TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 161

06 Haziran 2012 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 22 Milletvekilinin, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

2.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 23 Milletvekilinin, Karadeniz sahil yoluyla ilgili sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/305) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

3.-Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve 20 Milletvekilinin, Van depreminin neden olduğu maddi ve manevi zararlarla deprem sonrasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/306) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)