TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 155

28 Mayıs 2012 Pazartesi

 

Raporlar

1.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/571) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 28.05.2012) (GÜNDEME)

2.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 28.05.2012) (GÜNDEME)

3.-Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/575) (S. Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 28.05.2012) (GÜNDEME)

4.-Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi: 28.05.2012) (GÜNDEME)

5.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/593) (S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.05.2012) (GÜNDEME)

6.-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Hatay Milletvekili Şefik Çirkin ve Milliyetçi Hareket Partisi Gurup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl’ün Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/611, 2/207, 2/397, 2/565) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 28.05.2012) (GÜNDEME)

7.-İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve 2 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/560) (S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 28.05.2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki internet kafe ve çocuk oyun salonlarının sayısına ve denetimine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1745) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

2.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki öğrenci ve okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1746) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

3.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayolundaki tonaj kontrollerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1747) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

4.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu Devlet Hastanesindeki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1748) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

5.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un internet abonelerinden aldığı ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

6.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1750) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

7.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Ankara yolunda sinyalizasyon ve trafik işaretleri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1751) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

8.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 yılında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1752) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

9.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta poliklinik binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1753) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

10.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sağlık çalışanı sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1754) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

11.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki yeni doğan ve anne ölüm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1755) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurtiçi ve yurtdışında icra takibi başlatılan camilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1756) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 150 metrekareden küçük evlerde KDV oranının artırılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1757) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1758) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan-Malatya yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1759) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ziraat Bankasında çalışan güvenlik görevlilerinin özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1760) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 663 sayılı KHK ile araştırmacı olarak atanan şube müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1761) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Dışişleri Bakanlığında görev yapan sözleşmeli personelin özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1762) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir beldeye sulama kanalı yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1763) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

20.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılı itibarıyla branşlara göre yapılan cerrahi operasyon verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1764) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

21.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Suriyeli sığınmacılara ödendiği iddia edilen para miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1765) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, hasta bir hükümlüye ve hastanelerdeki mahkum koğuşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7420) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

2.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütten zehirlenen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7421) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

3.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Uludere’de yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7422) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

4.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, okullarda uygulamaya başlanan Okul Sütü Projesine ve sütten zehirlenen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7423) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

5.-Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, geç teslim nedeniyle TOKİ’nin ödediği tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7424) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

6.-Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Suriyeli sığınmacılara ödendiği iddia edilen para miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7425) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

7.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Rize’de toplu açılışı yapılan projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7426) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

8.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile ilgili bazı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7427) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

9.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığında sahte diplomayla görev alanların sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7428) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7429) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

11.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 2002’den itibaren TRT’de program yapan kişiler ile şirketlere yapılan ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7430) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7431) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

13.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Batman’da bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7432) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

14.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Şırnak’da bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7433) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

15.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Mardin’de bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7434) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

16.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Şanlıurfa’da bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7435) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7436) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

18.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, İnterpol tarafından aranan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7437) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

19.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yargıya güven duyulmadığı hususundaki anket sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7438) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7439) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

21.- İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz’in, bir sanığın sağlık durumuna ve bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7440) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

22.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki bir köyde korucuların suça karıştığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7441) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

23.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’un tüm ilçelerinde bulunan özürlü vatandaşlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7442) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

24.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Alo 144 Sosyal Yardım Hattına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7443) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7444) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

26.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de SGK denetimlerinde ortaya çıkan suistimallere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7445) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7446) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

28.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Körfez ilçesindeki taş ocaklarının yol açtığı çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7447) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7448) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

30.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul ve Ankara’da hava kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7449) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

31.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya ilini de kapsayan Bölge Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7450) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

32.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Sivas-Koyulhisar-Ortakent yöresinde faaliyette bulunan madencilik şirketiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7451) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

33.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İngilizlerin Türkiye’de satın aldığı gayrimenkul miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7452) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

34.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Barzani yönetimi ile ekonomik ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7453) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

35.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kürecik’teki Füze Kalkanıyla ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7454) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

36.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ABD iç istihbarat örgütü başkanının Türkiye ziyareti sırasında camilerde istihbarat kanalları açılmasını talep ettiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7455) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

37.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yazılı basında yer alan Ergenekon Davasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7456) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7457) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

39.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, çifte vatandaşlık hakkına sahip Türkmen vatandaşlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7458) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/7459) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

41.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında bazı illerin ihracat miktarına ve ihracat yapılan ülkelere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/7460) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

42.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 3 Kasım 2002’den itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinin tükettiği gaz miktarına ve belediyenin BOTAŞ’a olan borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7461) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7462) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

44.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, enerji projeleri ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Danıştay Başkanı ile görüşmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7463) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

45.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, maden arama ruhsatları ve enerji yatırımlarıyla ilgili verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7464) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

46.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, GDO’lu ürünlerin ithalatına ve kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7465) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

47.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hayvan bilgi sistemi kayıtlarına ve hayali kulak küpeleri ile Devletin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7466) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

48.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, okullarda dağıtılacak sütlerin öğretmenler tarafından kontrol edileceği iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7467) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

49.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7468) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

50.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, şap hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7469) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

51.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, zeytin alanlarının korunmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7470) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

52.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da sulanabilir tarım arazisi miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7471) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

53.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7472) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

54.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7473) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

55.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Irak’la yapılan ihracatta yaşanan olumsuzluklara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7474) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

56.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Bülent Arınç’a suikast iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7475) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

57.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlerine ve ailelerine yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7476) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

58.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 3 Kasım 2002’den itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinin tükettiği gaz miktarına ve belediyenin BOTAŞ’a olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7477) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

59.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Ankara’daki metro hatlarının tamamlanma oranlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7478) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7479) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7480) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

62.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kamu hizmetlerine erişimin engellilere uygun hale getirilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7481) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

63.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, büyükşehir yapılması planlanan illerde nüfusu on binin altında kalan ilçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7482) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

64.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yayınladığı bir genelgeyle belediyelerin yetkilerinin azaltıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7483) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

65.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütten etkilenen öğrencilerle ilgili Valilerin yaptıkları açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7484) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

66.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2014 yılında büyükşehir belediyesi olacak illerde belde belediye başkanlarının yetkilerinin sınırlandırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7485) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

67.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, sokak gösterilerinde emniyet güçlerince kullanılacağı iddia edilen elektromanyetik silaha ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7486) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

68.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Süper Lig final maçında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7487) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

69.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğündeki bir terfi işlemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7488) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

70.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, son beş yılda biber gazı alımına ve maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7489) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

71.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün toplumsal olaylarda kullanmayı düşündüğü yeni silah sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7490) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

72.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köyün içme suyu, elektrik ve yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7491) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

73.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köyün ve mezralarının ulaşım ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7492) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

74.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 12 Eylül 1980 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında vatandaşlıktan çıkarılanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7493) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

75.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7494) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

76.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, 2003-2011 yılları arasında Bolu ve Düzce ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7495) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

77.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7496) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

78.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Hollanda’da bir sanatçının kötü muameleye maruz kalmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7497) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

79.- Hakkari Milletvekili Adil Kurt’un, Koçanis Kilisesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7498) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

80.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, THY’de görev yapan pilotlara ve THY’nin sponsorlukta harcadığı para miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7499) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

81.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, kumar oynanan bazı internet sitelerine kesilen cezaların Bakanlıkça kaldırıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7500) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

82.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7501) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

83.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında kullanılan araçlardan motorlu taşıtlar vergisi tahsiline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7502) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

84.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2003-2011 tarihleri arasında Türkiye’nin yabancı ülkelere yaptığı yardım miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7503) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

85.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, elektrik öğretmenliği bölümü mezunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7504) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

86.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, okullarda dağıtılacak sütlerin öğretmenler tarafından kontrol edileceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7505) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

87.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İlkokul Öğretmenleri Yardım Sandığına (İLKSAN) ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7506) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

88.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, ilköğretim okulu binalarının imam hatip okullarına tahsis edileceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7507) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

89.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da görevli 1200 öğretmene yaptıkları protesto nedeniyle soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7508) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

90.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ve yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7509) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

91.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Zonguldak’ta engelli bir öğrenciye öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7510) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

92.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TSK 2. Orduya bağlı subayların ayrıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7511) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

93.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, uzman erbaşların özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7512) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

94.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7513) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

95.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TSK’ya ait arazilerin Maliye Bakanlığına devri iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7514) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

96.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Afganistan’da görevli bulunan asker sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7515) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

97.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7516) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

98.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman yangınlarına ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7517) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

99.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, av yasağına ve kaçak avcılığa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7518) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

100.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hayvanların ormanlık alanlardan yararlanması ile ilgili yönetmelik çıkarılmamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7519) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

101.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Alara Çayı üzerinde yapılan HES’lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7520) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

102.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Körfez Devlet Hastanesine müdür atanmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7521) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

103.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir ilaç fabrikasının yabancılara satışının yol açacağı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7522) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

104.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılı sonu itibariyle Tokat’taki hastanelere ve yapılan cerrahi operasyonlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7523) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

105.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7524) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

106.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Hekimhan ilçesindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7525) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

107.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, organ nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7526) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

108.-           Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, hemşirelerin yaşadığı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7527) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

109.-           Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Ankara’daki metro inşaatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7528) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

110.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7529) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

111.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Sivas Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne bağlı olmasına ve vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7530) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

112.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Karahan Geçidi tünel inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7531) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

113.-           Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Gören Göz Projesinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7532) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

114.-           Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Bakanlık tarafından iç sular için alınan gemilerle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7533) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

115.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7534) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

116.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki öğrenci yurtlarına ve buralarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7535) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

117.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7536) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

118.-           İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Hollanda’da bir sanatçının kötü muameleye maruz kalmasına ve sanatçıların AB’den özel geçiş izni alabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/7537) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

119.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 2002 yılından itibaren TBMM Başkanlarının yurtdışı seyahatlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7538) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

 

Gensoru Önergesi

1.-Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, izlemekte olduğu dış politikanın gerçeklerden uzak olduğu, ülke güvenliği ve çıkarlarına zarar verdiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2012) (Dağıtım tarihi: 28.05.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Türk Lirasının yeni simgesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) Bakanından yazılı soru önergesi (7/5669)

2.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Bozova Kaymakamının intiharı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6392)

3.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, MKE’de çalışan işçilerin bir siyasi partiye bilgisi dışında üye yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6393)

4.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin Köln’de devam eden cami inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6395)

5.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin yurt dışındaki inşaatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6396)

6.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, PKK ile görüşmelerle ilgili bazı beyanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6397)

7.-Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, yurt dışındaki Türk ve Osmanlı mimarisinin korunmasına ve Kâbe’deki revakların yıkılmasının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6398)

8.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, açıköğretim ve üniversite sınavlarının bazı ilçelerde de yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6399)

9.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Üsküdar’daki bir cami inşaatı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6400)

10.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Trakya bölgesindeki toprak satışına ve kurulan hayvan çiftliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6401)

11.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, MİT bünyesinde çalıştığı iddia edilen Mahmut Yıldırım’ın yakalanmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6402)

12.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Türkiye’nin BOP ve GOP çerçevesinde eş başbakanlık görevini yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6403)

13.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6404)

14.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Kâbe’deki Osmanlı revaklarının yıkılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6405)

15.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Ziraat Bankasının tarımsal üretim ve besicilik kredisi kullandırmadaki bir uygulamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6406)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6407)

17.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, RTÜK Başkanı ve Başkanvekilinin oturdukları lojmanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6408)

18.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, kamu görevlilerinin sendikalaşma oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6413)

19.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, SGK’da son dönemde yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6414)

20.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, İstanbul’da arsa tahsis bedeli ödenen bazı parsellerin hak sahiplerine ikinci kez satılmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6417)

21.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, AİHM’ye açılan davalara ve bunların sonucu ödenen tazminatlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6418)

22.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, İsrail’in Kırıkhan mevkiinde bulunan askeri tesislere casus amaçlı insansız hava aracı gönderdiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6419)

23.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkez’e bağlı bir köyde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6430)

24.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Erzurum’da yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6431)

25.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Suriyeli mülteciler için kurulan kamplara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6432)

26.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6433)

27.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 2002-2012 yılları arasında toplumsal olaylar nedeniyle gerçekleşen gözaltı ve soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6434)

28.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6437)

29.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6438)

30.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Bakanlığa bağlı okullardaki kooperatif ve kantinlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6439)

31.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen atamalarına ve atanamayan öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6440)

32.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde yer alan eğitim denetmenleriyle ilgili bir hükme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6441)

33.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin ders saatleri içeresinde proje ve zorunlu toplantılara katılması nedeniyle derslerin boş geçmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6442)

34.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 666 Sayılı KHK sonrası farklı ek tazminat ödenen personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6443)

35.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Akdeniz’de ABD, İsrail ve Yunanistan’a ait kuvvetlerin yaptığı ortak tatbikata ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6444)

36.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Kürecik Radar İstasyonuna İsrailli personelin atandığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6445)

37.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Doğu Akdeniz’de ABD ile İsrail tarafından gerçekleştirilen tatbikatla ilgili İsrail’de yayın yapan bir haber sitesinde yayınlanan habere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6446)

38.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anadolu Kartalı Tatbikatında Türk savaş uçaklarının ABD tarafından izlenip izlenmediğine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6447)

39.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, DSİ’nin son on yıl içinde Eskişehir’de yaptığı ihalelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6448)

40.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Devlet Demir Yollarının son on yıl içinde Eskişehir’de yaptığı ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6455)

41.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün son on yıl içinde Eskişehir’de yaptığı ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6456)

42.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Soma’da yurtiçi taşıma yetki belgesinin verilmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6457)

43.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, PTT şubelerinin güvenliğine ve işlemlerde kredi kartı kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6458)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizde evlilik yaşının yükseldiği ve erken boşanmaların arttığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6460)

45.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, yurt dışından ithal edilen araçlardan alınan özel tüketim vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6461)