TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 151

22 Mayıs 2012 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 22 Milletvekilinin, Karadeniz Ereğlisi Tersaneler Bölgesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kızılay’a yapılan yardımlardaki azalmanın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 26 Milletvekilinin, İş kazaları ve meslek hastalıklarının oluş ve artmasının temel nedenleri ile bunların ülke ekonomisine etkisinin  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)