TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 158

31 Mayıs 2012 Perşembe

 

Teklifler

1.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/626) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)         

2.-Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/627) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

3.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Uzman Jandarma Kanunu ve Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/628) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

4.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/629) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

5.-Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/630) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)      

6.-Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 28 Milletvekilinin; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun, Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Yaşanan Vatandaş Mağduriyetlerinin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/631) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

7.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 21 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/632) (Plan ve Bütçe        ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2012)

8.-İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/633) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2012)

9.-Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/634) (Çevre ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2012)

10.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/635) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2012)

11.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ve İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz'in; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi    (2/636) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012          

12.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Elektronik İmza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/637) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

13.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Bartın İline Bağlı Kozcağız Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/638) (           Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

14.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu'nun; Ereğli Adıyla Yeni Bir İl ve 2 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/639) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2012)

 

Tezkereler

1.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/880) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

2.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/881) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

3.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/882) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

4.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/883) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

5.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/884) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

6.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/885) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

7.-Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/886) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

8.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/887) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2012)

 

Rapor

1.-İzmir EXPO Alanı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 31.05.2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sütçü İmam Üniversitesinin akademik personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1769) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

2.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel yetkili savcılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1770) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

3.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, HES’lerde yaşanan iş kazalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1771) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

4.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’da bir köyde yaşanan balık ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1772) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

5.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki okullarda yoğunluğa ve öğretmenlerin lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1773) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

6.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki eğitim kurumlarının laboratuvar ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1774) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

7.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki eğitim kurumlarının personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1775) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

8.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine pedagojik formasyon hakkı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1776) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

9.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köy okullarının hijyen sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1777) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1778) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1779) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı il ve ilçe spor müdürlüklerinin bütçelerinin desteklenmesine ve sporculara yardım yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1780) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1781) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1782) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1783) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da Özel İdare Müdürlüğü tarafından işletilen süt fabrikasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) Bakanından sözlü soru önergesi (6/1784) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da Devlet Hastanesi olarak kullanılması planlanan bina ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1785) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere verilen parasal destek miktarına ve yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1786) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kullanılan kükürt oranı yüksek kömürlerin hava kirliliğini artırdığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1787) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

20.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, eczane teknikerlerinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1788) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da kentsel dönüşümün gelişimi ve kentsel dönüşümden etkilenen vatandaşların durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1789) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1790) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın yol ve köprü sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1791) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köylerin elektrik direklerinin onarımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1792) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı köylerin elektrik ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1793) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’un bazı köylerinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1794) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki su depolarının yenilenmesi için ödenek ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1795) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin elektrik sorununa ve camilerinin onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1796) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü Sınır Kapısının yollarındaki eksikliklere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1797) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki bazı köylerin morg ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1798) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki bazı köylerin morg ve köy konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1799) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da yapılan karla mücadele hizmetlerinde akaryakıt ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1800) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’e bağlı bazı köy ve yayla yollarına ve elektrik sıkıntısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1801) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1802) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’daki bir köyün alt yapı projesinin tamamlanabilmesi için ödenek ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1803) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki cami ve Kuran kurslarının tabelalarının değiştirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1804) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Sumbas’ın sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7618) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

2.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Hasanbeyli’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7619) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

3.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Toprakkale’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7620) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

4.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Düziçi’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7621) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

5.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Kadirli’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7622) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

6.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Bahçe’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7623) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

7.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7624) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

8.-Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, ülkemizdeki genetik kopyalama çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7625) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

9.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarına tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7626) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

10.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sırasında yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7627) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

11.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şırnak Valiliğinin bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7628) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

12.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Bosna-Hersek ve Kosova’da görev yapan asker ve polislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7629) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

13.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, yeni yapılacak olan Başbakanlık Yerleşkesinin inşaat ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7630) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

14.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanlık Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7631) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

15.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu kararlarının internette yayınlanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7632) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

16.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Hatay’da üç subayın şehit olduğu olayla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7633) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’teki adliye hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7634) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

18.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 1984 yılından itibaren haber alınamayan bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7635) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

19.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, tutuklu ve hükümlü öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7636) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

20.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Küçük Sanayi Sitesi esnafının sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7637) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da kobilerin hibe ve desteklerden yararlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7638) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

22.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye İlinde istihdam edilen özürlü sayısına ve sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7639) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da esnaf ve sanatkarların SGK prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7640) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ tarafından yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7641) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

25.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul’da kültür varlığı olan bir bacanın Bakanlıkça yıkıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7642) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, iklim değişikliklerinin önlenmesine ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7643) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

27.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2008-2012 yılları arasında KÖYDES projesi kapsamında Osmaniye’de yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7644) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigara kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7645) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın ve Afşin’deki bazı köy yollarının yenilenmesine ve altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7646) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

30.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, İbradı ilçesindeki bir alanın Konya İline bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7647) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muhtarların özlük ve sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7648) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

32.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, belde belediyelerinin görev ve yetkilerinin valiliklerin onayına bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7649) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın yol, içme suyu ve aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7650) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır illerindeki yeni mahallelerin içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7651) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hrant Dink Davasında kamu görevlilerinin etkin bir şekilde soruşturulmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7652) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7653) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

37.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de nüfusu ikibinin altına düşen belde belediyelerinin köy olup olmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7654) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7655) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

39.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 1984 yılından itibaren haber alınamayan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7656) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

40.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, 2012 yılında silahlanmaya ayrılan bütçeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7657) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da esnaf ve sanatkarların vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7658) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin ve Çağlayancerit’in lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7659) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki bazı köylerin ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7660) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

44.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Demirciler ilçesinde yapılacak olan Hükümet Konağıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7661) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

45.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Diyarbakır’da bir okulda yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7662) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın eğitimle ilgili sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7663) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

47.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, uzman jandarmaların özlük haklarından kaynaklanan sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7664) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muvazzaf ve emekli astsubayların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7665) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

49.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’e bağlı bir köyün sulama kanallarına ve Andırın’a bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7666) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7667) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

51.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’a bağlı bazı köylerin içme suyu sıkıntısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7668) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

52.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir köyün sulama kanallarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7669) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın ve Çağlayancerit’in su ve gölet ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7670) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

54.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’teki bazı köylerin gölet ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7671) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki doğal bitki türlerinin korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7672) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

56.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya Numune Hastanesinin acil servisinin taşınacağı iddiaları ile Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğunluğuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7673) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı belde, köy ve mahallelerin sağlık hizmetleri ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7674) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7675) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

59.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, Merkez ilçeleri ve köylerinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7676) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

60.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sağlık hizmetleriyle ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7677) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

61.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Ermeni sorununun tartışıldığı bir TV programında Türk Tarih Kurumunu temsil eden bir kişinin yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7678) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki köprü ve yolları genişletme ve yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7679) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı yolları genişletme ve yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7680) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Adıyaman-Çağlayancerit yolunun yapımına ve Afşin’deki bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7681) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

65.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki bazı yolları genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7682) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7683) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7684) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki bazı yolları genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7685) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit ve Elbistan’daki bazı yolları genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7686) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı yolların yapım-onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7687) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı yolların yapım-onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7688) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

72.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Konak Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7689) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

73.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’deki bazı yollarda ulaşım güvenliği sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7690) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

74.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün geliştirdiği ve desteklediği projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7691) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

75.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, çay üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7692) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

76.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Şırnak Valiliğinin bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7693) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2012)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Melda Onur ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerinde bulunan hükümlü ya da tutuklu vatandaşların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/298) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun ve 23 Milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, tutuklu gazetecilerin sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5487)

2.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir gazetecinin tutuklanma gerekçesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5488)

3.-Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ankara-Yenişehir telefon santralini kullanan abonelerin dinlendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5489)

4.-Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Gaziantep’teki çocuk mahkemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5490)

5.-Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ceza infaz koruma memurlarının servis ücretinin kesilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5491)

6.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pozantı Çocuk Cezaevinde tutuklu bulunan çocuklara yapılan kötü muameleye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5492)

7.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Başbakanlık Yatırım ve Tanıtım Ajansı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6462)

8.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, ahıra dönüştürülen cami bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6463)

9.-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, önlisans mesleki eğitim mezunlarının kısa dönem askerlik uygulamasından faydalanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6464)

10.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Karaçal Barajında oluşan çatlaklara ve aynı mevkide bulunan mermer ocağının yol açtığı olumsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6465)

11.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Fatih Sultan Mehmet namazgah minberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6466)

12.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, üretim girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6467)

13.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Çanakkale Yenice-Balıkesir Gönen karayoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6468)

14.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapıldığı iddia edilen maaş zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6470)

15.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Anadolu Ajansının internet sitesinden kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğu ibaresinin kaldırılmasına ve Ajansın yönetimi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6472)

16.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6473)

17.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılan kitaplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6475)

18.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2004 ve 2012 yıllarında yaptığı açıklamalarda çelişki olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6476)

19.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, dördüncü yatırım teşvik paketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6477)

20.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, protesto eylemlerine katılan öğrencilere uygulanan yaptırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6479)

21.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, okullarda uygulamaya başlanacak olan okul sütü projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6480)

22.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, özelleştirilen şeker fabrikaları için tespit edilen bedellere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6481)

23.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, özelleştirilen şeker fabrikaları için yapılan ihalelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6482)

24.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6483)

25.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, engellilerin istihdamı ve istihdam verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6485)

26.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Dikmen Vadisinde gecekondu yıkımı sırasında polisin orantısız güç uyguladığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6486)

27.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, köprü ve üstgeçitlerin denetimine ve Çaycuma’da yaşanan felaketin sorumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6489)

28.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yeni eğitim sistemi ile ilgili farklı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6490)

29.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Anadolu Ajansının resmi web sitesinden, kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğu ibaresinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6491)

30.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün bazı yapım, onarım ve restorasyon işi ihalesinde usulsüzlük bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6493)

31.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, belediyelerin iç ve dış borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6496)

32.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, ulusal mevzuatın Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ile uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6500)

33.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, başta kadınlara yönelik olanlar olmak üzere son on yıllık sosyal kamu harcamalarının GSYİH’ye oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6501)

34.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, sosyal yardımlaşma fonu hesaplarına ve yapılan bir konferansa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6502)

35.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, tekstil sektöründe iflas eden şirketlere ve işsiz kalan işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6503)

36.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Sağlık Uygulama Tebliğinde çölyak hastalarının kullandığı gıdaların bir kısmının geri ödeme listesinden çıkartılmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6504)

37.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, sinema ve televizyon sektöründe çalışanların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6505)

38.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 657 Sayılı DMK’da ve emeklilik sürelerinde değişiklik yapılacağı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6507)

39.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifleri yönetim kademesinde bulunanların özlük haklarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6528)

40.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, belediye sınırları içerisinde kalan mahalle muhtarlıklarının kaldırılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6529)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Bahtıllı Belediyesi ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6530)

42.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, uzman erbaş ve uzman jandarmaların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6531)

43.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çukurova Üniversitesine ait bir alana polisin girmesine ve zor kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6532)

44.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, PKK terör örgütü tarafından esir alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6533)

45.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, ülkemizde ateşli silah kullanımı nedeniyle yaşanan mağduriyete ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6534)

46.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Büyükçekmece’de bir mahallenin güvenlik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6535)

47.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, BDP milletvekillerinin dinlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6536)

48.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan bazı vatandaşlarımıza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6537)

49.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, protesto eylemlerine katılan öğrencilere uygulanan yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6538)

50.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun Valiliğinin güvenlik amacıyla zorunlu kamera sistemi kurulmasına ilişkin kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6539)

51.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında atanan üst düzey bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6540)

52.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nisan 2012’de yapılan  YGS’deki bir sorunun yanlış olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6546)

53.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kademeli eğitim ve öğretim sisteminin uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6547)

54.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçedeki tüm öğretmenlere uyarı yazısı göndermesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6548)

55.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6549)

56.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Mustafa Kemal Üniversitesinde öğrencilerin bir banka ile anlaşma yapmaya zorlandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6550)

57.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, boşaltılan Çaycuma Lisesinin akıbetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6551)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santralinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6553)

59.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, çölyak hastalarının askerlik hizmeti sırasında yaşadıkları sorunlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6554)

60.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Seyhan Kavşak Sondaj Kampının heyelan riski taşıyan bir bölgede bulunduğu iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6555)

61.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, Bern Sözleşmesine aykırı olarak bazı hayvan türlerinin bazı özel parklarda kullanılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6559)

62.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Doğancı Barajını kirleten mermer ve taş ocaklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6560)

63.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Melen Suyu Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6561)

64.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, telefonunun dinlenip dinlenilmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6570)

65.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, internet erişimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6571)

66.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa GAP Havalimanına verilen uluslararası statünün kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6572)

67.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, tekstil sektöründe iflas eden şirketlere ve işsiz kalan işçilerin mağduriyetine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6573)