TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 150

21 Mayıs 2012 Pazartesi

 

Tasarı

1.-      Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/628) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

 

Teklifler

1.-      İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/584) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

2.-      Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/585) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

3.-      Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/586) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

4.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/587) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

5.-      Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)        

6.-      Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/589) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)                                           

7.-      Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün'ün; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/590) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)                       

 

Raporlar

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/401) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sisteminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

3.-      1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmenin 2003 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/540) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

4.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/580) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

5.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı: 247) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

6.-      Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/618) (S. Sayısı: 248) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet sporcularına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1684) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

2.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki yurtlara ve buralarda kalan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1685) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

3.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki belediyelerin İller Bankasına olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

4.-      İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Zile Öğretmenevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1687) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

5.-      İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Özürlü Memur Seçme Sınavında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1688) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

6.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hurda araçta vergi teşviklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1689) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

7.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul-Tuzla başta olmak üzere dericilik sektöründeki işyerlerinde sendika üyesi olan işçilerin işten çıkartıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

8.-      Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

9.-      Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1692) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

10.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Karakoyunlu İlçesindeki bir beldede sulama kanallarının topraktan olmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1693) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

11.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Ovası sulama kanallarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1694) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

12.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bazı köylerin sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1695) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

13.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1696) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

14.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1697) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

15.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Korhan ve Sürmeli Kalelerinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1698) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan-Malatya yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1699) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve adalet saraylarında çalıştırılan temizlik ve güvenlik elemanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1700) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sıfır faizli büyükbaş hayvancılık kredisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1701) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında çalıştırılan şirket elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1702) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen atamalarında il emri uygulanmasının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil ve hazır giyim sektöründe girdi ve finansman maliyetlerinin artmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1704) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1705) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

23.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, meslek liselerinde kullanılan makine ve cihazların yenilenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1706) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

24.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1707) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

25.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık alan bazlı gelir desteği ve doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1708) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

26.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1709) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

27.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Yiğit’in, doktor hatasından kaynaklanan ölüm ve sakatlanmalar ile kontrol komitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

28.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın bazı ilçelerindeki hakim açığına ve adliye hizmetlerindeki yetersizliğe ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

29.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emekli belediye başkanlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1712) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

30.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan siyasetçi yakınlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

31.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın çeşitli bölgelerinde bulunan koçbaşı mezar taşlarının korunmasına ve restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1714) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

32.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Alevi vatandaşlara yönelik saldırılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1715) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

33.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kamu ilanlarının dergilerde düzenli olarak yayınlanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1716) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

34.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akdeniz Üniversitesinin Akseki’de yeni bölümler açmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1717) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1718) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1719) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

37.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük ve sosyal haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1720) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

38.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük ve sosyal haklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

39.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1722) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

41.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilyurt Alpu Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1724) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

42.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

43.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

44.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yerköy Devlet Hastanesinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

45.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren haklarında şikayet bulunan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

46.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren haklarında savcılık izni verilmesi teklif edilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

47.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 tarihinden itibaren görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan belediye başkanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

48.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bazı firmaların sigarayı bıraktırma kampanyası kapsamında vatandaşları arayarak bilgi almalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde 2003-2012 yılları arasında yapılan imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6903) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

2.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Darrüşafaka Cemiyeti Tüzüğünde yapılan değişiklikle sunulan imkânlardan yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şartının getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6904) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

3.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya İlinin bölgelere göre teşvik uygulamasındaki yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6905) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

4.-Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Anayasa tanıtım spotunun içeriğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6906) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

5.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KPSS personel alımında sonradan eklenen bölümlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6907) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

6.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, YGS ve KPSS’nin kaldırılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6908) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

7.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Fiskobirlik’ten çıkarılan işçilerin mağduriyetine ve fındık üreticilerinin Fiskobirlik’ten olan alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6909) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

8.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlar ve bürokratlar tarafından kullanılan uçakların maliyeti, giderleri ve kullanım alanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6910) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

9.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2012 yılları arasında ele geçirilen uyuşturucu miktarına ve madde bağımlılığına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6911) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

10.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Okul Sütü Akıl Küpü Projesi kapsamında okullarda dağıtılan sütler nedeniyle öğrencilerin zehirlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6912) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

11.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Battalgazi alt geçidi yapımı nedeniyle mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6913) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Başbakanlık Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve emekli olan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6914) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

13.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yasaklı kitap, CD, albüm ve filmlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6915) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

14.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik Radar Üssüne ve burada bulunan askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6916) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

15.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ekmek üretimindeki suistimalleri önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6917) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

16.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, şoför esnafının yaşadığı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6918) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

17.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Çukurova Üniversitesi Narenciye Gen Bahçesi’nin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6919) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

18.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Ankara çevre yolu üzerine yapılan AVM’nin araç ve yaya trafiğine olumsuz etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6920) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

19.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Okul Sütü Projesinin ilk gününde yaşanan sütten zehirlenmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6921) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

20.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Bakırköy’de içerisinde Selanik Evi ve Atatürk heykelinin bulunduğu bir arsanın satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6922) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

21.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik sosyal ve ekonomik politikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6923) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

22.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Hancağız Barajında meydana gelen bir kazaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6924) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6925) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

24.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas’ta Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6926) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

25.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ataşehir’de bir koruluk alandaki cami ve villa inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6927) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

26.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 1950-2011 yılları arasında yıkılan cami, mescit, mektep ve medreselere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6928) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

27.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Kaptan-ı Derya Halil Paşa Camiinin yerinde bir muhallebici dükkanının bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6929) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

28.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, polis memurlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6930) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

29.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakan ve Bakanların danışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6931) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

30.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ali Sami Yen Stadının bulunduğu taşınmaza ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6932) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

31.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Balâ’da TİGEM’e ait bir tarım arazisinin özel bir işletmeye kiralanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6933) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

32.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Okul Sütü Projesi kapsamında süt dağıtımı ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6934) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

33.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında süt dağıtımı ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6935) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

34.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6936) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

35.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6937) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

36.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütün denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6938) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

37.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İsrail’e Manavgat Şelalesinden su satışını içeren ticari anlaşmanın gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6939) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

38.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6940) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

39.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da yapılacak olan EXPO 2016 organizasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6941) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

40.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, Muğla-Marmaris-Turgut Köyünde bulunan bir otelle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6942) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

41.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tiyatroların özelleştirilmesi ile ilgili sözlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6943) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

42.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, MİT’in 1 Mayıs 1977 tarihli olayla ilgili raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6944) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

43.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Batman’daki bir Ermeni Kilisesinin çöp alanı olarak kullanıldığı iddialarına ve ülkemizdeki farklı grupların ibadet ve ibadethanelerine yönelik taleplerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6945) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

44.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6946) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6947) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TRT’nin personel sayısına ve gelir kaynaklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6948) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6949) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

48.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Bakırköy L Tipi Cezaevinin sağlık personeli sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6950) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

49.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, elektronik kelepçe uygulamasına ve alımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6951) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

50.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6952) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TMK kapsamında yargılanan çocuklardan tazminat talebine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6953) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

52.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Sincan 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevlerinde var olduğu iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6954) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

53.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6955) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakırköy L Tipi Cezaevinde sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6956) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

55.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Özel Yetkili Mahkemelerde yıllar itibariyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6957) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6958) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

57.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmen atamaları nedeniyle ailelerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6959) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

58.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir Zihinsel Özürlü Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım hizmeti alan engellilere ve çalışan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6960) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6961) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir vatandaşımızın incelemeli elektrikli araç patenti almasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6962) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

61.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ülkemizde 2007-2011 yılları arasında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6963) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

62.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 657 Sayılı Kanun uyarınca 4-C statüsünde çalışan personelin özlük haklarına ve 2007-2011 yılları itibarıyla kamuya atanan toplam 4-C’li personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6964) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

63.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta son beş yıl içeresinde müşavirlik kadrosuna atanan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6965) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

64.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, ücretli öğretmenlerin SGK primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6966) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6967) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

66.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul ve Şanlıurfa illerinin nüfus istatistiklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6968) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

67.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şişli’de Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan arsanın satışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6969) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

68.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, orta ve küçük işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6970) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

69.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6971) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

70.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yıkım kararı alınan Çaycuma Anadolu Lisesi eski binasının yıkılmamasına ve Çaycuma Köprüsünün çökmesinde ihmal olduğu iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6972) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

71.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Akköy 2. HES Projesinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6973) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

72.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6974) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

73.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kütahya-Simav depremi nedeniyle meydana gelen zarara ve yapı güçlendirme kredilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6975) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

74.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Aliağa’da doğanın ve halk sağlığının korunması için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6976) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

75.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6977) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

76.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, meslek mensubu olmayanların büyükelçi olarak atanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6978) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

77.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 2009 yılında Hollanda’da kaçırılan bir Türk vatandaşının akıbetine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6979) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

78.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Füze Kalkanı Sistemi kapsamında istihbarat bilgilerinin İsrail ile paylaşılacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6980) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6981) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

80.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6982) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

81.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın teşvik planında 2. Bölgeye dahil edilmesine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6983) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerinin yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6984) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 döneminde EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralinde üretilen elektrik enerjisine ve üretim esnasında yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6985) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

84.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6986) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

85.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerinin gizlendiği iddialarına ve bedeli ödeyen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6987) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

86.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Amasra’da üretimi yapılan kömürün analiz değerlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6988) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

87.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de elektrik dağıtımında ve faturaların son ödeme tarihlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6989) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

88.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik dağıtım sisteminde oluşan kayıp-kaçak oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6990) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

89.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, iletim ve dağıtım gerilimi seviyesindeki şebeke kayıp oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6991) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

90.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp-kaçak hedef öngörülerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6992) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

91.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yapılan çalışmalara ve bu çalışmaların sonucuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6993) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

92.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Elektrik İşleri Etüt İdaresinin kapatılarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün kurulmasının enerji verimliliği çalışmalarına etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6994) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

93.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik özelleştirmeleri sonucu vatandaşın pahalıya elektrik tükettiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6995) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

94.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik dağıtımın özelleştirmelerine ve sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6996) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

95.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik kesme ve bağlama bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6997) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

96.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik dağıtım şirketlerince belirlenen sayaç sökme ve takma bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6998) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

97.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, enerji kimlik belgesi ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6999) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

98.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, enerji talebindeki dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7000) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

99.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, doğal gaz santrali lisansı verilme şartlarına ve enerjide dışa bağımlılığa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7001) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

100.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7002) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

101.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektriğe yapılan zamlara ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7003) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

102.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 2003-2012 yılları arasındaki enerji yatırımlarına ve yatırım teşviki alan firmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7004) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

103.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Akarsu Göleti su depolama alanı içinde kalan yüksek gerilim hattı direklerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7005) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

104.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın hizmet binasına ve Bakanlıkta çalışan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7006) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

105.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bir sayısal oyunun bayiliklerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7007) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

106.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7008) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

107.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7009) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

108.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’da haksız yere ödendiği tespit edilen doğrudan gelir desteği ödemelerinin iadesinin talebi nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7010) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

109.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’da arıcılığın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7011) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

110.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’da ekonominin canlandırılması ve ceviz ekiminin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7012) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

111.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’da hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7013) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

112.-           İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, okullarda uygulamaya başlanan Okul Sütü Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7014) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

113.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7015) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

114.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ziraat mühendislerinin işsizlik sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7016) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

115.-           Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, son on yıldaki tarımsal üretim miktarı ve tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7017) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

116.-           Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Kızıltepe Ovasındaki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

117.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, zirai ilaç konusunda yapılan çalışmalara ve gıda denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7019) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

118.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hal kayıt sistemine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7020) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

119.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

120.-           Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, gümrük muayene memurlarının denetmen ve denetmen yardımcılığı kadrolarına geçişlerinin engellenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7022) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

121.-           İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Başakşehir İlçesindeki çarpık yapılaşmaya ve ruhsatsız bir binaya işyeri açma ruhsatı verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7023) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

122.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7024) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

123.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TMK kapsamında yargılanan çocuklardan tazminat talebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7025) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

124.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’ndeki bir belediye başkanının Kur’an-ı Kerim’in içerisine kendi resmini koyarak dağıttırdığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7026) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

125.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, valiliklerin resmi internet sitelerinden Atatürk’e ait resimlerin ve sözlerin kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7027) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

126.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, polislerin sosyal medyada örgütlenmelerinin genelgeyle organize suç kapsamına alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7028) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

127.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, polis tarafından gözaltına alınan bir asker kişinin sağlık kontrolleri sırasında kaçarken hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7029) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

128.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesine ve proje kapsamında yıkılan camilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7030) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

129.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halkoyunları etkinliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7031) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

130.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’nın kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7032) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

131.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars’taki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7033) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

132.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır-Kars çevresinde PKK’nın eylemlerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7034) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

133.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7035) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

134.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çorlu’da suç oranlarının artmasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7036) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

135.-           Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’a izinli olarak gelen bir askerin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7037) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

136.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içeresinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7038) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

137.-           Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri arasında yer almamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7039) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

138.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Ani Antik Kentinin yanında bulunan Ermenistan’a ait taş ocaklarında dinamit kullanıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7040) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

139.-           Muş Milletvekili Demir Çelik’in, başta Batman olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerindeki tarihi ve kültürel yapıların korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7041) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

140.-           Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Hacı Bektaş Veli Müzesinde açılması düşünülen hediyelik eşya reyonlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7042) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

141.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da bulunan bir kervan sarayın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7043) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

142.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Ağrı Dağı’nın turizme açılması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7044) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

143.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında çalışan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7045) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

144.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7046) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

145.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de müze açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7047) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

146.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7048) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

147.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7049) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

148.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, eski model araçlardan yüksek oranda vergi alınacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7050) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

149.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ortaöğretim ders müfredatındaki değişikliklerden kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7051) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

150.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 19 Mayıs kutlamalarına yönelik Danıştay kararı hakkındaki bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7052) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

151.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, öğretmen açığına ve atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7053) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

152.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, öğretmenlerin ve akademisyenlerin maaşlarına ve ek ödemelerinde artış yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7054) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

153.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, üniversitelerde akademik personel açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7055) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

154.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7056) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

155.-           Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, 2003 yılında bugüne kadar ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınavlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7057) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

156.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması hususunda alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7058) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

157.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7059) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

158.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2012 KPSS başvurularında ek süre taleplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7060) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

159.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, okullarda başlatılan Okul Sütü Projesi kapsamında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7061) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

160.-           Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, ücretli çalıştırılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7062) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

161.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın eğitim alanındaki ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7063) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

162.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, mekatronik alanıyla ilgili lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere ve liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7064) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

163.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yıkım kararı alınan Çaycuma Anadolu Lisesi eski binasının ve yeni yapılacak okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7065) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

164.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7066) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

165.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bir köyün okul sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7067) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

166.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları için önemli günlerin ders kitaplarında yer almasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7068) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

167.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2012 YGS sınavı sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7069) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

168.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, KPSS başvuru süresinin kısıtlı olması nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7070) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

169.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7071) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

170.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlık müşavirliği kadrosuna atanan üst düzey yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7072) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

171.-           Ankara Zühal Topcu’nun, öğretmen açığına ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7073) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

172.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine verilen pedagojik formasyon hakkının kaldırılması sonucu doğacak sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7074) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

173.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, özür grubuna bağlı yer değiştirmelere ve öğretmenlerin aile birliğinin korunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7075) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

174.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7076) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

175.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7077) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

176.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bazı üniversitelerde kapatılan fakülteler nedeniyle akademik personelin yaşadığı kadro sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7078) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

177.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7079) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

178.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretli öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7080) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

179.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin uzman yardımcılığı sınavına girmesine getirilen sınırlamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7081) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

180.-           Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Okul Sütü Projesi kapsamındaki ihalelere ve zehirlenme iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7082) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

181.-           Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7083) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

182.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7084) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

183.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7085) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

184.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7086) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

185.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Anıtkabir ziyaretçi sayısının internet sitesinde yayınlanması uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7087) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

186.-           İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, zorunlu askerlik hizmetine ve cinsel yönelimi farklı olan kişilerin askerlikten muaf tutulma koşullarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7088) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

187.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7089) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

188.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Belkıs Pompaj Sulama İstasyonunda oluşan hasara ve hasar nedeniyle çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7090) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

189.-           Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Gediz Nehrinin ıslahına ve bölgede selden zarar gören çiftçilerin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7091) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

190.-           Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, bir belediye başkanının iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7092) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

191.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Akköy 2. HES Projesinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7093) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

192.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, su ile ilgili kurum ve çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7094) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

193.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca ilçesindeki su kesintilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7095) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

194.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7096) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

195.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Akarsu Sulama Göleti Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7097) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

196.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Gönen Ovasındaki çeltik üreticilerinin sulama sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7098) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

197.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7099) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

198.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Türk ilaç sanayiinde fiyatlandırmada yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7100) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

199.-           Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bakanlık tarafından kullanılan Kronik Hastalıklar Takip Programı ile diğer programlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7101) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

200.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7102) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

201.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, ALS hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7103) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

202.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bir köydeki sağlık ocağının personel ve tadilat sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7104) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

203.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Erzurum ve ilçelerinde görevli sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7105) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

204.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, İstanbul ve ilçelerinde görevli sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7106) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

205.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir il ve ilçelerindeki kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7107) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

206.-           İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, okullarda uygulanmaya başlanan Okul Sütü Projesine ve sütten zehirlenen öğrencileri ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7108) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

207.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7109) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

208.-           Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’de hastanelerin laboratuvar işlerinin ihale edilerek taşeron şirketlerce yerine getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7110) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

209.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sağlık hizmetlerinde çalışanların mesai saatlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7111) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

210.-           İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir’de bir taş ocağı işletmesinin üretim yaptığı yer ile ruhsatına konu yer arasında farklılık olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7112) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

211.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta son beş yıl içeresinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7113) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

212.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7114) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

213.-           Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın yeni teşvik sisteminde 2. Bölgede yer almasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7115) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

214.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7116) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

215.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7117) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

216.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, tutuklu milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7118) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

217.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, doğal afetlere karşı alınan önlemlere ve bir Bakanlık kurulması ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7119) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

218.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, uluslararası davalarda ödenen tazminatların ihlallerde sorumluluğu olanlara rücu edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7120) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

219.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2. Dünya Savaşı sırasında Topkapı Sarayındaki tarihi eserlerin özel korunma yöntemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7121) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

220.-           Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Başbakan ve Dışişleri Bakanının bazı görüşme ve çalışmalarını İstanbul’da yapmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7122) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

221.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7123) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

222.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfında çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı emekli personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7124) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

223.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından itibaren TDV’nin bazı harcamaları ile TDV aracılığıyla kesilen hayvanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7125) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

224.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfının yurtiçinde ve yurtdışında 2011 yılında yaptığı nakdi ve ayni yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7126) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

225.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce Çilimli kanalizasyonunun içme suyuna karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7127) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

226.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfına ait cami sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7128) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

227.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Üsküdar’da 1992-1999 yıllarında inşaatına başlanan ve açılan cami, mescid ve Kur’an kurslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7129) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

228.-           Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7130) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

229.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 28 Şubat 1997 tarihindeki MGK toplantı tutanaklarının açıklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7131) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

230.-           İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7132) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

231.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Tatvan ilçe merkezinde bazı mahallelerin afet bölgesi kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7133) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

232.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Bel-Beton AŞ’nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7134) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

233.-           Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7135) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

234.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gökçeler Barajına ve Manavgat’da yapımı süren bir HES çalışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7136) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

235.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yapılan bağışların gelir vergisinden düşülmesi uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7137) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

236.-           İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, Sultanbeyli’de bir mahallenin isminin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7138) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

237.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, TOKİ tarafından yaptırılan konutların yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7139) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

238.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kamu kurumlarında boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7140) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

239.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizdeki Suriyeli muhalif mültecilerin toplam sayılarına ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7141) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

240.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yapılan bazı atamalarda KPSS belgesi ve yeterlilik belgesi aranmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7142) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

241.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7143) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

242.-           Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, TRT’nin gelir ve giderleri ile özelleştirip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7144) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

243.-           İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, 12 Haziran 2011 ile 9 Mayıs 2012 tarihleri arasında terör nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7145) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

244.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2010 yılında Kral Faysal Vakfı tarafından verilen ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7146) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

245.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Melih Gökçek’in bir sosyal paylaşım sitesindeki bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7147) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

246.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7148) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

247.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, muhtaç aylığı bağlananlara ve burs verilen öğrencilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7149) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

248.-           Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Başbakan’ın bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7150) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

249.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7151) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

250.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde zarar gören binalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7152) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

251.-           Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, bir hükümlüye cezaevinde özel koşullar uygulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7153) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

252.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Pozantı Cezaevindeki çocukların Ankara’ya nakli nedeniyle ailelerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7154) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

253.-           Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, 2007-2011 yılları arasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan aleyhine yapılan suç duyurularına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7155) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

254.-           Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, son on yılda zaman aşımına uğrayan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7156) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

255.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bir hükümlünün cezaevi koşullarındaki ayrıcalığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7157) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

256.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şakran Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere yapıldığı iddia edilen bir takım uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7158) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

257.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Bilişim Bürosunun bazı uygulamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7159) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

258.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, şiddet gören ve koruma tedbiri uygulanan kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7160) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

259.-           Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan işbirliği protokolünün kapsamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7161) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

260.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, çocuk yoksulluğu oranlarına ve bununla mücadele etmek için yürütülen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7162) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

261.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7163) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

262.-           İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Özürlü Memur Seçme Sınavı sonrası yapılacak atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7164) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

263.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Engelliler Kanunun gerektirdiği düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7165) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

264.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7166) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

265.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7167) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

266.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7168) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

267.-           Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, bir şirketin işçilerle imzalamak istediği sözleşmenin şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7169) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

268.-           Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7170) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

269.-            Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7171) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

270.-           İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Özürlü Memur Seçme Sınavı sonrası yapılacak atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7172) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

271.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, belediyelerin alt yapı çalışmalarının desteklenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7173) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

272.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki bir köyde doğal afet nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7174) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

273.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis-Yolalan’da bir mahallede selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7175) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

274.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 2003-2012 yılları arasında Antalya’da yabancı gerçek ve tüzel kişilere satışı yapılan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7176) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

275.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Turizm Öncelikli Yöre Belediyeleri Listesine ve bu listede yer alan belediyelere gerçekleştirilen yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7177) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

276.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7178) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

277.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi nedeniyle yaşanan mağduriyete ve yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7179) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

278.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Malkara Tekkeköy ve Kozyörük’teki dere ve baraj sularındaki kirliliğe ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7180) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

279.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7181) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

280.-           Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık müşavirliği kadrosuna yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7182) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

281.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7183) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

282.-           Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Türkiye-Suriye arasında yapılan anlaşmalara ve Suriye haber ajansı SANA’da yer alan bazı haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7184) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

283.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/7185) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

284.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Gürcistan ve Irak’la olan ihracat ve ithalat miktarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/7186) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

285.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7187) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

286.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7188) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

287.-           Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün enerji alanında yaşadığı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7189) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

288.-           Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, polis tarafından öğrencilere orantısız müdahalelerde bulunulduğu iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7190) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

289.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7191) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

290.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, spor müsabakalarındaki şiddet olaylarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7192) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

291.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’a yapılacak yeni stada ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7193) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

292.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, şap aşısına ve şap hastalığı nedeniyle üreticilerin uğradıkları zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7194) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

293.-           Manisa Milletvekili Salih Fırat’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7195) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

294.-           Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, çiftçilerin firmaların usulsüz fatura kesmelerinden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7196) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

295.-           Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, pamuk fiyatlarına ve üretiminin artırılmasına yönelik tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7197) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

296.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2 Mayıs 2012’de ilköğretim okullarında dağıtılan sütlere ve öğrenci zehirlenmelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7198) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

297.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Van Gölünde yaşayan inci kefalini korumak için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7199) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

298.-           Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, gıda kontrollerinde laboratuvar sonuçları olumsuz bulunan firmalara yönelik yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7200) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

299.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7201) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

300.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, tarım sigortası uygulamasına ve Antalya’da tarım sigortası yaptıran çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7202) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

301.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 2003-2012 yılları arası çiftçilere yapılan destek ödeneği miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7203) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

302.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, katılım öncesi yardım aracı kırsal kalkınma birleşeni çerçevesinde ülkemizde kullanılan fonlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7204) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

303.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesine ve bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7205) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

304.-           Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, soğan ve pancar üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7206) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

305.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlarımıza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7207) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

306.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’daki Suriye’den gelen sığınmacılarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7208) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

307.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Didim İlçesinde Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7209) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

308.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Doğanşehir İlçesine ne zaman kaymakam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7210) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

309.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya İl Özel İdaresinden gönderilen personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7211) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

310.-           İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Didim’de Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7212) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

311.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akseki İlçesinin su sorununa ve İbradı İlçesinin sınır değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7213) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

312.-           İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Ankara’da Emniyet Parkına inşa edilen reklam panosuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7214) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

313.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, polislerin çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7215) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

314.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana’da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7216) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

315.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7217) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

316.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da son 10 yıl içinde uyuşturucu madde bağımlılığı dolayısıyla ölen ve tedavi gören kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7218) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

317.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 4 Mayıs 2012 tarihinde Çağlayan’da yaşanan olaylara ve emniyet güçlerinin müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7219) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

318.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, polisin plastik mermi kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7220) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

319.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, cazibe merkezi iller kapsamında Diyarbakır’a yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7221) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

320.-           Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Meydan Parkında kaldırılan bazı büstlere ve bir panoya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7222) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

321.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gazipaşa, Akseki ve İbradı İlçelerinin turizm potansiyelinin artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7223) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

322.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7224) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

323.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da kongre turizminin gelişmesi için yapılan çalışmalara ve kongre merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7225) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

324.-           Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Ayasofya Camisinin ibadete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7226) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

325.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Yugoslavya tarafından Türk vatandaşlarına ait mülklerin millileştirilmesi sonucu ödenen tazminata ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7227) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

326.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7228) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

327.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7229) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

328.-           Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan kullandıkları kredileri geri ödeyemeyen vatandaşlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7230) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

329.-            İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, engellilerin vergi indirimli araç alımlarında uygulanan kıstaslara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7231) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

330.-           Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, 2-B arazileri için belirlenen fiyatlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7232) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

331.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7233) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

332.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7234) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

333.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7235) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

334.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gazipaşa İlçesinde fakülte ve ortaöğretim kurumları açılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7236) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

335.-           İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, İmam Hatip Liseleri okul ve öğrenci sayıları ile mezunların iş sahalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7237) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

336.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2012 YGS sonrası adayların başarısızlık, nedenlerine ve sınava katılmayan adaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7238) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

337.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7239) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

338.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da ilköğretim ve ortaöğretim okullarında bulunan güvenlik görevlisi sayısına ve alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7240) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

339.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında yapılan ihalelere, ihale şartlarına ve ihaleyi kazanan firmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7241) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

340.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7242) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

341.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarında resim ve müzik öğretmenlerine ayrılan kontenjanın yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7243) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

342.-           İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, ÖMSS’ye göre yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7244) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

343.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’den Trabzon’a atanan bir kamu görevlisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7245) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

344.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Trabzon ve Diyarbakır’da bulunan sağlık meslek lisesi ve öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7246) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

345.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce’nin bazı ilçelerinin kanalizasyon arıtma tesisinin bulunmamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7247) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

346.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in içme suyu sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7248) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

347.-           Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Refahiye İlçesinde bulunan Gülen ve Dumanlı ormanlarında sarıçam ağacı kesiminde kıyım yapıldığı iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7249) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

348.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7250) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

349.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, lösemi hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlarda yaşanan sıkıntılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7251) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

350.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 663 sayılı KHK ile Bakanlığa verilen kişisel verilerin paylaşılması yetkisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7252) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

351.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7253) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

352.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Suriyeli sığınmacılar için kurulan konteyner kamptaki polikliniğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7254) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

353.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce’nin bazı ilçelerinde kanalizasyon arıtma tesisi bulunmaması nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7255) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

354.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis-Hizan’da ambulans ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7256) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

355.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hemşirelerin özlük haklarına ve hemşire istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7257) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

356.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütler nedeniyle zehirlenmeler meydana geldiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7258) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

357.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite hastaneleriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7259) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

358.-           Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İnegöl Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7260) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

359.-           Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7261) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

360.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, şehir içi trafiğinde kamyonlardan kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7262) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

361.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Hilvan’da 2005 yılı öncesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kamulaştırmaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7263) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

362.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Battalgazi Alt Geçidi inşaatından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7264) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

363.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İDO’nun özelleştirilmesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7265) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

364.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir-Körfez bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7266) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

365.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Borçka İlçesi ile bazı köyler arasında yaşanan ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7267) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

366.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çardak-Elbistan yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7268) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

367.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7269) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

368.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekillerinin telefon görüşmelerinin yasadışı yollarla dinletildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7270) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

369.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz’e demiryolu yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7271) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

370.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kızıltepe’de çevre yolu yapımı için yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7272) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

371.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Silvan’a çevre yolu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7273) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

372.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 1992’den itibaren dış borç servis miktarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7274) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

373.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Asker Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7275) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

374.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7276) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

375.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7277) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

376.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Doğu ve Güneydoğu İllerinde istihdam edileceği iddia edilen din görevlilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7278) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

377.-           Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinin restorasyonuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7279) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

378.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2012 ÖMSS sonuçlarına göre istihdam edilecek engelli personel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7280) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

379.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Zihinsel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine ve bu merkezlerden bakım hizmeti alan engellilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7281) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

380.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7282) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

381.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, uçucu madde bağımlılığının önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7283) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

382.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7284) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

383.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/7285) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

384.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7286) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

385.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/7287) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, bir ailenin korunma talebinin reddedilmesine ve ülkemizdeki resmi olarak korunan kadın sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4794)

2.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, cezaevlerindeki tek kişilik hücre sayısına ve bir milletvekili gazetecinin cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4829)

3.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İstanbul-Sultangazi’de meydana gelen bir trafik kazasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4830)

4.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep Adliyesinde çocuk mahkemelerinin yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4831)

5.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4832)

6.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ceza ve tutukevlerindeki çocuk tutuklu ve hükümlülere kötü muamele yaptığı iddia edilen personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4833)

7.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, teknik takip dinleme, sinyal izleme kararları ve mevzuata aykırı dinlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4834)

8.-Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bakanlığa bağlı hizmet binalarındaki baz istasyonlarına ve bunların insan sağlığına etkisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4835)

9.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den sonra domuz eti tüketimi nedeniyle sağlık sorunu yaşanıp yaşanmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4938)

10.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4939)

11.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, soba zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4940)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, deodorantlarda kullanılan alüminyumun meme kanseri riski taşıdığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4941)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da depremde zarar gören Devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4942)

14.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, sahte ilaçların illere göre dağılımına ve pazarlanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4943)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4944)

16.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik uyarınca acil servislerde başlatılan yeşil kaşe uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4945)

17.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da 2012 yılında gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4946)

18.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, böbrek hastalığı ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4947)

19.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, hemşirelik mesleğinin belli standarta ulaşmasına ve hemşirelerin istihdamındaki farklılıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4948)

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, hemşirelerin özlük hakları ve çalışma sürelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4949)

21.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, diyabet hastalığının artmasına ve hastalıkla mücadele çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4950)

22.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ambulanslarda doktor bulundurma uygulamasından vazgeçileceği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4951)

23.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, sağlık personelinin tam gün çalışmasına ilişkin kanundan kaynaklanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4952)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, plastik ürünlerin kullanımının insan sağlığına olan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4953)

25.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, KCK soruşturması kapsamında MİT yöneticileri ve personelinin soruşturma iznine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4967)

26.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, gizli tanık uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4997)

27.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, cezaevlerindeki hak ihlallerine ve alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4998)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5000)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5001)

30.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 16 Ekim 2011 tarihinde yapılan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5002)

31.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KPSS tercih işlemlerinde şartları tutmadığı için ataması yapılmayan aday sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5116)

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tedavi için ülkemize getirilen hasta ve yaralı Libya vatandaşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5117)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanların sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5118)

34.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5119)

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5120)

36.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5187)

37.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, eski Araç Cezaevi Binasının kültür merkezi ya da müzeye çevrilmesine yönelik bir proje bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5188)

38.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, UYAP SMS sistemine abone yapma çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5189)

39.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Sivas’ta meydana gelen olayların sanık ve hükümlülerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5190)

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çukurova Üniversitesi’nden bir grup uzman tarafından hazırlandığı iddia edilen bir rapora ve cezaevlerinde yaşanan cinsel istismar olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5191)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kandıra Cezaevinde iki kitabın okunmasının yasaklandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5192)

42.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İcra-İflas Kanunundaki taahhüdü ihlal suçunun hapisle cezalandırılmasının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5193)

43.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, bir tutuklunun kitap ve bazı eşyalarının yeni sevk edildiği cezaevine gönderilmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5194)

44.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakırköy Kadın Cezaevinde kalan bazı hükümlülerin başka hapishanelere sevk edilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5195)

45.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde el konulan sebze, meyve ve eşyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5196)

46.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, cezaevlerinde bulunan kronik hastalıkları tespit edilen tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5197)

47.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 1. Daire başta olmak üzere Danıştay dairelerine yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5198)

48.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, hasta tutuklu ve hükümlülerin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5199)

49.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, cezaevlerindeki kitap yasaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5200)

50.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5201)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5202)

52.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Madımak Otelinin yakılmasına ilişkin davaya ve davanın sanıklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5203)

53.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, tutuklu ve hükümlü hastaların cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5204)

54.- İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in, cezaevlerinde hak ihlalleri yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5205)

55.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5373)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5374)

57.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin ortalama tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5375)

58.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, hükümlü ve tutuklu çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5376)

59.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir başmüfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5377)

60.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep’te çocuk mahkemelerinin ve sosyal çalışma görevlisi sayısının yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5378)

61.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, tutuklu ve hükümlü kadınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5379)

62.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Karamürsel Kalıcı Konutlar Bölgesindeki eski bir binaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5630)

63.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da sel nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara yönelik yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5768)

64.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Selin ve Bitlis kalesinden düşen kaya parçalarının vatandaşlara zarar vermemesi için alınması gereken önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay)  yazılı soru önergesi (7/5770)

65.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, afet nedeniyle belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay)yazılı soru önergesi (7/5776)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da depreme yönelik zemin etüdü çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay)yazılı soru önergesi (7/5938)

67.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Erzurum-Aşkale’deki Etüt Proje Programına alınarak köy gelişim uygulaması çerçevesinde başlatılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5939)

68.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2006-2011 Mart ayı itibariyle esnaf ve sanatkârların Halk ve Ziraat Bankalarından kullanmış olduğu kredi miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6184)

69.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kiralanan binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6185)

70.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, madencilik sektöründe yapılan özelleştirmelerin sonuçlarına, bor cevherine ve özelleştirilen maden yataklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6186)

71.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, güvenlik ve istihbarat birimleri arasında yaşananlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6188)

72.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Suriye ile ilgili bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6189)

73.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, ecrimisil bedellerinin azaltılması konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ve tapulu gayrimenkullerden vakıf ücreti alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6190)

74.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yapılan kömür yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6191)

75.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Ataşehir’de finans merkezi inşa edilecek bir arazinin Ümraniye sınırlarına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6192)

76.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, MKE Ankaragücü Spor Kulübüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6193)

77.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Sarımehmet Barajının inşası nedeniyle bazı köylerde yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6194)

78.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kayısı üreticilerinin ve esnafının dolandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6196)

79.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Suriyeli mültecilere ve çadır kentlerde barınan mültecilerin ülke ekonomisine etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6198)

80.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 1984’ten itibaren terörden zarar gören sivillere ve güvenlik görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6199)

81.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vatandaşlara dağıtılan kömüre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6201)

82.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum-Aşkale’deki Karasu-2 HES’te hayatını kaybeden işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6205)

83.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, üst düzey kadın bürokrat sayısı ve oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6209)

84.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçelemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6210)

85.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aydın-Nazilli’de bir inşaatta yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6212)

86.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, işyerlerindeki kreş ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6213)

87.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın konukevlerinin illere göre dağılımı ve kapasitelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6230)

88.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sokak çocuklarına ve bu çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6231)

89.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sağlanan yardım ve hizmetlere dair internet sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6232)

90.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, sosyal yardıma ayrılan fona yatırılan paralara ve anlaşma yapılan organizasyon şirketlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6233)

91.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kadın konukevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6234)

92.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parsel ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6235)

93.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bazı parsellerin bir firmaya tahsisi ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6236)

94.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, İŞKUR kurslarında eğitim alan kadınlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6237)

95.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2011 yılları arasında, esnaf kapsamına giren işyerlerine ve SGK’ya prim borcu olan esnaf sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6238)

96.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2011 yılları arasında İşsizlik Sigortası Fonunda biriken kaynak, harcamalar ve işsizlik sigortasından yararlanmak için yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6239)

97.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, mevsimlik gezici tarım işçilerinin barınma ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6240)

98.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, iş kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6241)

99.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, 1999 yılından önce istifa eden bazı kamu görevlilerinin ikramiye alamadıkları iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6242)

100.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Tuzla’daki tersanelerde meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6243)

101.-           İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Erzurum-Aşkale’de trafoların Karasu Baraj Göleti içerisinde kalması nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6244)

102.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Genel Sağlık Politikası uygulaması kapsamında primlerini ödeyen vatandaşların sağlık provizyon sisteminin açılmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6245)

103.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta başuzman kadrosuna atananların toplam sayısına ve özlük hakları nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6246)

104.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, eşi vefat etmiş ve eşinden boşanmış kadınlara yapılan yardıma ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6247)

105.-           Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, SGK’nın 2007-2010 yılları arasında bir bankayla yaptığı promosyon anlaşması ile ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6248)

106.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SGK’da vekaleten atanan müdür ve daire başkanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6249)

107.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da yardım alan engelli vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6250)

108.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 18 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır’da araçlar ile sürücülere kesilen cezalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6252)

109.-           İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, İstanbul’un bazı sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6253)

110.-           Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, kamu görevlilerinin tarafsızlığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6260)

111.-           İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, vize işlemleri sırasında karşılaşılan zorluklar ve vize muafiyeti uygulamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6261)

112.-           İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, GDO’lu ürünlerin ithali ve tüketimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6275)

113.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları, ödeyemeyenlerin icra dosyaları ve aldıkları cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6276)

114.-           Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, kalitesi düşük zeytinyağı üretimi yapan üreticilerin denetimine ve uygulanan cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6277)

115.-           Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Hayvancılık Stratejisi Belgesindeki hedeflere ulaşılma derecesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6278)

116.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da arıcılıkla uğraşan üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6279)

117.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Iğdır-Tuzluca’da tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6280)

118.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde küpe takılması ile ilgili ihaleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6281)

119.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hileli gıda ürünleri imalatı yapan firma ve kuruluşların tespitine, denetimine ve uygulanan cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6282)

120.-           Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Suriye ile sınırı olan illerde çiftçilerin ecrimisil bedeli ödeyerek tarımsal üretim yapmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6283)

121.-           Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, mermer ocaklarının tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6284)

122.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizdeki çiğ süt tüketimine ve satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6285)

123.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İran’dan alınan gübre fabrikasına ve gübre fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6286)

124.-           Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, TMO’nun fındık politikalarına ve fındık fiyatları hakkındaki bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6287)

125.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, zeytinyağı üretiminde yapıldığı iddia edilen sahtekârlıklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6288)

126.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hileli et üreten firmalara uygulanan işlemlere ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6289)

127.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizdeki meyve suyu üretimi, satışı ve niteliklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6290)

128.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bal üretimi ve satışlarının denetimine ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6291)

129.-           Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, hileli ve sağlığa zararlı üretimde bulunan firmaların teşhir edilmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6292)

130.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Ferizli’de bazı fındık üreticilerinin destekten yararlanamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6293)

131.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, çiftçi kayıt sistemine ve prim desteği ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6294)

132.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6295)

133.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2011 yılında Eskişehir’deki buğday üretimi ve satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6296)

134.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, hayvancılık ve süt üretim desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6297)

135.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de su taşkınlarından dolayı yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6298)

136.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta organize hayvancılık bölgesi kurulacağı haberlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6299)

137.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında ithal edilen canlı hayvan miktarının bedeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6300)

138.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın konukevleri ve bunların il ve ilçelere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6303)

139.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005-2011 yılları arasında konut başına tahakkuk ettirilen asfalt katılım payı ve asfalt danışmanlık hizmetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6304)

140.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, PKK terör örgütünce kaçırılan bir polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6305)

141.-           Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Nevruz Bayramı kutlamalarında Ankara ve Şanlıurfa’da alınan bazı önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6306)

142.-           İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, karakollardaki kamera mekanizmalarında meydana gelen aksaklıklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6307)

143.-           İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, bir dava dosyasına sunulan raporlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6308)

144.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara’daki kömür yardımlarına ve tüm konutların doğalgazla ısıtılması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6309)

145.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Ankara Valiliğinin tutuklu bir milletvekili ile ilgili aldığı iddia edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6310)

146.-           Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6311)

147.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Erzurum’da gölete düşerek hayatını kaybeden işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6312)

148.-           Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, darbe gerçekleştiren generallerin isimlerinin okul, bulvar, cadde ve sokaklara verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6313)

149.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, KÖYDES Projelerine ve Iğdır’da yapılması planlanan projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6314)

150.-           İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Erzurum-Aşkale’de trafoların Karasu Baraj Göleti içerisinde kalması nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6315)

151.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, LPG’li araçlarda sızdırmazlık raporu zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6316)

152.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Gençlik Parkının yenilenmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6317)

153.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Karaman Türk Dili Bayramında yapılan harcamaların ihale yöntemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6318)

154.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, mahalle muhtarlıklarının kaldırılmasına yönelik çalışma yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6319)

155.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kağızman’daki bir köyde yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6320)

156.-           Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkezdeki bir köyün ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6321)

157.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, deprem mağdurlarına verilen evlerin borçlarının silinmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6322)

158.-           Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6323)

159.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2002 yılından itibaren yaşanan asayiş olaylarının sayısına ve cezaevinde bulunanların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6324)

160.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Eşme’de uygulanmak istenen imar planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6325)

161.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir şehit yakınının işsizlik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6326)

162.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum-Aşkale’deki HES Göletinde hayatını kaybeden işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6327)

163.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kayseri Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6328)

164.-           Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, toplantı ve yürüyüşlerde göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6329)

165.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Nato Yolu Caddesinin trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6330)

166.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, belediyelerin kültürel hizmet kapasitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6331)

167.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kağızman’da boşaltılan köylerin yeniden kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6332)

168.-           İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, kültürel faaliyetler ve muhafazakar sanat iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6334)

169.-           İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Erzurum’da bir tiyatro oyununun sahnelenmesine izin verilmediği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6335)

170.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan uzmanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6336)

171.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan defterdarlık uzmanlarının maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6337)

172.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan uzmanlar arasındaki maaş farklılığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6338)

173.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Adalar İlçesi Büyükada mahallesinde bulunan bir taşınmazın devrine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6339)

174.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıktaki bazı kadroların uzman kadrosunda birleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6340)

175.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 666 Sayılı KHK ile başuzman kadrosuna atanan mühendislerin mağduriyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6341)

176.-           Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da eğitime ara verilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6343)

177.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane’de yapılan ve yapılacak olan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6344)

178.-           Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, eğitim harcamalarının GSYİH’daki payına ve bu payın Türkiye ile OECD ülkeleri ve diğer ülkeler arasındaki karşılaştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6345)

179.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Gönen’de bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni tarafından öğrenciye baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6346)

180.-           Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Üniversitesinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6347)

181.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bir TV kanalında eğitim sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6348)

182.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6349)

183.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, on bin İlahiyat Fakültesi mezununun öğretmen olarak atanacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6350)

184.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum’da derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6351)

185.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da ilk ve ortaöğretimdeki öğretmen ve derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6352)

186.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Doğanyol’da bir beldede öğretmenlerin konaklama sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6353)

187.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki sağlık meslek lisesi sayısı ve öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6354)

188.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, disiplin cezası alan, tutuklanan, gözaltına alınan öğrenciler ile okul kantinlerindeki fiyatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6355)

189.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Kilis’teki bazı okullara zorla bir kitabın satıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6356)

190.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, azalan kuş türlerine ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6357)

191.-           İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Erzurum-Aşkale’de trafoların Karasu Baraj Göleti içinde kalması nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6358)

192.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kılavuzlu Barajının beton kanallarının tamamlanmaması sonucu oluşan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6359)

193.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, HES Projelerine ve bu projelerin çevreye verdiği zararlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6361)

194.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şırnak-İdil Sulama Projesi ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6363)

195.-           Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, YHT ulaşımında yaşanan bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6376)

196.-           Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, ilçe ve belde belediyelerinin (D4) taşımacılık belgesi alamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6377)

197.-           Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ünye-Akkuş-Niksar karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6378)

198.-           Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Çaycuma Köprüsünün çökmesinde ihmal olduğu iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6379)

199.-           Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Hakkâri’de yıkılma tehlikesi olan köprülere ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6380)

200.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Kaş İlçesindeki turizm ve ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6381)

201.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 2006-2012 yıllarında TİB Başkanlığına mahkemelerden ve diğer kurumlardan gelen dinleme taleplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6382)

202.-           Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın-İnkumu ve Yeniçağ-Mengen-Dorukhan yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6383)

203.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Çaycuma’da yıkılan köprü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6384)

204.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Pütürge-Çüngüş yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6385)

205.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl-Adaklı-Kiğı yolunun ıslah ve genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6386)

206.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının İMKB ile birleştirileceği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6387)

207.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün kapasitesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/6389)