TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 153

24 Mayıs 2012 Perşembe

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu çalışanlarına grev hakkı tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1733) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

2.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında burs alan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1734) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

3.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, terhis süreleri uzatılan askerlerin kamuya öncelikli işçi olarak alınması uygulamasının ortadan kaldırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1735) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

4.-      Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı askeri personelin maaşlarına yapılan son zamma ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1736) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

5.-      Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı askeri personelin maaşlarına yapılan son zamma ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1737) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

6.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eş durumu öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

7.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarındaki il ve ilçe emri uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1739) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

8.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı Devlet Hastanesinin uzman doktor açığına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

9.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uyuşturucu madde ile mücadelede halka yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1741) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir belediyenin ekmek alım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1742) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hava ambulanslarının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1743) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’da bir köyün imamevi, gasilhane ve şadırvan ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1744) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Devlet Tiyatrolarının özelleştirileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7344) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

2.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, belediyelerin profesyonel futbol takımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7345) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

3.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memur maaşlarının düzeltilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7346) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

4.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, etik kurallara aykırılık nedeniyle hakkında işlem yapılan bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7347) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

5.-Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, şeker pancarına ve şeker fabrikalarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7348) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

6.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engellilerin vergi muafiyetinde ve oy işlemlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7349) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

7.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, korunmaya muhtaç çocuklara ve parçalanmış ailelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7350) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

8.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 2002-2012 yılları arasında TSK arazilerindeki değişikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7351) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

9.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, THY, öğretmenevi gibi kamu kurum ve kuruluşlarına alınan gazetelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7352) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

10.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’da son 5 yılda kiralanan kadastro harici arazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7353) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

11.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Suriyeli mülteciler için harcanan para miktarına ve mültecilere dağıtıldığı iddia edilen kredi kartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7354) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bazı davalardaki tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7355) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

13.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 2002-2011 yılları arasındaki icra takiplerine ve karşılıksız çek davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7356) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

14.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, 12 Eylül Askeri Darbesi döneminde çıktığı halde halen yürürlükte bulunan yasalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7357) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevi koşullarının engelli tutuklu ve hükümlülere uygun olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7358) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, askerlik vazifesi sırasında yaşanan hak ihlalleri nedeniyle AİHM’e açılan davalara ve ödenen tazminatlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7359) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engelli istatistiklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7360) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yetiştirme yurtlarında kalan çocukların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7361) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

19.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, taşeron sisteminin doğurduğu sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7362) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

20.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, özelleştirme sonucunda başka kurumlara atanan personelin özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7363) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

21.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, sözleşmeli personel uygulamasına ve kadroya geçen sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7364) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

22.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Türk soylu yabancıların Türkiye’deki çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7365) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

23.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sera ısıtmasında kullanılan jeotermal atık suların yol açtığı çevre kirliliğine ve bunun önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7366) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

24.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Taşköprü Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7367) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, binaların engellilerin kullanımına uygun inşa edilip edilmediğine ve bunun denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7368) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yabancılara taşınmaz satışının doğuracağı sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7369) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

27.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki bir parselin imar planının değişmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7370) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, uluslararası başarı kazanan sporculara verilen ödüllere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TFF ve Engelli Spor Federasyonlarına yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7372) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

30.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, protokol tribünlerinin kullanımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7373) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

31.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Samsun’da yıkılıp yeniden inşa edileceği belirtilen 19 Mayıs Stadının adının değiştirileceği iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7374) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

32.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2011-2012 yıllarında yaş sebze meyve üretimi ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7375) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

33.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, seracılığa ve bunun kapasitesinin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7376) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

34.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sera üretici birliklerini teşvik edici çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7377) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

35.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sera ürünlerinin fiyatını belirleyecek bir müdahale kuruluşu oluşturulup oluşturulmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7378) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

36.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, seraların ve sera ürünlerinin eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7379) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

37.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ülkemizdeki seracılığın sorunlarını azaltmaya yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7380) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları nedeniyle cezaevlerine giren çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7381) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

39.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta don ve sel olaylarından dolayı çiftçilerin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7382) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

40.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi alan üreticilerin borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7383) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2009-2011 yılları arasında hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ve özlük haklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7384) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2009-2011 yılları arasında Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan üretici kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7385) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

43.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, muz ithalatında üç firmaya ayrıcalık yapıldığı iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7386) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

44.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kredilerden alınan dosya masraflarına ve elektrik faturalarındaki kayıp kaçak ücretine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7387) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

45.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bakanlığa bağlı birimlerin TSE belgeleri alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7388) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

46.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, belediyelerde çalışan işçilere ve özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Jandarma Genel Komutanlığında çalışan sivil memurların silah taşıma ruhsatı harç ücreti ödemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7390) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

48.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında Tokat’ta yakalanan uyuşturucu miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7391) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

49.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat İl Özel İdaresinin 2011 yılı harcamalarına ve borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7392) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

50.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilindeki amatör spor kulüplerine ve bunlara sağlanan desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7393) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

51.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Gaziantep’te organize suç şebekesi bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7394) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

52.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7395) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

53.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, şehit yakınlarının ve gazilerin istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7396) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

54.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, son 9 yıllık dönemde özelleştirilen kurumlardaki istihdama ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7397) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ve istihdam kotalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7398) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

56.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orhangazi ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir taciz olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7399) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

57.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yeni eğitim sisteminde spor ve güzel sanatlara ilişkin derslere yer verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7400) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

58.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, İlköğretim ve Eğitim Kanununun uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7401) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize’de anaokulu öğrencilerinin Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7402) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engelli öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7403) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

61.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’da kapatılan askerlik şubelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7404) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun çeşitli sebeplerle  hayatını kaybeden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7405) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

63.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 2011 yılından itibaren emekliye sevk edilen ve tutuklanan subaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7406) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

64.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, astsubay ve subaylar arasındaki eşitsizliklere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7407) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

65.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özel sektöre ihale edilen hizmet alımlarının denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7408) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engellilerin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7409) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

67.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu Devlet Hastanesinin taşınıp taşınmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7410) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

68.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ülkemizde son 10 yılda bebek doğum-ölüm ve aşılanma oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7411) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamuya açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7412) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

70.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak Havaalanında yolcu taşımacılığı hizmetlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7413) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

71.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sanat ve sanatçıyla ilgili görüşlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7414) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ayrımcılığın önlenmesi konusunda mevzuatın uluslararası müktesebat çerçevesinde taranıp taranmadığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/7415) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

73.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ortaköy Berta Deresi üzerinde yapılacağı iddia edilen HES’lere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

74.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, 5. İzmir İktisat Kongresinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7417) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

75.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tiyatroların özelleştirilmesi konusundaki çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7418) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

76.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Kozak Havzasındaki verim sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7419) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 19 Milletvekilinin, Marmara Denizindeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

2.- MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Afet ve Acil Müdahale mevzuatında yapılan değişikliklerin Van depreminde yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 22 Milletvekilinin, Kocaeli ili Derince ilçesinde bulunan tehlikeli BHC atıklarının ortaya çıkardığı kirliliğin ve bunların sevkiyatına ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)