TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 143

10 Mayıs 2012 Perşembe

 

Rapor

1.-      Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/486) (S. Sayısı: 233) (Dağıtma tarihi: 10.05.2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt ve Batman’daki su depolarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

2.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ın alt yapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

3.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a modern bir hal binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

4.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kalkınması için başta hayvancılık ve eğitim olmak üzere Devlet yatırımlarının artırılması ihtiyacına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1640) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

5.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1641) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

6.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da canlı hayvan ve et ithalatının durdurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1642) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

7.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1643) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

8.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerine bağlı köylere yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

9.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin ulaşım ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Çıldır’a bağlı bazı köylerin köprü ve yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerindeki köprülerin güçlendirme ve korkuluk ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerdeki camilerin bakım-onarım ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1648) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve çevresindeki elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki köy okullarının ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un bazı ilçelerindeki yolların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un bazı ilçelerindeki kamu binalarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nüfus ve gelişmişlik endeksine göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine dağıtılan paylara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve ilçelerindeki köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tunceli’de elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TRT’nin tehlikeli atık statüsündeki elektron tüplerini sattığı şirkete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1656) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari ve ilçe hastanelerinin diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1657) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOBİ’lerin kullandıkları kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1659) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özel okul kontenjanının artırılmasına ve işsiz öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1660) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bilgisayar Mühendisleri Odası açılması ihtiyacına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Kalesindeki Osmanlı evlerinin bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1662) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, borçlanma yolu ile verilen ineklerde çıkan bazı hastalıklar nedeniyle besicilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde son on yılda gerçekleşen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1664) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Muş illerindeki internet kesintilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, balıkçılığın geliştirilmesine ve Balıkçılık Bakanlığının kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Sarıkamış’taki bir köyde göldeki balık zehirlenmelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1667) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

32.-  Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, bazı illerimizdeki patates üreticilerinin pazar sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

33.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kaçak elektrik kullanımına ve faturalara yansıtılan bedele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1669) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

34.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında akaryakıt ve enerji sektöründe dağıtım ve yatırım izni verilen firmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1670) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

35.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet Personel Başkanlığında bulunan ihtiyaç fazlası personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1671) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

36.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un özelleştirmeden önceki ve sonraki personel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1672) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yıllarında ele geçirilen kaçak petrol ürünlerine ve akaryakıt kaçakçılığına karşı alınan tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1673) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

38.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da açılan LPG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1674) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

39.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır-Bismil’deki gösteride bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1675) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sahte içki yapımında kullanılan hammaddelerin denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstiklal Mahkemeleri zabıtlarının incelenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6575) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

2.-İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, TBMM yerleşkesine girişteki bir uygulamaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6576) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2012)

3.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TMSF Başkan Vekiliyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6577) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

4.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ile idarecilerinin özlük haklarına ve Başkanlığın giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6578) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

5.-Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir Bakanın Altındağ ilçesinde satın aldığı gayrimenkule ödenek tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6579) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

6.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kur’an kurslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6580) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

7.-Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6581) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

8.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu yararına olduğuna karar verilen reklamlarda kullanılan logoya ve bu reklamların konularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6582) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

9.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Kırşehir’deki Lale Camii’nin restorasyonu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6583) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

10.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul’daki bazı cami ve mezarlık alanlarının farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6584) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

11.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den bugüne dini duyguların kullanılması vasıtasıyla gerçekleşen dolandırıcılık olaylarına ve bu olayların illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6585) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

12.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2009 yılı Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlatılan flama ve afişler için ödenen telif ücretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6586) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

13.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2011 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2012 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6587) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

14.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KYK’ya borçlu öğrencilerin borçlarını ödemelerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6588) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

15.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6589) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kalkınması için gerekli yeni yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6590) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

17.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 2012 yılı ilk çeyreğindeki protestolu senet sayısındaki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6591) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

18.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, denetimli serbestlik koşullarının uygulanmasında farklılıklarla karşılaşıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6592) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

19.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Cumhurbaşkanınca affedilerek mahkumiyeti sona erenlere ve cezaevlerindeki sağlık koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6593) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

20.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişikliğe ve gözaltına alınan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6594) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

21.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Türkiye’de suça itilen, kaçırılan, kötü muameleye maruz kalan ve bakıma muhtaç olan çocuklar ile çocuk işçiliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6595) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

22.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engelli vatandaşlar için yapılan çalışmalara ve tekerlekli sandalye teminine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6596) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

23.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bulunan bir parselin tahsisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6597) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

24.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bulunan bir parselin tahsisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6598) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

25.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Yeni Teşvik Paketine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6599) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

26.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, TSE’nin Şanghay’da açtığı ve yabancı bir firma ile yaptığı anlaşmaya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6600) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

27.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kocaeli-Dilovası’nda hava kirliliğine ve kansere neden olan işyeri ve fabrikaların denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6601) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

28.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, silikozis hastalarının 6111 sayılı Kanundan faydalanmaları için getirilen süreden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6602) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

29.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üniversite mezunu daimi ve geçici işçilerin özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6603) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yabancılara taşınmaz satışının kapsamının genişletilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6604) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

31.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, 2B olarak bilinen arazilerin Hazineye eksik bildirildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6605) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

32.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, 2002-2012 yılları arasında ithal edilen kömür ve petrokoka ve ödenen döviz miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6606) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

33.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, yabancıların edinebilecekleri taşınmazların ve sınırlı ayni hakların oranlarının artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6607) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

34.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, olası bir Suriye savaşı halinde ekonomi alanında alınması gereken önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6608) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

35.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Yeni Teşvik Paketine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6609) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

36.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, BOTAŞ-BİL Genel Müdürüyle ilgili bazı iddialara ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6610) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

37.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, acil durumlarda doğalgaz talebini karşılamak üzere alınan tedbirlere ve ithal edilen doğal gaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6611) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

38.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimlerinin yetersiz kaldığı iddialarına ve tarımsal sulamayı zamanında yapamayan çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6612) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerinde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6613) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, okullara ücretsiz süt dağıtımı projesine ve sektördeki firmaların denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6614) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

41.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliklere ve bu değişikliklerin zeytincilik sektörüne etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6615) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

42.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, GDO’lu ürünlerin yasaklanmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6616) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

43.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, zeytinyağında tağşiş uygulamasına ve zeytinyağı sektöründeki firmaların denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6617) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

44.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlığın 2012 yılı tarım ve hayvancılık destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6618) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez’e bağlı bazı köylerinin ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6619) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez’e bağlı bazı köylerinin yol ve içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6620) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez’e bağlı bazı köylerinin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6621) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

48.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Belediyesinin borçları, projeleri ve yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6622) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

49.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir açıklamasında iki milletvekili arasındaki konuşmayı aktarmasına ve milletvekillerinin telefonlarının dinlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6623) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

50.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas’da KÖYDES Projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6624) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

51.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, taltif ile ödüllendirilen Emniyet Teşkilatı personeline ve taltif listeleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6625) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

52.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin dilenen insanlara karşı alması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6626) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

53.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, LPG ruhsatlı akaryakıt ve oto gaz istasyonlarına ve bunların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6627) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

54.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, plajların ve yat limanlarının sağlık ve güvenlik açısından denetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6628) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

55.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Suriye’de bir savaş durumunda turizm sektörünün nasıl etkileneceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6629) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Muş’un eğitim ile ilgili sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6630) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Muş’taki üniversitelerin öğretim görevlisi ve yurt binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6631) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışındaki üniversitelerde okuyan öğrencilerimize ve vakıf üniversitelerinin öğrenci kabulünün kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6632) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

59.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, 2012 YGS sınav sonucundaki başarısızlığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6633) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

60.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6634) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

61.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yeni eğitim sistemine geçiş sürecinde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6635) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

62.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan ve üyeleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6636) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

63.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Motorlu Satış Sürücü Adayları Sınavında görev yapan personelin ücretlerinin ödenmediği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6637) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

64.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye ili başta olmak üzere okullardaki güvenlik sorununa ve öğretmenlere uygulanan şiddet olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6638) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

65.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Alparslan İlköğretim Okulunun imam hatip lisesine dönüştürüleceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6639) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

66.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 2012 KPSS başvuru işlemlerinin süresine ve ek süre tanınıp tanınmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6640) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

67.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenleri teşvik edici çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6641) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

68.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2012 KPSS’ye kaydını yaptıramamış vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6642) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

69.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullarda dağıtılan tabletlerdeki kitaplarla müfredattaki kitapların birbirine uymadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6643) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6644) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

71.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ilköğretim okulları müfredatına Arapça dersi konulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6645) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

72.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık ilçe ve şube müdürlerine uygulanacak rotasyon uygulamasının ertelenmesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6646) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

73.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yeni eğitim sistemine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6647) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

74.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okulların güvenlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6648) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

75.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, YGS’de başarısız olan öğrencilere ve eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6649) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

76.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, üniversitelerde bahar yarı yılı kayıt yenilemelerinde askerlik tecil belgesi istenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6650) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

77.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Malatya-Kürecik’e kurulan radar sisteminin menziline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6651) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

78.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6652) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

79.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni teşvik sistemi kapsamındaki yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6653) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

80.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, yeni teşvik paketine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6654) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

81.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Erzincan’da bulunan Eğitim Araştırma Hastanesinin Tıp Fakültesine bağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6655) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

82.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Viranşehir Devlet Hastanesine televizyon ve buzdolabı alımı ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6656) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

83.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ülkemizdeki hekim ve hemşire başına düşen hasta sayısına, ortalama insan ömrüne ve bebek ölüm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6657) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

84.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, ambulansların karıştığı trafik kazalarına ve bu kazaları önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6658) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

85.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, doktorlar hakkındaki bazı açıklamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6659) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

86.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ı çevre illere bağlayan ana yolların sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6660) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)

87.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Derince Gar Binası inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6661) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

88.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, THY’ye ait uçak sayısı ve bu uçakların kapasiteleri ile bakım giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6662) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

89.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Birecik Köprüsünün bakım, onarım ve denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6663) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

90.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Merkez’deki bir köyün telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6664) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

91.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, YURT-KUR yurtlarının lokanta, kantin, kafeterya ve internet salonu ihaleleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6665) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın KPSS puan sıralamasına göre başvuracak adaylar arasından mülakat ile personel alımına ve mülakat sınavının tarihinden kaynaklanacak mağduriyete ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6666) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

93.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, yabancılara satılan taşınmazlara ve elde edilen gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6667) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

94.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6668) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)