TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 146

15 Mayıs 2012 Salı

 

Tasarı

1.-      Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı (1/619) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Dışişleri; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

 

Teklifler

1.-      İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Umut Oran'ın; 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/568) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

2.-      Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/569) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

3.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/570) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

4.-      Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/571) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

 

Tezkereler

1.-      Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/855) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

2.-      Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/856) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

3.-      İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/857) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

4.-      Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/858) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

5.-      Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/859) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

6.-      Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/860) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

7.-      Muş Milletvekili Sırrı Sakik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/861) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

8.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/862) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

9.-      İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/863) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

10.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/864) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

11.-  Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/865) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

12.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/866) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

13.-  Bursa Milletvekili Önder Matlı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/867) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

14.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/868) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

15.-  Hakkari Milletvekili Esat Canan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/869) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

16.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/870) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

17.-  Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/871) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

18.-  Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/872) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

19.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/873) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

 

Rapor

1.-      Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 15.05.2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Konya’da bir sulama kooperatifi başkanının görevden alınıp yerine kayyım atanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1677) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

2.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Afyonkarahisar Valiliğinin alkol kullanımı ve satışı ile ilgili kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1678) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

3.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yapı Denetimi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle meslek odalarından bazı belgelerin alınması şartının kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1679) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

4.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ceza infaz kurumlarındaki boş kadrolara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1680) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatındaki boş kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1681) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

6.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir köy yolunun asfaltlanması ve köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1682) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

7.-      Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, İslahiye’ye bağlı köylerde TEDAŞ’a olan borçlar nedeniyle elektriklerin kesilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1683) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-      Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, GDO’lu ürünlere ve olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6669) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

2.-      İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 28 Şubat sürecindeki bazı bilgi ve belgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6670) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

3.-      İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansının resmi internet sitesinden Mustafa Kemal Atatürk ibaresinin çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6671) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

4.-      İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, şehit yakınları ve gazilerle ilgili yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6672) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

5.-      Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6673) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

6.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kişisel bilgilerin toplandığı ve bunların kayıt altına alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6674) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

7.-      Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, yüksek vergi oranları nedeniyle ceviz ithalatında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6675) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

8.-      Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, 23 Nisan’da Anıtkabir’de düzenlenen törene katılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6676) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

9.-      Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sitesinde siyasi parti üyelik bilgilerinin yayınlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6677) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

10.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Malatya Kürecik’te kurulan füze kalkanı sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6678) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

11.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, küçük ölçekli üretim yapan anason üreticilerinin ürünlerini piyasa fiyatının altında satmak zorunda kalmalarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6679) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6680) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

13.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Tunceli Merkez’deki bir köyde faaliyet gösteren madencilik şirketinin çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6681) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

14.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Hatay-Yayladağı kampında Suriyeli isyancıların barındırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6682) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

15.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sivrihisar’da yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6683) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

16.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Başbakanın mal varlığı beyanındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6684) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

17.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, tarihi bir caminin ahır yapılması ve dini bir kitabın toplatılmasına dair açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6685) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

18.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan’daki özel sektöre ait bir fabrikanın kamu hisselerinin satışı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6686) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

19.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, işsizlikle beraber lüks otomobil satışının artmasındaki çelişkiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6687) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

20.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, AVM’lerin sayısına ve küçük esnafın mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6688) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, basında çıkan haberlerle ilgili açılan tazminat davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6689) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

22.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yabancı sermayeli bankalara ve bunların taşınmaz mal edinmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6690) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Keban Barajı üzerine inşası düşünülen köprüye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6691) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

24.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Devlet kurumlarına ait internet siteleri sayısına ve Atatürk’ün resim ve sözlerinin kaldırıldığı internet sitelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6692) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

25.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Atatürk ve Cumhuriyet dönemine yönelik olumsuz atıflar ve kurumların internet sitelerinden Atatürk resminin ve adının kaldırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6693) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

26.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kamu spotu reklamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6694) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

27.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Kütahya Belediyesinde işe alımlarda iş organizasyon sertifikası şartı getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6695) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

28.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, kamu görevlilerine yerel dilleri öğrenmeleri konusunda bir hazırlık yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6696) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

29.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 2009 yılında Bingöl Üniversitesinde eylem yapan öğrencilere verilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6697) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

30.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kilis’te yardıma muhtaç ailelere dağıtılan kömüre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6698) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

31.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, emniyet ve yargı faaliyetlerinde yabancı uzmanların çalıştırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6699) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

32.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, TSK arazilerinin devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6700) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan personele ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6701) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

34.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2002-2011 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığının personel sayısı ve personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6702) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatlarında sözleşmeli olarak görev yapan Kuran Kursu personelinin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6703) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6704) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

37.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet Vakfı tarafından Dini Yayınlar Fuarına bir yayınevinin kabul edilmediği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6705) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

38.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Başbakanın Sivas olayları davası sonucundaki değerlendirmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6706) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan personel ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6707) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizde faaliyet gösteren bankalara ve çeşitli banka işlemlerinin ücretlendirilmesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6708) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

41.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6709) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

42.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TMSF Başkanının görev süresinin bitmesine rağmen yerine atama yapılmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6710) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

43.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, kaza yapan ağır hasarlı araçların alım-satımına ve bunların sigorta ile kasko işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6711) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan personele ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/6712) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

45.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/6713) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında görev yapan personele ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6714) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

47.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Başbakanın bir konuşmasındaki Gaziantep’teki bir camiyle ilgili bazı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6715) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

48.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6716) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

49.-  İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğünün öğrencilere verdiği burslara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6717) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

50.-  Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, TRT’nin reklam gelirlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6718) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

51.-  Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, TRT Kanunu uyarınca toplanan geçici danışma kurullarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6719) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

52.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Basın İlan Kurumu verilerine göre resmi reklam verilmesindeki şartlara ve resmi reklamların maliyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6720) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6721) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

54.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, KCK operasyonları kapsamında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6722) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

55.-  Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin E Tipi Cezaevindeki zehirlenme vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6723) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

56.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, bazı hükümlülere özel infaz rejimi uygulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6724) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

57.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığında dinleme cihazı bulunduğu iddiası ile ilgili davanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6725) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

58.-  İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, bazı tutuklu ve hükümlülerin cezaevi koşullarındaki farklılıklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6726) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

59.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları ile bu kurulların başkan ve üyelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6727) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

60.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, bazı ilçe ve belde belediyeleri ile yetkilileri hakkında kesinleşmiş davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6728) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6729) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

62.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, İstanbul’da Bakanlığa ait lojmanlarda ikamet edenlere yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6730) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

63.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Yargıtay’da zamanaşımına uğrayan dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6731) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

64.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitesinden vatandaşların kimlik bilgileri kullanılarak parti üyeliklerine ulaşıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6732) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

65.-  İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 2002’den bugüne kadar yapılan Adalet Saraylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6733) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

66.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, tutuklu ve hükümlülerin sağlık haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6734) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6735) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

68.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engellilerin sayısına ve istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6736) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

69.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kamuda engelli istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6737) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

70.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İstanbul’da işlenen bir kadın cinayetine ve mağdur kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6738) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

71.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6739) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

72.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kadın sığınma evlerine ve sayılarının artırılması gereğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6740) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

73.-  İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, kadına karşı şiddete ve İstanbul’da gerçekleşen bir kadın cinayetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6741) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

74.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlığa ait harcamalara ve banko promosyonu olarak elde edilen gelire ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6742) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/6743) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/6744) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

77.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6745) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6746) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

79.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ürünlerin 2009-2012 arası piyasada gözetimi ve denetimi çalışmalarına, ilgili konu ile kuruluşa ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6747) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

80.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6748) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

81.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışan lisans mezunlarının ek gösterge rakamının yeniden düzenlenmesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6749) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

82.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yönetmelikte yapılan değişikliklerle bazı müdür kadrolarına atanmada sınav şartının kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6750) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

83.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ikinci bir işte çalışan emeklilerin emekli maaşlarından yapılan SGK katkı primi kesintilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6751) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

84.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6752) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

85.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, SGK’da yapılan atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6753) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

86.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, SGK çalışanlarının özlük haklarındaki bazı kayıplara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6754) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

87.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, özelleştirilen işletmelerde işçilerin aldıkları ücretle bordrolarının farklı olduğu iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6755) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

88.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6756) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

89.-  İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 657 sayılı Kanun kapsamındaki 4-C statüsünde çalışan personele ve bu personelin memur kadrolarına atanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6757) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

90.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin ve Batman illerinde evde bakım gören ve yardım alanların sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6758) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6759) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

92.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yeşil kartlı vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları sonrasında yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6760) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ülkemizde işçi ve işyeri güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6761) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

94.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Genel Sağlık Sigortasına dahil edilen yeşil kart sahiplerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6762) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

95.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da moloz dökülmesi için ayrılan sahaya çöp ve çeşitli atıkların döküldüğü iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6763) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

96.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, nüfusları azalan belde ve köylerin kapatılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6764) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

97.-  Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, Kocaeli’de hava kirliliğine ve alınması gereken önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6765) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

98.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, İzmit-Entegre Çevre Projesi kapsamındaki projeleri üstlenen İZAYDAŞ’la ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6766) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

99.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 10 numaralı yağ olarak adlandırılan yağların üretimi, satışı ve denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6767) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

100.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6768) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

101.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6769) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

102.-                        Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’da tarım arazilerinin ve su kaynaklarının konut alanına çevrilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6770) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

103.-                        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TÜPRAŞ bacalarından çıkan dumanın sebep olduğu zararların giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6771) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

104.-                        Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye’ye karşı alınan ekonomik ve siyasi kararlara ve İsrail’e karşı da benzer politika izlenip izlenmeyeceğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6772) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

105.-                        İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün, Suriye politikasının uluslararası alandaki sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6773) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

106.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6774) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

107.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6775) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

108.-                        Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ ilinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine göre sıralamasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6776) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

109.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6777) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

110.-                        Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’ın kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasına ve yapılacak yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6778) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

111.-                        Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki firmalara ve bunların Suriye’deki çatışmalardan kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6779) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

112.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6780) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

113.-                        Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, kapatılan Sochi Limanına ve Doğu Karadeniz’de yapılan ihracatın ulaşım sorunlarının önlenmesinde yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6781) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

114.-                        Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ermenistan’daki Metzamor Nükleer Santralinde olası bir kazanın yol açabileceği sorunlara ve alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6782) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

115.-                        İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, elektrik faturalarına yansıtılan çeşitli bedel kalemlerine ve elektriğe yapılan zam oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6783) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

116.-                        Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’de Akarsu Göleti içinde bulunan yüksek gerilim hattının taşınması ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6784) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

117.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6785) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

118.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6786) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

119.-                        Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İran’dan ham petrol alımının azaltılmasına ve alternatif ham petrol kaynağının maliyeti artıracağı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6787) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

120.-                         İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6788) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

121.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6789) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

122.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6790) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

123.-                        Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, GDO’lu ürünlere ve olumsuz etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6791) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

124.-                        Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca işletmelere kayıt belgesi verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6792) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

125.-                        Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, hastalık tehlikesi taşıyan ithal hayvanlara ve Artvin’de Brusella salgını iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6793) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

126.-                        Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’da bazı fındık üreticilerinin destekten yararlanamamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6794) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

127.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasındaki nişasta bazlı şeker, pancar şekeri ve mısır üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6795) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

128.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ve üreticilerin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6796) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

129.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6797) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

130.-                        Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, hayvanlarda görülen şap hastalığı için alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6798) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

131.-                        Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, zeytin üreticisine verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6799) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

132.-                        Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl’de arıcılığın geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6800) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

133.-                        Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Besicilik ve Sütçülük Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisi konusunda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6801) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

134.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6802) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

135.-                        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, et ithalatına ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6803) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

136.-                        Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde kılıç ve tulina balıkçılığına yönelik olarak getirilen yasaktan doğan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6804) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

137.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2012 yılları arasında ele geçirilen kaçak ürünlere ve kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6805) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

138.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6806) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

139.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6807) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

140.-                        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir vakfa ait yardım malzemelerinin hurdalığa atıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6808) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

141.-                        Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, köy korucularının özlük ve sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6809) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

142.-                        Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlisi ve sivil vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6810) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

143.-                        Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6811) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

144.-                        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kadıköy İlçesi Kaymakamlık binası ile Kaymakamlığa bağlı birimlerin ayrı ayrı binalarda bulunması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6812) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

145.-                        Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin trafik sorununa ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6813) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

146.-                        Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, büyük şehirlerde egzoz dumanı ölçümlerine ve egzoz dumanının çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6814) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

147.-                        Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Azdavay İlçesinde bir mahallenin içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6815) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

148.-                        Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Türkiye’deki isim istatistiklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6816) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

149.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6817) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

150.-                        İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Terörle Mücadele Kanunu’nun uygulaması ile ilgili sorunlar ile tutuklu ve hükümlü çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6818) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

151.-                        Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye’de tüketilen göz yaşartıcı gaz miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6819) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

152.-                        Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sınırlarda yaşanan ölümlerin engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6820) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

153.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6821) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

154.-                        İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Karasu Nehri üzerindeki bir köprünün dayanıklılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6822) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

155.-                        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit şehir merkezi esnafının otopark ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6823) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

156.-                        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kartepe İlçesi Köseköy Beldesinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6824) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

157.-                        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’deki Kaçak baz istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6825) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

158.-                        Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Suriyeli sığınmacıların kamplarına harcanan paraya ve ülkemizde doğal afetler nedeniyle zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6826) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

159.-                        Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, 2009 yerel seçimlerinden bu yana görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının sayısı ve partilere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6827) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

160.-                        Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, 2003 yılından bu yana terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlileri ve sivil vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6828) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

161.-                        Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine göre sıralanmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6829) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

162.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6830) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

163.-                        Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’ın kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasına ve yapılacak yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6831) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

164.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6832) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

165.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, il ve ilçelerin Sosyo-Ekonomik göstergeleri ve gelişmişlik sıralarının belirlenmesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6833) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

166.-                        İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul Fatih’te yapılan bir inşaata ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6834) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

167.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6835) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

168.-                        Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Arhavi’deki tarihi evlerin tescil edilmesine ve bakım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6836) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

169.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6837) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

170.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, deprem bölgesinde çalışan taşeron işçilerin deprem tazminatından yararlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6838) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

171.-                        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’ndeki dilenci sayısının artmasına ve alınan önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6839) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

172.-                        Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, on numaralı yağ olarak adlandırılan yağların ithalatı, satışı ve denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6840) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

173.-                        Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6841) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

174.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6842) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

175.-                        İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çukurova Üniversitesine ait Narenciye Araştırma ve Gen Bahçesi olarak kullanılan alanın tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6843) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

176.-                        Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, bir yıl içinde birden fazla gayrimenkul yada araç satanlar için geriye dönük vergi incelemesi yapılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6844) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

177.-                        Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Hazinenin özel mülkiyetindeki malların satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6845) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

178.-                        İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 657 sayılı Kanun kapsamında 4/C statüsünde çalışan personele ve bu personelin memur kadrolarına atanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6846) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

179.-                        Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ANTÇEV’in yurt yapımı için yaptığı başvuruya olumsuz cevap verilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6847) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

180.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6848) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

181.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vergi dairelerinin geriye dönük gelir vergisi mükellefiyeti tesis edeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6849) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

182.-                        Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, yeni Pedagojik formasyon sertifika programı açılmaması kararının doğuracağı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6850) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

183.-                        Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına çeşitli gider kalemleri için verilen ödenek miktarının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6851) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

184.-                        Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık Merkez teşkilatında çalışan şube müdürlerinin Beşevler Kampüsünde görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6852) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

185.-                        Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Çankaya’daki Alparslan İlköğretim Okulunun bir kısmının imam hatip lisesine dönüştürüleceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6853) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

186.-                        Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan bir kararla Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının mağdur olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6854) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

187.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6855) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

188.-                        İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çukurova Üniversitesine ait Narenciye Araştırma ve Gen Bahçesi olarak kullanılan alanın tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6856) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

189.-                        Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, FATİH Projesine ve Proje kapsamında yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6857) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

190.-                        Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, öğrenci eğitim kamplarına ve bahar şenliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6858) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

191.-                        Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, YGS ve KPSS ile ilgili yürütülen soruşturmanın sonucuna ve son YGS sınavında şifreleme olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6859) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

192.-                        Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gayri müslimlerin anadil ve eğitim haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6860) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

193.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6861) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

194.-                        Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Pazarcık’taki emekli bir öğretmenle ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6862) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

195.-                        İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, YGS sınav sonuçlarına ve sınav sistemindeki değişikliklerin yol açtığı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6863) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

196.-                        Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının formasyon programlarının kaldırılması nedeniyle yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6864) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

197.-                        Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, Bilim Doğası ve Bilim Okur Yazarlığı adında bir seçmeli dersin olup olmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6865) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

198.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim uygulaması ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6866) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

199.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6867) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

200.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite yönetimlerinin bazı uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6868) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

201.-                        Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6869) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

202.-                        Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Milli Eğitim uzman yardımcılığı kadrosuna öğretmenlerin başvurup başvuramayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6870) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

203.-                        Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okul yöneticilerinin aldıkları ek ders ücretlerindeki adaletsizliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6871) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

204.-                        Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, görevlendirilmek suretiyle geçici görev yerlerine gönderilen depo öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6872) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

205.-                        Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6873) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

206.-                        Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Toplam Kalite Yönetimi ödüllerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6874) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

207.-                        Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okullardaki beden eğitimi derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6875) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

208.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6876) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

209.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6877) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

210.-                        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Anıtkabir ziyaretçi sayısının internet sitesinde yıllık olarak güncellenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6878) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

211.-                        Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Azdavay ilçesinde bir mahallenin içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6879) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

212.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6880) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

213.-                        Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Reyhanlı Barajı sebebiyle sular altında kalacak arazilere ve yaşanan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6881) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

214.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6882) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

215.-                        Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Nizip’teki bir barajda meydana gelen patlamaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6883) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

216.-                        Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, makam aracına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6884) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

217.-                        Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ermenistan’daki Metzemor Nükleer Santralinde olası bir kazanın yol açabileceği sağlık sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6885) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

218.-                        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nde aile hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6886) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

219.-                        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Bakanlık bünyesinde yapılan atama işlemlerinde aksaklıklar olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6887) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

220.-                        Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum’da evsel atıkların yol açabileceği hastalıklara karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6888) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

221.-                        Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, GDO’lu ürünlerin insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6889) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

222.-                        Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in bazı ilçelerindeki Devlet Hastanelerinde kardiyoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6890) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

223.-                        Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6891) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

224.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6892) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

225.-                        Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in tam teşekküllü hastane ve ambulans helikopter ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6893) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

226.-                        Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hakkari’de açılması planlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6894) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

227.-                        Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, sağlık serbest bölgeleri oluşturulacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6895) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

228.-                        Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Nusaybin’de Devlet Hastanesi Ağız ve Diş sağlığı ünitesinin ne zaman açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6896) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

229.-                        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6897) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

230.-                        İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, hasta güvenliğine ve doktor hatalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6898) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

231.-                        Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TCDD’nin özelleştirileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6899) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

232.-                        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6900) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

233.-                        Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, mesleki araç sahiplerinin almakla yükümlü oldukları belgelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6901) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

234.-                        Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erbil’e uçak seferlerinin yapılabilmesi için sürdürülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6902) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, gübre fiyat artışı ve gübre kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

2.-      BDP grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi’nden ihraç ve ülkeden sınır dışı edilen 24 öğrencinin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

3.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, yurtdışına göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)