TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 14

20 Ekim 2011 Perşembe

 

Tasarılar

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdenizde Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/471) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Milli Savunma; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2011)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/472) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2011)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/473) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2011)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/474) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2011)

 

Teklifler

            1.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Kredi Kartları Faizlerinin İndirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/109) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2011)

            2.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/110) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2011)

 

 

Genel Görüşme Önergeleri

 

1.      Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kürt sorunu konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

2.      Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, terör olaylarında yaşanan artış ve terörle mücadele konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

3.      Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve 22 Milletvekilinin, terör olaylarında yaşanan artış ve terörle mücadele konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

4.      Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, terör olaylarında yaşanan artış ve terörle mücadele konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 28 Milletvekilinin, muhtarların sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, belediyelere aktarılan ödeneklerin hizmette eşitliğin sağlanması açısından adil ve dengeli tahsis edilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

3.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığına ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)