TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 139

04 Mayıs 2012 Cuma

 

Tasarılar

1.-      Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/611) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)    

2.-      Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/612) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

 

Sözlü Soru Önergesi

1.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Meclis Bahçe Lokanta’da içki servisi yapılmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1636) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)    

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, kadın mahkumlara şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4503)

2.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ABD ve İngiltere’den hâkim ve savcı danışman istendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4504)

3.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt cezaevinde bir hükümlünün tez çalışmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4505)

4.-Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, noterlerde çeviri işlemlerinde notere ve tercüme bürosuna ayrı ayrı ücret ödendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4506)

5.-Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Besni Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesine hakim atanıp atanmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4507)

6.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Pozantı cezaevinde çocuklara karşı kötü muamele ve cinsel istismar iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4621)

7.-Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’daki icra müdürlüklerine ve yapılan icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4623)

8.-Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, hapis cezasına mahkum edilmiş bir belediye başkanının cezasının infaz edilmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4624)

9.-Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, asaleten atanamayan vekil müdürlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5586)

10.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, AŞTİ’nin işletilme koşulları ve devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5587)

11.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2011 yılında yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin düzenlemeye ve bu tarihten sonra üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5588)

12.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Karaman Belediyesindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5589)

13.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 2002-2011 yılları arasında ataması yapılan öğretmenlere ve ücretli öğretmen sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5590)

14.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay’daki nakliye firmalarının bölgedeki kriz nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5591)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Afganistan’da şehit olan askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5592)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5593)

17.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, kamu yararına dernek statüsü verilen sivil toplum kuruluşlarıyla dernek ve vakıflara yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5595)

18.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, 2003-2011 yılları arasında yabancı ülkelere verilen borç ve hibelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5596)

19.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, kamu kurum ve kuruluşlarında yaşandığı iddia edilen ayrımcılık olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5597)

20.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, MİT mensuplarına dair bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5600)

21.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı kurumlara ve projelere yönelik haksız çıkar iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5601)

22.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, GDO’lu ürünlere ve bunların denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5603)

23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişikliklerin Anayasaya aykırı olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5604)

24.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, MİT Müsteşarına ait olduğu iddia edilen bazı ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5605)

25.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, camilerde bakım ve temizlik görevini üstlenen personel sayısının yetersizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5606)

26.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5607)

27.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Diyanet İşleri Başkanlığına KPSS şartı ve yazılı sınav aranmaksızın alınacak kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5608)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5609)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki boş kadrolara atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5610)

30.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TRT’de iki personel arasında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5611)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5612)

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı kamu kurumlarındaki boş kadrolara atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5614)

33.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’de iki personel arasında yaşandığı iddia edilen bir olaya ve TRT personeline ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5615)

34.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, gizli tanıklık uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5617)

35.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kurulması planlanan şiddet önleme ve izleme merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5621)

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5622)

37.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Biyometrik Tanıma Sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5623)

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde çalışan şirket elemanlarına kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5624)

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa ait lojmanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5625)

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5626)

41.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 2002’den bugüne meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5627)

42.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Odunpazarı’nda SGK tarafından satılan bir taşınmaz mala ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5628)

43.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, öğrencilerin sağlık yardımlarının SGK tarafından karşılanması uygulaması neticesinde eczacıların yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5629)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5633)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Afganistan’da şehit olan askerlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5634)

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5635)

47.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, başpolis memurluğu sınavına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5643)

48.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de dergâh adıyla kurulan yapılanmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5644)

49.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta atık pillerin toplanması çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5645)

50.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili ve ilçelerindeki içme suyu kontrollerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5646)

51.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki lokantaların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5647)

52.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gıda üretimi yapan firmaların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5648)

53.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’deki bir ihalede yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5649)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen tazminatlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5650)

55.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’te bir sağlık ocağının bulunduğu yere eğitim kampüsü yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5651)

56.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, terör örgütü yanlısı eylemlere katılan öğrenci ve öğretmenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5652)

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5653)

58.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu’nda İlçe Emniyet Amirliği için yeni bir bina yapılması ve trafik tescil bürosu kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5654)

59.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Ankara’daki C plakalı servis araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5655)

60.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bakanlığa bağlı kurumlarda kamu görevlilerinin görevlerini yaparken ayrımcılık yaptıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5656)

61.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5657)

62.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, TC kimlik numarasının kullanımının yasal dayanağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5658)

63.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, Emet’te meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5659)

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de bir öğretmenin kaybolması ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5660)

65.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, bir polis memurunun görev yerinde amirlerinden baskı gördüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5661)

66.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5662)

67.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Batman’da nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5663)

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5666)

69.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Denizli’den uçuşlarda THY’nin uyguladığı fiyat tarifesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5667)

70.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depreminden etkilenen esnafın vergi borçlarının silinmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5668)

71.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, artan akaryakıt fiyatlarının çiftçiler üzerindeki etkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5670)

72.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir öğrencinin okulda şiddet gördüğü ve okuldan uzaklaştırıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5671)

73.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, YGS öncesi öğrencilere sınav izni verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5672)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de kurulacak sülfürik asit tesisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5673)

75.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, bazı bölgelerimizdeki öğrenci devamsızlıklarına ve terör örgütü yanlısı öğrenci ve öğretmenlerle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5674)

76.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5675)

77.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5676)

78.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de bir öğretmenin kaybolması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5677)

79.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı hükümlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5678)

80.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’un bazı köylerine gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5680)

81.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sultanbeyli’de içme suyunun kirliliği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5682)

82.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Gediz Ovasında kullanılan sulama yönteminin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5683)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni dijital radar sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5696)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PTT memurları ve dağıtıcılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5697)

85.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Karamürsel-Yalova çıkışında yarım bırakılmış yolun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5698)

86.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5699)

87.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Tepebaşı’ndaki hızlı tren hattının ulaşımı engellediği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5700)

88.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu-Araç arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5701)

89.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Ankara-Ilgaz arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5702)

90.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Afganistan’daki askeri helikopterin düşürüldüğü ve Libya’dan gelen sivillerin asker olduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5704)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Merkez Bankası kara listesine ve vatandaşların yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5705)

92.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5706)