TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 137

02 Mayıs 2012 Çarşamba

 

Tasarılar

1.-      Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/608) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2012)        

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/609) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2012)      

3.-      Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/610) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2012)

 

Teklifler

1.-      İzmir Milletvekili Musa Çam'ın;  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/528) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)        

2.-      İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/529) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

3.-      Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/530) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

4.-      Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/531) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

5.-      İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/532) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2012)

6.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/533) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)         (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2012)

7.-      Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/534) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2012)

8.-      İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün; 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/535) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2012)

9.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/536) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2012)        

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/537) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2012)

11.-  İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/538) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/04/2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Başbakanlık Yatırım ve Tanıtım Ajansı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6462) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

2.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, ahıra dönüştürülen cami bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6463) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

3.-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, önlisans mesleki eğitim mezunlarının kısa dönem askerlik uygulamasından faydalanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6464) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

4.-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Karaçal Barajında oluşan çatlaklara ve aynı mevkide bulunan mermer ocağının yol açtığı olumsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6465) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

5.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Fatih Sultan Mehmet namazgah minberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6466) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

6.-Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, üretim girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6467) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

7.-Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Çanakkale Yenice-Balıkesir Gönen karayoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6468) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

8.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Abdal Musa Türbesinin yakınlarında madencilik faaliyetlerine izin verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6469) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

9.-Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapıldığı iddia edilen maaş zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6470) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

10.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Seydişehir’de aşırı yağış ve don nedeniyle çiftçilerin mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6471) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

11.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Anadolu Ajansının internet sitesinden kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğu ibaresinin kaldırılmasına ve Ajansın yönetimi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6472) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

12.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6473) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

13.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir hükümlünün yabancı bir ülkeye iltica etme girişimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6474) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

14.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılan kitaplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6475) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

15.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2004 ve 2012 yıllarında yaptığı açıklamalarda çelişki olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6476) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

16.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, dördüncü yatırım teşvik paketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6477) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

17.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Kaz Dağlarında maden aranması için verilen izinlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6478) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

18.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, protesto eylemlerine katılan öğrencilere uygulanan yaptırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6479) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

19.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, okullarda uygulamaya başlanacak olan okul sütü projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6480) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

20.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, özelleştirilen şeker fabrikaları için tespit edilen bedellere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6481) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

21.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, özelleştirilen şeker fabrikaları için yapılan ihalelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6482) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

22.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6483) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

23.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında söylediği bazı sözlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6484) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

24.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, engellilerin istihdamı ve istihdam verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6485) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

25.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Dikmen Vadisinde gecekondu yıkımı sırasında polisin orantısız güç uyguladığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6486) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

26.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Güney Marmara Bölgesi için yapılacak sanayi, tarım ve turizm yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6487) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

27.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz aramasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6488) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

28.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, köprü ve üstgeçitlerin denetimine ve Çaycuma’da yaşanan felaketin sorumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6489) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

29.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yeni eğitim sistemi ile ilgili farklı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6490) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

30.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Anadolu Ajansının resmi web sitesinden, kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğu ibaresinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6491) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

31.- Balıkesir Milletvekili Gürkut Acar’ın, Ankara Radyosu yöneticileri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6492) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

32.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün bazı yapım, onarım ve restorasyon işi ihalesinde usulsüzlük bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6493) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

33.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, kamu spotu reklamları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6494) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

34.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bankalarda işlem sıra numarası alınırken bankanın kartına sahip müşterilere öncelik verilmesi uygulamasının yasal dayanağına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6495) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

35.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, belediyelerin iç ve dış borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6496) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

36.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Balyoz Davası ile ilgili bazı kanıtlar hakkındaki inceleme raporuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6497) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

37.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Genelkurmay Karargâhında yapılan hakimler ile savcıların katıldığı bir brifinge ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6498) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

38.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2002-2012 yılları arası yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme yapılan hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6499) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

39.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, ulusal mevzuatın Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ile uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6500) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

40.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, başta kadınlara yönelik olanlar olmak üzere son on yıllık sosyal kamu harcamalarının GSYİH’ye oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6501) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

41.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, sosyal yardımlaşma fonu hesaplarına ve yapılan bir konferansa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6502) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

42.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, tekstil sektöründe iflas eden şirketlere ve işsiz kalan işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6503) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

43.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Sağlık Uygulama Tebliğinde çölyak hastalarının kullandığı gıdaların bir kısmının geri ödeme listesinden çıkartılmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6504) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

44.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, sinema ve televizyon sektöründe çalışanların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6505) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

45.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, işçilerin sendikal haklarının engellendiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6506) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

46.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 657 Sayılı DMK’da ve emeklilik sürelerinde değişiklik yapılacağı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6507) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

47.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Zonguldak-Çaycuma’da Filyos Deresi üzerindeki bir köprüde meydana gelen kazaya ve HES inşaatlarının olumsuz etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6508) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

48.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Elmalı Devlet Hastanesinin yeri karşılığında yeni bir hastane yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6509) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

49.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Zeydan Mahallesinde meydana gelen heyelana ve alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6510) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

50.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Dursunbey’deki bir kömür madeni sahasının kimyasal atık tesisine dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6511) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

51.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Maltepe sahili düzenleme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6512) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

52.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Niğde-Akkaya Barajında yaşanan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6513) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santralinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6514) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı işletmelerdeki taşeron işçilerin sorunlarına ve sözleşmeleriyle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6515) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

55.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, elektriğe yapılan zamlara ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6516) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

56.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, doğalgazla elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6517) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

57.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Beykoz’da çocuk parklarına ve yeşil alanlara BAZ istasyonları kurulacağı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6518) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

58.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Van’da depremzedelere kesilen yüksek miktarlı elektrik faturalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6519) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

59.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, KYK’da bir şiir dinletisine katılım+ konusunda memurlara baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6520) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

60.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, son on yılda çeşitli disiplin cezalarına çarptırılan üniversite öğrencilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6521) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

61.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, hayvansal jelatin ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6522) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

62.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, TİGEM’in damızlık yetiştirme kapasitesine ve merinos koyunu yetiştiriciliğinin desteklenmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6523) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

63.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, ihraç edilen sebze ve narenciye ürünlerinin denetimine ve Rusya tarafından iade edilen ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6524) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

64.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, tarımsal ilaçların emsal olarak ruhsatlandırılması uygulamasına ve ihraçtan iade gıdaların yurtiçi tüketiminin önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6525) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

65.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6526) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

66.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Doğu Sınır Kapısının ne zaman açılacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6527) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

67.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifleri yönetim kademesinde bulunanların özlük haklarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6528) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

68.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, belediye sınırları içerisinde kalan mahalle muhtarlıklarının kaldırılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6529) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Bahtıllı Belediyesi ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6530) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

70.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, uzman erbaş ve uzman jandarmaların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6531) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

71.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çukurova Üniversitesine ait bir alana polisin girmesine ve zor kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6532) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

72.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, PKK terör örgütü tarafından esir alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6533) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

73.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, ülkemizde ateşli silah kullanımı nedeniyle yaşanan mağduriyete ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6534) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

74.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Büyükçekmece’de bir mahallenin güvenlik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6535) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

75.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, BDP milletvekillerinin dinlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6536) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

76.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan bazı vatandaşlarımıza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6537) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

77.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, protesto eylemlerine katılan öğrencilere uygulanan yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6538) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

78.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun Valiliğinin güvenlik amacıyla zorunlu kamera sistemi kurulmasına ilişkin kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6539) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

79.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında atanan üst düzey bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6540) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

80.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’da bir film çekimi sırasında tarihi mekanların zarar görmesine ve ilgili izinlerin alınıp alınmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6541) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

81.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Mor Kiryakus Manastırı’nın restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6542) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

82.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Antik Kenti kazısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6543) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

83.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakana ve bakanlara verilen hediyelere ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6544) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

84.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kapalı alanlarda tütün kullanımına kesilen para cezalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6545) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

85.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nisan 2012’de yapılan  YGS’deki bir sorunun yanlış olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6546) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

86.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kademeli eğitim ve öğretim sisteminin uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6547) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

87.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçedeki tüm öğretmenlere uyarı yazısı göndermesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6548) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

88.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6549) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

89.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Mustafa Kemal Üniversitesinde öğrencilerin bir banka ile anlaşma yapmaya zorlandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6550) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

90.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, boşaltılan Çaycuma Lisesinin akıbetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6551) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

91.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Suriye sınırında tampon bölge ve barış koridoru kurulacağı iddiasına ve mayınların temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6552) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santralinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6553) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

93.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, çölyak hastalarının askerlik hizmeti sırasında yaşadıkları sorunlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6554) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

94.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Seyhan Kavşak Sondaj Kampının heyelan riski taşıyan bir bölgede bulunduğu iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6555) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

95.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’deki sulama projelerinin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6556) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

96.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş Ovasında nehir taşkınları nedeniyle yaşanan mağduriyete ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6557) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

97.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir genelgeye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6558) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

98.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, Bern Sözleşmesine aykırı olarak bazı hayvan türlerinin bazı özel parklarda kullanılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6559) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

99.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Doğancı Barajını kirleten mermer ve taş ocaklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6560) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

100.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Melen Suyu Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6561) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

101.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, doku nakli ameliyatı sırasında bir hastanın hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığına ve doku nakli ile ilgili mevzuata ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6562) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

102.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6563) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

103.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, şiddete maruz kalan doktor ve diğer sağlık çalışanlarına ve bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6564) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

104.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis-Hizan’da sağlık hizmetlerinde yeterliliğe ve yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6565) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

105.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bakanlığın uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastalarını kayıt altına alacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6566) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

106.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, laboratuvarlarda çalışan sağlık personelinin çalışma şartlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6567) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

107.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Fethiye’ye bağlı bir beldenin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6568) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

108.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6569) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

109.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, telefonunun dinlenip dinlenilmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6570) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

110.-           İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, internet erişimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6571) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

111.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa GAP Havalimanına verilen uluslararası statünün kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6572) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

112.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, tekstil sektöründe iflas eden şirketlere ve işsiz kalan işçilerin mağduriyetine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6573) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

113.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, tekstil sektöründe iflas eden şirketlere ve işsiz kalan işçilerin mağduriyetine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6574) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

 

                                                  Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/11/2011)

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman ve 21 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/11/2011)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, su ürünleri sektörünün ve su ürünleri mühendislerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/11/2011)