TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 148

17 Mayıs 2012 Perşembe

 

Teklif

1.-      Elazığ Milletvekili Şuay Alpay ve İstanbul Milletvekili Bülent Turan ile 4 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/572) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 24 Milletvekilinin, fındık üreticisi ve sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

2.-      Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

3.-      İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 21 Milletvekilinin, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahının tespiti ve ihale edilmesinde yaşanan sorunların ve bunların çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)