TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 147

16 Mayıs 2012 Çarşamba

 

Rapor

1.-      Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (1/604) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 16.05.2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve 25 Milletvekilinin, Türkiye’nin doğalgaz politikaları ile doğalgaz fiyatlamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

2.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 20 Milletvekilinin , Ankara Keçisi ırkının yaşatılması, türünün devamı ve üretiminin arttırılması için izlenecek politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

3.-      Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 20 Milletvekilinin, Kars ilinde hayvancılık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)