TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 160

05 Haziran 2012 Salı

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/640) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Konya İlinde Akkise Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/641) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

3.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Konya İlinde Belkaya Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/642) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

4.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Konya İlinde İsmil Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/643) (Plan ve Bütçe ile       İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Gurup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/644) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın; Akşehir Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/645) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

7.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/646) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

8.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun; İl Genel Meclisi Üyeleri ile İlgili 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/647) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

9.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Karayolları Trafik Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/648) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

10.-  Muğla Milletvekili Yüksel Özden ve 8 Milletvekilinin; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/649) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

11.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Muhtarların Sosyal Güvenlik Hakları Hakkında Kanun Teklifi (2/650) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

12.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Mersin Milletvekili Ali Öz'ün; Yenice Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/651) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2012)

Sözlü Soru Önergesi

1.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, İstanbul-Beykoz’da İl Müdürlüğünün talimatıyla bazı liselerde sınav yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1815) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir hükümlünün infaz süresinde yanlışlık yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7810) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2012)

2.-Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Kumru Adliyesinin kapatılarak Korgan Adliyesine bağlanacağı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7811) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2012)

3.-İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevinde Mart-Nisan 2012’de belirle tarihlerde bazı gazetelerin mahkumlara verilmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7812) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2012)

4.-İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, TRT’nin program hizmeti satın aldığı bir yapım şirketiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7813) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2012)

5.-İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Ziraat Bankasının İzmir’de sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7814) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2012)

6.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, SGK ile bir inşaat şirketi arasında yapılan protokole ve bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7815) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2012)

7.-Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, YURTKUR yurtlarında barınan ve burs alan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7816) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2012)

8.-Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Doğu ve Güneydoğu illerine yapılan yatırımlar ile Hazine tarafından bedelsiz verilen arazilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7817) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2012)

9.-Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki eğitim hizmetlerine ve ayrılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7818) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

10.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir asker ölümünün şüpheli olduğu iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7819) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2012)

11.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, HES inşaatlarına ve bu inşaatlardaki iş ve işçi güvenliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7820) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2012)

12.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars-Akyaka yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7821) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

13.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, iade edilen bir soru önergesine ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi  (7/7822) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 21 Milletvekilinin, tarım girdi maliyetleri artışlarının nedenleri ve bunların yol açtığı ekonomik zararların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

2.-      İstanbul Milletvekili Faik Tunay ve 21 Milletvekilinin, Üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan ya da hala okumakta olan öğrencilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

3.-      Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 20 Milletvekilinin, Bingöl ili Yayladere ilçesinin altyapı, hizmet ve sağlık problemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-                    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, verem savaş dispanserlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5858)

2.-Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Bakanlığın internet sitesinden Atatürk’ün resim ve sözlerinin kaldırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5859)

3.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diyabet hastalarının tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5860)

4.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5861)

5.-Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depreminde mağdur olan bir aileye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5862)

6.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5863)

7.-Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Gelendost Devlet Hastanesinin personel ve uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5864)

8.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yeni yapılacak Etlik Sağlık Kampüsüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5865)

9.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, cüzzam hastalığına ve İstanbul Lepra ve Zührevi Hastalıklar Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5866)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da kapalı olan sağlık ocaklarının hizmete açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5867)

11.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, acil servislerde sunulan sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesine ve ödeme gücü olmayan vatandaşların mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5868)

12.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, 663 sayılı KHK sonrası yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5869)

13.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, sahte bir kanser ilacının piyasaya sürüldüğü iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5870)

14.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir ve ilçelerindeki hastanelerin yoğun bakım ünitesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5871)