TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 144

11 Mayıs 2012 Cuma

 

Teklif

1.-      İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve 2 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/560) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe; Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)