TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 152

23 Mayıs 2012 Çarşamba

 

Tasarı

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantina Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/629) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

 

Teklifler

1.-      İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 39 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanunu, İş Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/591) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2012)

2.-      İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/592) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

3.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/593) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

4.-      Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ve Özürlü Memur Seçme Sınavının İsminin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/594) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

5.-      Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/595) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)         (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

6.-      Edirne Milletvekili Recep Gürkan ve 6 Milletvekilinin; Çeltik Ekimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/596) (Çevre; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

7.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/597) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

8.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Güvenlik Tazminatı Ödenmesine Dair Kanun Teklifi (2/598) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

9.-      İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ile Milliyetçe Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/599) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

                                                                   

Raporlar

1.-      Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Borç Silme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı: 249) (Dağıtma tarihi: 23.05.2012) (GÜNDEME)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/607) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 23.05.2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

1.-Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, 2012 Teşvik Planında Trabzon’un 5. Bölge statüsüne alınmasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1732) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7288) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

2.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Tapu Kadastro Müdürlüğü içinde yer alan bir banka veznesinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7289) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

3.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, taş kömürünün teşvik kapsamına alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7290) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

4.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin taşınmaz satış ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7291) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

5.-Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ergenekon Davasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7292) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

6.-Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, yabancılara toprak satışına ve bunun doğuracağı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7293) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

7.-Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bazı mahallelerinin yol ve su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7294) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

8.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, camilerde Kürtçe vaaz ve hutbe okunmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7295) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

9.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, göreve başlayan din görevlilerine imzalattırılan yemin belgesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7296) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

10.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevinde avukat görüş odalarına kameralar takıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7297) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

11.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Yargıda Durum Analizi Toplantıları sonucu hazırlanan bir raporun sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7298) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

12.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevinde avukat görüş odalarına kameralar takıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7299) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

13.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, evli kadınların kendi soyadlarını kullanabilmelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7300) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

14.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Silivri Cezaevinin koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7301) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

15.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silivri Cezaevine gazeteciler için düzenlenen geziye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7302) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

16.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, engellilerin bazı sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7303) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

17.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, özel eğitim kurumlarının denetimine ve buralarda yaşanan cinsel istismar vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7304) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

18.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Yargıda Durum Analizi Toplantıları sonucu hazırlanan bir  raporun sonuçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7305) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

19.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, engellilerin istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7306) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

20.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, SGK’nın bir çalışanına yaptığı uygulamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7307) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

21.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, SGK’nın 2007-2010 yılları arasında bir bankayla yaptığı promosyon anlaşması ile ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7308) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

22.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, işsizlik ve emeklilik yaşına bağlı mağduriyetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7309) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

23.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, bir köyün elektrik borcu nedeniyle kesilen içme suyuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7310) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

24.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da tasarruf gerekçesiyle aydınlatma lambalarının söküldüğü iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7311) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

25.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’da çalışan trafo sayısına ve trafoların yenilenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7312) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

26.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, engellilerin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7313) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

27.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Kızıltepeli çiftçilere tarım eğitimi verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7314) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

28.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, erik fiyatlarındaki ani düşüşe ve üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7315) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

29.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, sağlıksız gıda üretimine ve ürünlerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7316) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

30.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki kapalı sera alanına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7317) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

31.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, bakkal esnafının sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7318) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

32.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Hal Kayıt Sistemi uygulamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7319) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

33.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7320) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

34.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Habur Sınır Kapısına atama yapılması planlanan boş kadrolara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7321) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

35.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 20-25 Nisan 2012 tarihlerinde Habur Sınır Kapısından giriş-çıkış yapan kişi sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7322) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

36.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 20-25 Nisan 2012 tarihlerinde Sarp Sınır Kapısından giriş-çıkış yapan kişi sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7323) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

37.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum plakalı bazı resmi araçların Ankara’da bulunma nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7324) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

38.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, bir milletvekilinin bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7325) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

39.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7326) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

40.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’da 2012 yılında uygulanacak olan yatırım programına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7327) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

41.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün yol ve içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7328) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

42.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin bir köy mezarlığına koruma duvarı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7329) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

43.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Kilis Öğretmenevine bazı gazetelerin alınmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7330) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

44.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, okullarda dağıtılan sütlerin ambalajlarına ve dağıtımı yapan şirketle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7331) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

45.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7332) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

46.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle ilgili yapılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7333) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

47.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çerkezköy’de sağlık yatırımlarının yapılıp yapılmayacağına ve sağlık personeli sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7334) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

48.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, diyabet hastalığının artmasına ve bu hastalıkla mücadele çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7335) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

49.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’de hastanelerin lösemiyle mücadele kapasitelerine ve kemik iliği bankalarının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7336) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

50.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Arhavi Çay Fabrikasında olası bir kazının yol açabileceği sorunlara ve fabrikanın taşınmasına yönelik taleplere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7337) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

51.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TSK personelinin özlük hakları ile gazi ve şehit sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7338) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

52.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Zergan Deresi ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7339) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

53.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ergani’nin çevre yollarının yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7340) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

54.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TBMM Tören Salonunun tahsisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7341) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

55.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bazı Hükümet üyelerinin Anayasa değişikliği ile ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7342) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkerelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7343) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

1.    İzmir Milletvekili Alaattin YÜKSEL, Makamınıza yönelttiği, YURT-KUR yurtlarının lokanta, kantin, kafeterya ve internet salonu ihaleleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesini 16.05.2012 tarihinde geri almıştır. (7/6665)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, Demokrasiye müdahaleye zemin hazırlayan olayların aydınlatılması ve devlet içindeki yasa dışı örgütlenme ve yapıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

2.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/287) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

3.-Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, kaçak sigaranın yurda girişinin ve pazarlanmasının engellenmesi ile bunların ekonomiye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Madımak Otelinin yakılmasıyla ilgili davaya ve davanın sanıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5166)

2.-Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5325)

3.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5326)

4.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5327)

5.-Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de Diş Sağlık Ünitelerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5449)

6.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5450)

7.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5451)

8.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5452)

9.-Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, bir sağlık çalışanının psikolojik tacize uğramasına rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5453)

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, askeri hastanelerde çalışan sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5454)

11.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, diş eti hastalıklarının tedavisinde yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5455)

12.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, hastanelerin çocuk servislerine ve hasta çocuklar ile bunların eğitimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5456)

13.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kol ve bacak protezlerinden katkı payı alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5457)