TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 140

07 Mayıs 2012 Pazartesi

 

Teklifler

1.-Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/543) (Milli Savunma ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2012)        

2.-İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/544) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)    

3.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/545) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

4.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/546) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)                     

5.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/547) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)                     

6.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/548) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)                    

7.-İzmir Milletvekilleri Ali Aşlık ve Mehmet Sayım Tekelioğlu ile 7 Milletvekilinin; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/549) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

 

Raporlar

1.-2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/570) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 07.05.2012) (GÜNDEME)

2.-1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 07.05.2012) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, MİT Kanununda yapılan bir değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4473)

2.-Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, iki milletvekilinin Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili yaptıkları açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4488)

3.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hastanelerdeki kalite yönetim sistemi uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4595)

4.-Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, tedavi edilmek amacıyla ülkemize gelen Libyalılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4597)

5.-Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya Kemer Devlet Hastanesinde meydana geldiği iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4598)

6.-Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Türkiye’de tedavi edilen Libyalı askerlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4599)

7.-Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, 663 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atananların özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4651)

8.-İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de deprem haftası etkinliklerine ve olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5396)

9.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik’te bir kışla kurulacağı iddialarına ve füze kalkanı sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5711)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki kanalların, köprülerin ve yolların bakım ve onarımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5712)

11.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığına ait bir lojmana Hac parasından tadilat yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5713)

12.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2011 yılı Hac hesaplarından fazla harcama yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5714)

13.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye’den ülkemize gelen mültecilere ve sınıra tampon bölge kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5715)

14.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullarda dağıtılacak süte ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5716)

15.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Bozkır ilçesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5717)

16.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehitlik, gazilik ve malullük kapsamının genişletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5718)

17.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, öğretmen atamalarıyla ilgili sözlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5719)

18.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, TRT Haber’de yayınlanan bir programa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5720)

19.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Ankara’daki bir görüşmeye ve Suriye’de yakalanan iki Türk gazeteci ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5722)

20.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, YÖK’ün bir bakan hakkında karar verdiği bir genel kurul toplantısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5724)

21.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2011 yılları arasında gerçekleşen kaçakçılık olaylarına ve yasa dışı bazı faaliyetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5726)

22.- İstanbul Umut Oran’ın, 2003-2011 yılları arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5728)

23.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kiğı ilçesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5730)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2004 yılından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen personel sayısı ve Cemevlerine yapılan yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5731)

25.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’nun Merkez ve bazı ilçelerindeki cami, imam ve müezzin açığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5732)

26.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, il merkezinde TASMAN sorunu nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5733)

27.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Erciş’te kurulan konteynır kentlere ve yapılan yardımlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5734)

28.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yerel bir gazetede çıkan bir haberle ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5735)

29.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5736)

30.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Derince’nin Körfez ilçesine bağlanacağı iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5753)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki kobilerin KOSGEB hibe ve kredilerinden daha fazla yararlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5754)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türk sanayisinin rekabet şartlarının iyileştirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5755)

33.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, yaşlılık maaşı alan vatandaşlardan tarım sigortalısı olmak için başvuru yapanların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5756)

34.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, katılım payı muafiyetinden yararlanamayan öğrencilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5757)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’deki işsizlik oranına ve işsizliğin azalması için alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5758)

36.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında kullanılan e-imza sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5759)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı bakanlıklarda mevsimlik veya geçici işçi olarak çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5760)

38.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, muhtaç aylığı almakta iken emekli olan vatandaşların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5761)

39.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Tokat’a yapılan bir gezi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5762)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özelleştirilen kurumlardan yeni iş yerlerine nakilleri yapılan teknik elemanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5763)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5764)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kayıt dışı istihdama ve işçilerinin sigorta primlerini ödeyemeyen küçük iş yerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5765)

43.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, SGK’nın bir işçi hakkında verdiği meslek hastalığı bulunmadığı yönündeki kararına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5766)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ABD’nin Irak’a müdahalesi döneminde hayatını kaybeden ya da sakat kalanlara ve Suriye’deki muhalif gruplara maddi yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5773)

45.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5774)

46.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye’de haber alınamayan iki Türk gazeteciye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5775)

47.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, un fabrikalarının denetimine ve ekmeklerde tarımsal ilaç bulunduğu iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5783)

48.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep’te kaçak et denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5784)

49.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5785)

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan taşeron işçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5786)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’deki vişne ve kiraz üretimi ile kurulacağı iddia edilen sülfürik asit tesisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5787)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gübre, yem ve mazot kullanımı ile desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5788)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5789)

54.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da tarımsal kredi kullanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5790)

55.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, gübre fiyatlarında yaşanan artışlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5791)

56.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, fındık politikasına ve fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5792)

57.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Ahlat’ta don nedeniyle ürünleri zarar gören şeker pancarı üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5793)

58.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, GDO’lu ürünler ve bunların ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5794)

59.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Siverek Tarım Müdürlüğünde çıkan yangınla ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5795)

60.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, TAR-GEL Projesi kapsamında mühendis ve veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5796)

61.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’de hayvancılık destekleme kredilerinden yararlanan kişi sayısına ve verilen kredi miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5797)

62.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis ve ilçelerinde tütün üreticilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5798)

63.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, bazı araç plakalarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5799)

64.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’ın bazı ilçelerindeki içme suyu, elektrik ve yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5800)

65.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki kanalizasyon sorunu ile morg ve  köy odası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5801)

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır’daki kanalizasyon sorunu ile morg ve köy odası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5802)

67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kanalizasyon ve kadastro sorunu ile köy odası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5803)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum-Karaçoban’ın karla mücadelede yetersiz olan personel ve ekipmanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5804)

69.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, Emniyet Genel Müdürlüğündeki çelik yelek ihaleleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5805)

70.- Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı’nın, seçmen listelerindeki değişikliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5806)

71.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara’daki oto galerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5807)

72.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca satın alınması planlanan silahlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5808)

73.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara’daki karakollardaki personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5809)

74.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir davada delil olarak kullanılan DVD’nin kopyalanması ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5810)

75.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5811)

76.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5812)

77.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, köy korucularının özlük ve sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5813)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri köye dönüştürülmüş beldelerin 2014 yerel seçimlerindeki durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5814)

79.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mudanya’da bir sitenin doğal gaz ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5815)

80.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ihalesi tamamlanan çelik yeleklerin zamanında teslim edilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5816)

81.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir valiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5817)

82.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kartepe Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5818)

83.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman Valisi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5819)

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5820)

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır Merkez ilçe ve köylerinin yol, içme suyu ve aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5821)

86.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Antakya yerine Merkez ilçe tanımı getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5822)

87.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı ilçelerindeki içme suyu borularının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5823)

88.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay ve köylerinde yapılan ve yapılacak olan yol ve su çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5824)

89.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı Merkez ve bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması kapsamında iş makinaları ve eleman ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5825)

90.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Ankara’da düzenlenen bir eyleme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5826)

91.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Cudi Dağında şehit düşen polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5827)

92.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapan iç denetçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5828)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2012 dönemindeki özelleştirme ihalelerine vergi borçlarını ödemeyen firmalarında katıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5833)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında mazot, gübre ve yemden alınan vergilere ve çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5834)

95.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, mazot fiyatları ile tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan vergilerin azaltılması konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5835)

96.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kamu kurumlarına ait taşınmazların satışına ve elde edilen gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5836)

97.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı üniversitelerdeki öğretim görevlisi ve yurt binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5837)

98.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5838)

99.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, okul dışındaki kulüplerde spor yapan öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5839)

100.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, öğretmen atamalarıyla ilgili sözlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5840)

101.-           Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Tonya’da bir yüksekokul açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5841)

102.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki okulların bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5842)

103.-           Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, okullardaki müzik derslerinin yeterliliği ile bağlama ve benzeri müzik aletlerinin seçmeli ders olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5843)

104.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Güvenli Okul Polisi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5844)

105.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, öğretmenlerin eş durumu tayinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5845)

106.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Hatay’da yabancı askerlerin kullanımına tahsis edilen bir üs bulunduğu iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5846)

107.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, harita basım, onay ve dağıtımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5847)

108.-           Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı hidroelektrik santrallere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5848)

109.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da deprem sonrasında zarar gören içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5849)

110.-           Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, Kula Göletinin sulu tarıma sağladığı katkıya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5850)

111.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nilüfer Çayındaki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5851)

112.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya ve ilçelerinde meydana gelen su taşkınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5852)

113.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki bitki türlerine ve yan ürünlerinin ekonomiye kazandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5854)

114.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, bir köyün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5855)

115.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, havadan yangın söndürme ihalesine ve yüklenici firmayla ilgili bazı iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5856)

116.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, denizlerdeki kirliliğe ve özelleştirilen tersanelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5872)

117.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu’daki baz istasyonlarına ve bunların zararlarına karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5873)

118.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, araç muayenesindeki usulsüz uygulamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5874)

119.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve bazı ilçelerini birbirine bağlayan yolların asfaltlanıp ışıklandırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5876)

120.-           Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Yanbolu Grup Yolunun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5877)

121.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İskenderun Limanı açıklarında batan bir gemiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5879)