TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 149

18 Mayıs 2012 Cuma

 

Tasarılar

1.-      Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/620) (Avrupa Birliği Uyum; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/621) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

3.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/622) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

4.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyetinden Transit Geçen Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattı Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/623) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

5.-      Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/624) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

6.-      Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/625) (Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

7.-      Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı (1/626) (Adalet; İçişleri; Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum; İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

8.-      Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (1/627) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri; Avrupa Birliği Uyum ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

 

Teklifler

1.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 29/8/1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/573) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

2.-      Sinop Milletvekili Engin Altay'ın; 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/574) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

3.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/575) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

4.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/576) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

5.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/577) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)                                             

6.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Gurup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 26 Milletvekilinin; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/578) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

7.-      İstanbul Milletvekilleri Sedef Küçük ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/579) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

8.-      Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/580) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

9.-      Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/581) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

10.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/582) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sigortacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/583) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)