TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 145

14 Mayıs 2012 Pazartesi

 

Teklifler

1.-      İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/561) (          Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

2.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/562) (Anayasa        ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

3.-      Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/563) (İçişleri ile Plan ve Bütçe      Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

4.-      Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/564) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor         Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)          

5.-      Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi   (2/565) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

6.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/566) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

7.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Milletvekili Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi     (2/567) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

 

Raporlar

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/531) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyet Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğunda Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/543) (S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

3.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/359) (S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

4.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

5.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

6.-      Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/601) (S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

7.-      Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 16 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/606, 2/155) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, KCK soruşturmalarına ve başlatılan açlık grevine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4652)

2.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde bulunan çocuk mahkumlara ve sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4681)

3.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Dargeçit ilçesinde gözaltına alınan ve kendilerinden haber alınamayan kişiler olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4682)

4.-Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Beşikdüzü cezaevi projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4683)

5.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4684)

6.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ülkemizdeki yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4685)

7.-Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir milletvekili ve bir gazetecinin tutukluluk durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4686)

8.-Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Pozantı Çocuk Cezaevinin kapasitesine ve çocuk mahkumların şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4687)

9.-Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın, cezaevlerinin kapasitelerine ve tutuklu ile hükümlülerin dağılımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4688)

10.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren doktorların geçici görevlendirilme gerekçelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4769)

11.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, aile hekimlerinin yerleştirilmelerinde hizmet puanlarının yanlış hesaplandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4770)

12.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, uzuv nakli yapılan bir kişinin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4771)

13.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde meydana gelen yangına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4772)

14.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, uzuv nakli yapılan bir kişinin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4773)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4774)

16.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, kekemelerin sosyal güvenlik hakları ve tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4775)

17.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Transport Küvöz İhalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4776)

18.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Edirne Kapıkule Sınır Kapısında bekletilen yabancı uyruklu bir kişinin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5885)

19.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 28 Şubat 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesinde meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5886)

20.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Muş’ta meydana gelen deprem sonrasındaki hasara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5887)

21.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5888)

22.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5889)

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, dershanelerin kapatılacağı ve üniversite sınavlarının kaldırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5890)

24.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kaliteli çay üretimine ve çay üreticilerinin eğitimine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5891)

25.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, gönüllü ve geçici köy korucularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5893)

26.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Suriyeli muhalif komutanların gizli bir kampta eğitim aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5894)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakan ve bakanların internet ve basında çıkan haberlerle ilgili açtığı davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5896)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, askerlikten muaf tutulan şehit kardeşlerinin sayısına ve yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5897)

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan özelleştirmelere, özelleştirmelerden elde edilen gelirlere ve açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5898)

30.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın ve mesir macununun tanıtılması ve desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5899)

31.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İran Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin zamanı ve konusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5900)

32.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Diyanet İşleri Başkanlığına ait bir personel alım ilanındaki bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5901)

33.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki ambargo ve izolasyonun kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5902)

34.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, LPG’li araçlara ve bu araçlardan gaz sızdırmazlık raporu istenmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5903)

35.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Diyanet İşleri Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5905)

36.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, otizmli çocuğa sahip ailelere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5922)

37.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, sivil şehit ve gazilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5923)

38.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, huzurevlerinin denetimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5924)

39.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bazı parsellerin tahsisiyle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5925)

40.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de boş tutulan parsellerin çevredeki fabrika ve işletmeler için tehlike arz ettiği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5926)

41.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parsel ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5927)

42.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parsel ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5928)

43.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5929)

44.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tarımda kendi adına çalışan çiftçilerin prim borçlarına mahsuben yapılacak kesintiler nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5930)

45.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, özel hastanelerin hastalardan talep ettiği katkı payı oranındaki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5931)

46.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, maden teknikerlerinin İş Güvenliği Uzmanlık kursuna katılamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5932)

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türk Teknikerler Odasının Kuruluş Kanununun yürürlüğe girmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5933)

48.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamu kuruluşlarında baş tekniker unvanının yeniden ihdas edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5934)

49.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamu kurumlarında ve özel sektörde farklı unvanlarda tekniker çalıştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5935)

50.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, lisans mezunu ve engelli işçilerin memuriyete geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5936)

51.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki bir yüklenici firmada çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5937)

52.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, bazı bankaların giderlerine ve personeli ile özelleştirilecekleri iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5957)

53.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Kayseri ve Denizli’de meydana gelen trafik kazalarında ihmal olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5959)

54.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, bir bürokrat ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5960)

55.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar’da yaşanan hırsızlık olaylarına ve bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5961)

56.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün Belsa’da tahsilat veznelerini kapatacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5962)

57.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki bir yüklenici firmada çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5963)

58.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gebze’de bir mahallede Kentsel Dönüşüm Projesiyle kamulaştırma yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5964)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sırasında görev yapan ve deprem bölgesinde çalışan görevlilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5966)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çinigar Şehirlerarası otobüs terminal arazisinin TOKİ’ye verileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5967)

61.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5968)

62.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, 23. ve 24. Dönemde koruma talebinde bulunan milletvekillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5969)

63.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Malkara’da kapatılan tarihi bir hamama ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5970)

64.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye Turizm Stratejisi (2023) belgesinde yer alan Türkiye Vatandaşlığı ibaresine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5972)

65.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye Turizm Stratejisi (2023) kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5973)

66.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terör olayları ve sınır komşularıyla yaşanan olumsuzlukların turizme etkisine ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5975)

67.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Sorgun Askeri Kışlası yakınında bulunan sit alanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5978)

68.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra personelinin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5979)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerinin tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5982)

70.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, iki tekerlekli motorlu araç sahiplerinin kayıp ve hurda araçlar için getirilen vergi affı kapsamına alınıp alınamayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5983)

71.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait bir arazi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5984)

72.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına aykırı hareket eden öğrenciler hakkında tutanak tutan akademisyenlerle ilgili soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5985)

73.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Arapgir’de eğitim-öğretim konusunda yaşanan bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5986)

74.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, FATİH Projesinin öğrenme düzeyine etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5987)

75.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletlerin giderleri ve bunların piyasa üzerindeki etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5988)

76.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okul müdürlerinin aldıkları ek ders ücretlerinin eşitlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5989)

77.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğretmenlerin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmeliğin çıkarılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5991)

78.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ankara-Çankaya’da bir imam-hatip lisesi açılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5992)

79.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Heybeliada Ruhban Okulu’na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5993)

80.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Van’daki okullarda telafi derslerinde görevlendirilen idarecilere ek ders ücreti ödenmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5994)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Antalya-Aksu’da ilköğretim öğrencileri için hazırlanan bir sınavın soru kitapçığında yer alan bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5997)

82.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, FATİH Projesinin sağlık ve güvenlik açısından sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5999)

83.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığa nakil yoluyla gelen personel sayısı ve kadın personel sayısı ile okullarda boş geçen derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6000)

84.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy’e bağlı bir beldeye lise ve meslek lisesi yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6001)

85.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, ÖSYM sınavı girişinde alınan önlemlere ve bir öğrencinin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6002)

86.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir lise müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6003)

87.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık’taki deniz kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6005)

88.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Gören Göz Cihazı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6016)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Wikileaks internet sitesinde yayınlanan bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6017)

90.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, karayolu taşımacılığında yüksek belge ücretleri nedeniyle esnafın yaşadığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6018)

91.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy’e bağlı bir beldede trafik kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6019)

92.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Sabuncu Beli Tüneli ihalesini alan firmayla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6020)

93.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının İMKB çatısı altına gireceği ve merkezinin İstanbul’a taşınacağı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6021)

94.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gümrük kapılarındaki yığılmaların önlenmesine ve nakliye firmalarından karayolu ücretiyle ÖTV alınmamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6023)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir askerin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6025)

96.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, iş kolları istatistiklerine ve toplu iş sözleşmesi yapmak için Bakanlığa başvuran işçi ve işveren sendikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6028)

97.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, terörle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6029)

98.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkaran kanunla ilgili bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6030)

99.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, çocuklara dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6033)

100.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gazilik statüsü ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6034)

101.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türkiye’nin Afganistan’da faaliyet gösteren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti çerçevesindeki faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6035)

102.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, MİT mensupları hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6036)

103.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6037)

104.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6038)

105.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6039)

106.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6040)

107.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 632 sayılı KHK hükümlerinden yararlandırılmayan sözleşmeli kamu personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6041)

108.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir televizyon kanalında yer alan İran istihbaratı ile ilgili bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6042)

109.-           Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, tarım sektöründe kullanılan motorin, elektrik, tohum vb girdi maliyetlerinde ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6043)

110.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den bu güne meydana gelen soba zehirlenmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6044)

111.-           İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Manisa-Turgutlu’daki bir ilköğretim okulunda bir imamın dini kıyafetle ders anlatmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6046)

112.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa-Siverek İlçe Tarım Müdürlüğü binasında çıkan yangına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6047)

113.-           Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Samsun Kız Yetiştirme Yurdundaki çocuk istismarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6050)

114.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce-Tepecik mevkiinin alt yapı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6051)

115.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yürütülen ekonomik ve sosyal kalkınma projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6052)

116.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversite giriş sınavının kaldırılacağı ve hazırlık kurslarının kapatılacağı yönündeki bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6053)

117.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu kurum ve kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yapılan değişiklikle bazı müdür kadrolarına atanmada sınav şartının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6054)

118.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 2/B arazilerinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6055)

119.-           Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Erzurum-Aşkale’de 5 kişinin boğularak yaşamını yitirmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6056)

120.-           Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Hocalı Katliamını protesto mitingine ve temsili kurtuluş törenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6057)

121.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2012 yılları arasında yazılı ve görsel basına yönelik bazı yasaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6058)

122.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003-2004 yıllarında yapıldığı iddia edilen darbe planlarına ve bu iddialarla ilgili idari ve adli girişimlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6059)

123.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003-2004 yıllarında yapıldığı iddia edilen darbe planlarına ve bu iddialarla ilgili idari ve adli girişimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6060)

124.-           Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, Anadolu Ajansında muhabirlere yöneltildiği iddia edilen bazı sorulara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6063)

125.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6073)

126.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de özürlü ve muhtaç aylığından yararlanan özürlü sayısı ile özürlü aylığının yeterli olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6074)

127.-           Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, özürlülerin evde bakımları ile ilgili yapılan ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6075)

128.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, özelleştirmeler sonrasında 4/C statüsünde çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6076)

129.-           Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, köy bekçilerinin sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6077)

130.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamuda çalışan geçici işçi ve 4/C’li personele kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6078)

131.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde TEDAŞ’a olan borçlarından dolayı elektriği kesilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6079)

132.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kariyer meslek mensuplarının 657 sayılı Kanuna ekli gösterge cetveli gereği 3600 ek gösterge hakkından yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6080)

133.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamu çalışanlarının sayısına ve sendikalara katılım oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6081)

134.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 4/C’li personele ve bunların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6082)

135.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, gazetecilerin yıpranma payından yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6083)

136.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kamuda işçi olarak çalıştırılan personelin kurumlar arası nakli konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6084)

137.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, SGK’lı çalışanların rahatsızlığı nedeniyle raporlu olmaları durumunda ücretlerini alamadıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6085)

138.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, elektrik ve doğalgazın daha düşük fiyatlarla verilmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6099)

139.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6100)

140.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TAR-GEL projesi kapsamında mühendis ve veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6106)

141.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da Bakanlığa bağlı birimlerdeki tesis ve personel ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6107)

142.-           Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, ihraç edildikten sonra çeşitli nedenlerle geri gönderilen ve içerisinde tarım ilacı kalıntısı bulunduğu iddia edilen gıdalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6108)

143.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6109)

144.-           Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, ülkemizdeki bal üretimi, ithalatı ve denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6110)

145.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Atatürk Orman Çiftliği arazisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6111)

146.-           Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, narenciye üreticisinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6112)

147.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, domuz eti üretimi ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6113)

148.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, üzüm üretiminde kimyasal madde kullanıldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6114)

149.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlığın Okul Sütü Projesiyle ilgili düzenleme ve teşviklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6115)

150.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karacadağ pirincinin kalitesinin artırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6116)

151.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında ithal edilen bazı ürünlerin miktarına ve bedeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6117)

152.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl’de hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6118)

153.-           Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, boya sanayinde kullanılan ürünlerin ithalat ve ihracatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6119)

154.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6121)

155.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6122)

156.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bitlis’e Afet Fonundan gönderilen ödeneğin Güroyak ve Tatvan Belediyelerine aktarılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6123)

157.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, belediyelerin yıllar itibariyle temsil ağırlama giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6124)

158.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta internet bağımlılığını önlemek için yapılan çalışmalara ve internet kafelerin denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6125)

159.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’daki mevcut toplu taşıma araçlarının çevre sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6126)

160.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Başbakanın nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir belediyesi yapılacağı hakkındaki bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6127)

161.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de Plaj Yolu ve Şirintepe’yi bağlayan üstgeçidin zarar görmesi sonucu yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6128)

162.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su sayaçlarını okuma sürelerine ve faturalarda tahsil edilen şube yolu ücretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6129)

163.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da ulaşım sorununu çözülmesine katkı sağlayacak alternatif toplu taşıma araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6130)

164.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu’nun, İskenderun’da Hazineye ait yeşil alanda ticari faaliyet yürütülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6131)

165.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Batman’da bir milletvekilinin darp edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6132)

166.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 18 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır’da trafik memurlarınca kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6133)

167.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Libyalı polis ve polis adaylarının İstanbul’da eğitim aldıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6134)

168.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, çalınan tarihi eserler ile müze ve ören yerlerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6137)

169.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ermeni soykırımı iddialarını konu alan film ve tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6142)

170.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kariyer meslek mensuplarının 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetveli gereği 3600 ek gösterge hakkından yararlanmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6145)

171.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 666 sayılı KHK sonrası üniversitelerde görev yapan Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Hukuk Müşavirlerinin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6146)

172.-           Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bakanlıkta çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6147)

173.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hazine arazilerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6148)

174.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı KİT’lerin yönetim kurulu üyelerinin gelir vergilerini kurumlarından geri aldıkları iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6149)

175.-           Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, yüksek öğrenim harç ve katkı kredilerinin geri ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6150)

176.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6151)

177.-           Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına sağlık sorunları nedeniyle alınmayan öğrencilerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6152)

178.-           Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6153)

179.-           Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, bir rektörün sol görüşlü öğretim görevlileri hakkında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6154)

180.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Sincan’daki bir ilköğretim okulunda yaşandığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6155)

181.-           Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, sınavların öğrenciler üzerindeki psikolojik etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6156)

182.-           Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa-Turgutlu’daki bir ilköğretim okulunda bir imamın dini kıyafetle ders anlatmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6157)

183.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, lisans mezunlarının ön lisans düzeyinde KPSS’ye başvurularının kabul edilmemesinden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6158)

184.-           Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun askeri okulları nasıl etkileyeceğine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6159)

185.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik Radar Üssünde görevli personel için konut yapılacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6160)

186.-           İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, HES’lerin yapımına ve denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6161)

187.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin-Kızıltepe’deki Zergan Deresinin ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6162)

188.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır-Ergani’de yapılması planlanan gölet inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6163)

189.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır-Çermik’te yapılması planlanan gölet inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6164)

190.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, sulama amaçlı barajlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6165)

191.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Karasu’ya bağlı Limandere beldesindeki köylülerin 2/B arazisinde bulunan gayrimenkullerinin demiryolu inşaatı nedeniyle kamulaştırılmasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6166)

192.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bitlis-Diyarbakır Karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6174)

193.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kırsal kesimde telekomünikasyon hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6175)

194.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Sürgü-Erkenek ve Darende-Ulupınar karayollarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6176)

195.-           İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, 2002 yılından bugüne İzmir’in mevcut limanları ve liman projeleriyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6177)

196.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bitlis Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6178)

197.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hakkâri-Yüksekova Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6179)

198.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Varto-Hınıs yolunun ıslahına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6180)

199.-           Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Selendi-Simav karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6181)

200.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir ve çevresindeki karayollarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6182)

201.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TİKA’nın personeline ve yurtdışı harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6183)