TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 142

09 Mayıs 2012 Çarşamba

 

Tasarılar

1.-İzmir EXPO Alanı Hakkında Kanun Tasarısı (1/613) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2012)

2.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/614) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

3.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Satışına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Transit Geçişine ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattının Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/615) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

4.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/616) (İçişleri ile    Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

5.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/617) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

6.-Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/618) (Adalet; Plan ve Bütçe  ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

 

Teklifler

1.-Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/550) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

2.-İstanbul Milletvekilleri Umut Oran ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/551) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile      Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

3.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/552) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

4.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Emekliler ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşması Hakkında Kanun Teklifi (2/553) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

5.-Bursa Milletvekilleri Necati Özensoy ve İsmet Büyükataman'ın; Beş İlçe ve İnegöl Adıyla Yeni Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/554) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)   

6.-Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/555) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)        

7.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in; 5737 Sayılı Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/556) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

8.-İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/557) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)        

9.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/558) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

10.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/559) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

Rapor

1.-İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile 9 Milletvekilinin; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 11 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ile 53 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 2 Milletvekilinin; Muş Milletvekili Demir Çelik’in Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/489, 2/488, 2/494, 2/496, 2/497) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 09.05.2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, yerel basının sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/271) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2011)

2.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 19 Milletvekilinin, Ermenistan’daki Metsamor Nükleer Santrali’nin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/272) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2011)

3.-Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, KOBİ’ler ile küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2011)