TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 16

24 Ekim 2011 Pazartesi

 

Teklif

            1.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/111) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2011)

 

Tezkere

            1.-3346 Sayılı Kanun Uyarınca, 6085 Sayılı Kanun Kapsamında Sayıştay Denetimine Tabi Kuruluşlarla İlgili Olarak Hazırlanan ve Denetim İşlemleri Tamamlanmış Bulunan Kuruluşların 2010 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/547) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.                  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir gazetede yayınlanan bir röportajdaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1)