TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 138

03 Mayıs 2012 Perşembe

 

Teklifler

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/539) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

2.-      Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/540) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)         

3.-      Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/541) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2012)        

4.-      Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın; Türk Ceza Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/542) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/04/2012)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Muş Milletvekili Demir Çelik ve 20 Milletvekilinin, demiryolu taşımacılığının etkin kullanımının sağlanması ve yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/11/2011)

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, aile hekimliği uygulamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/11/2011)

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/11/2011)