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6647)

55.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okulların güvenlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6648)

56.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, YGS’de başarısız olan öğrencilere ve eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6649)

57.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, üniversitelerde bahar yarı yılı kayıt yenilemelerinde askerlik tecil belgesi istenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6650)

58.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Malatya-Kürecik’e kurulan radar sisteminin menziline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6651)

59.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni teşvik sistemi kapsamındaki yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6653)

60.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, yeni teşvik paketine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6654)

61.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Erzincan’da bulunan Eğitim Araştırma Hastanesinin Tıp Fakültesine bağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6655)

62.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Viranşehir Devlet Hastanesine televizyon ve buzdolabı alımı ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6656)

63.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ülkemizdeki hekim ve hemşire başına düşen hasta sayısına, ortalama insan ömrüne ve bebek ölüm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6657)

64.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, ambulansların karıştığı trafik kazalarına ve bu kazaları önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6658)

65.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, doktorlar hakkındaki bazı açıklamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6659)

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ı çevre illere bağlayan ana yolların sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6660)

67.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Derince Gar Binası inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6661)

68.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, THY’ye ait uçak sayısı ve bu uçakların kapasiteleri ile bakım giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6662)

69.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Birecik Köprüsünün bakım, onarım ve denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6663)

70.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Merkez’deki bir köyün telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6664)

71.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, yabancılara satılan taşınmazlara ve elde edilen gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6667)