TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 156

29 Mayıs 2012 Salı

 

Teklifler

1.-      İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/601) (   Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi   (2/602) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

3.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/603) (          Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

4.-      İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/604) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

5.-      İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ile 11 Milletvekilinin; 17 Mayıs Gününün Yargı Şehitleri Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/605) (Adalet ile İçişleri      Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)       

6.-      Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/606) (          Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

7.-      Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/607) (          Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

8.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi (2/608) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

9.-      Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; 5879 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/609) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

10.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/610) (İçişleri ile             Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/611) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

12.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/612) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

13.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/613) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

14.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/614) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/615) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

16.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/616) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

17.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/617) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

18.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/618) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/619) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/620) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

21.-  Adana Milletvekili Ali Halaman ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Taksici Esnafının Teşvik Edilmesi, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, Taksi Sürücüsünün Güvenliğinin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/621) (Adalet; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

22.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/622) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/623) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

24.-  Cumhuriyet Halk Partisi Gurup Başkanvekilleri Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/624) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2012)

25.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Gurup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/625) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2012)

 

Rapor

1.-Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 6085 Sayılı Sayıştay Kanununun 15, 16 ve Geçici 3 üncü Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/845) (S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 29.05.2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Datça Hükümet Konağı ve öğretmenevinin fiziki yetersizliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1766) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

2.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, çevre yollarında ücretli geçiş uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1767) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

3.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, MPS hastalarının sorunlarına ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1768) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, bir gazetenin Uludere’de gerçekleştirilen hava operasyonuyla ilgili bir haberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7539) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

2.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının kamuda istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7540) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

3.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TSK’ya ait arazilerin Maliye Bakanlığına devredileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7541) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

4.-İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Uludere’de yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7542) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

5.-Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Almanya’da organize edilen bir protesto gösterisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7543) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

6.-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, süt üreticilerinin süt satışından alınan BAĞKUR kesintisi ve süt destekleme ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7544) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

7.-Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Okul Sütü Akıl Küpü Projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7545) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

8.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Dicle Vadisi Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7546) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

9.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Şanlıurfa-Habur otoyoluna bağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7547) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

10.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, 2003 yılında sonlandırılan ve yeni bir kampanya ile başlatılan Okul Sütü Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7548) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

11.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Lüleburgaz’da yapılması planlanan projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7549) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

12.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Uygur Türklerinin önderi Rabia Kadir’in ülkemize alınmamasının nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7550) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

13.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kanser vakalarının azaltılması için alınan önlenmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7551) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

14.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Muş’taki taş ocaklarının sayısına, denetimine ve çevreye verdiği zararlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7552) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

15.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, şiddet olaylarının önlenmesi ve bireysel silahlanmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7553) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

16.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa-Mustafakemalpaşa-Yenibalçık köyünde faaliyette bulunan madencilik şirketiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7554) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

17.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Diyarbakır-Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7555) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

18.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7556) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

19.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, AŞTİ’nin işletme koşulları ve devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7557) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

20.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki taksici ve minibüsçü esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7558) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

21.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ayaş Tüneli inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7559) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

22.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, bazı film şirketlerinin TRT’de yaptığı programlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7560) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

23.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, TRT Diyanet TV’ye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7561) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

24.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Gaziantep’te bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7562) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

25.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Diyarbakır’da bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7563) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

26.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Ziraat Bankasının Bursa’daki bir şubesinin isminin değiştirilerek tarımsal hizmet faaliyetleri kapsamının daraltılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7564) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

27.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca yurtdışında görevlendirilen personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7565) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

28.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gebze’deki bir caminin elektrik borcuna ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7566) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

29.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, TRT Diyanet TV’ye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7567) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

30.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, TRT Diyanet TV’ye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7568) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

31.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, cezaevlerinin kapasitesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7569) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

32.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Rize Kalkandere Cezaevinde varolduğu iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7570) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

33.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Kütahya Valiliğince Evlilik Okulu Projesi kapsamında verilen derslerle ilgili bazı iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7571) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

34.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kütahya Valiliğince Evlilik Okulu Projesi kapsamında verilen derslerle ilgili bazı iddialara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7572) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

35.- Ankara Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığın isminin değiştirilmesinin etkilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7573) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

36.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Düzce Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bankayla yapılan promosyon anlaşması doğrultusunda hak sahiplerine ödenen bakım ücretlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7574) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

37.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa ilinde çarpık kentleşme ve ulaşım sorunlarını çözmek için planlanan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7575) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

38.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul’daki Tekel Likör Fabrikasının yıkım kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7576) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

39.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki barajlara ve HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7577) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

40.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Gebze ilçesindeki bir caminin elektrik borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7578) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

41.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, yüksek gerilim hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7579) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

42.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir-Tire Akçaşehir köyü mevkiinde yapılan madencilik faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7580) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

43.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Okul Sütü Bilim Kurulunun değerlendirme raporuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7581) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

44.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, kene ısırması vakalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7582) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

45.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Ege Denizindeki ada, adacık ve kayalıklarda egemenlik hakkı sorununa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7583) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

46.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir fabrikanın toplam maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7584) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

47.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1926 yılında Diyarbakır’dan başka illere gönderilerek mecburi iskana tabi tutulanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7585) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

48.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1926 yılında Mardin’den başka illere gönderilerek mecburi iskana tabi tutulanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7586) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

49.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1926 yılında Siirt’ten başka illere gönderilerek mecburi iskana tabi tutulanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7587) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

50.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Tokat-Reşadiye’deki bir beldenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7588) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

51.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ergani ilçesinin bir mezrasının su sorununa ve yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7589) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

52.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 2002-2011 yılları arasında Bilecik il ve ilçelerine yapılan nakdi yardımlara ve yapılması planlanan projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7590) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

53.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, bir kazada hayatını kaybeden bir askerin şehit statüsünde değerlendirilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7591) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

54.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlar ve bunların faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7592) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

55.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Bakan Yardımcısının bir akrabasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7593) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

56.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir sinema ve tiyatro sanatçısının sinema filmi için Bakanlıktan aldığı iddia edilen yardıma ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7594) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

57.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Sivrihisar’daki bir kilisenin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7595) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

58.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, 2010 ve 2011 yıllarında toplanan elektrik tüketim vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7596) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

59.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Erzin’de bir arsa için açılan tapu iptal davasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7597) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

60.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, gelir uzmanlığı özel sınavına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7598) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

61.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’a açılması planlanan yüksekokula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7599) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

62.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, öğretmen atamalarına ve öğretmenlerin eş durumu tayinine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7600) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7601) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

64.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapımı devan eden ARGE Merkezine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7602) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

65.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7603) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

66.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Karasu-2 HES Göletinde hayatını kaybeden işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7604) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

67.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Karasu-2 HES’e ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7605) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

68.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, HES’lerin toplumsal yapı ve doğal yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7606) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

69.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, evde bakım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7607) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

70.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, kene ısırması vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7608) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

71.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7609) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

72.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, İzmir’de yaşayan engelli vatandaşların diş tedavisinde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7610) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

73.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ankara-Batum arasındaki hava yolu seferlerinin iptal edileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7611) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

74.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Sivrihisar’da trafik kazalarına neden olan bir kavşakta alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7612) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

75.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, tutuklu gazetecilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/7613) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

76.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 2002-2011 yılları arasında Bilecik’e ayrılan ödenek miktarına ve başlatılan projelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7614) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

77.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, asgari ücretin belirlenmesinde yaş ayrımcılığının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7615) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

78.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının yaptığı gezilere ve desteklenen projelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7616) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

79.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Irak’ın ithal mallarına uygulayacağı denetim ve sertifika zorunluluğunun ihracatımıza etkilerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/7617) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 22 Milletvekilinin, Kocaeli ilinde sanayileşmenin neden olduğu çevre kirliliğiyle bunun insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

2.-Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 20 Milletvekilinin, HSYK ve Yargı erkinin bağımsız kararlar almasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

3.-Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22 Milletvekilinin, olası bir deprem durumunda meydana gelecek maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi için araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5469)

2.-İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Sivas Davasının zamanaşımına uğramasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5475)

3.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Yeniçağa’daki uzman doktor ihtiyacına ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5558)

4.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Gerede’deki uzman doktor ihtiyacına ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5559)

5.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Kıbrıscık’taki uzman doktor ihtiyacına ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5560)

6.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Mengen’deki uzman doktor ihtiyacına ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5561)

7.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Seben’deki uzman doktor ihtiyacına ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5562)

8.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Göynük’teki uzman doktor ihtiyacına ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5563)

9.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Merkezdeki uzman doktor ihtiyacına ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5564)

10.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Mudurnu’daki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5565)

11.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Dörtdivan’daki uzman doktor ihtiyacına ve sağlık hizmeti verilen binanın eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5566)

12.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’da görev yapan doktor sayısına ve sağlık personeli atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5567)

13.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Besni’de şiddetli rüzgâr nedeniyle zarar gören Devlet Hastanesine ve hastaların mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5568)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı ilaçların yan etkileri ve bunların piyasadan toplatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5569)