TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 136

30 Nisan 2012 Pazartesi

 

Teklifler

1.-      Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/524) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

2.-      İstanbul Milletvekilleri Celal Dinçer ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/525) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)     

3.-      Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/526) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile          Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2012)        

4.-      Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/527) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2012)   

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir Ergenekon Davası sanığının evinde bulunan CD’ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1624) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

2.-      Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ülkemizde 2011 yılındaki toplam sağlık giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

3.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında elektrik sayaçları mühürlenen ve hakkında icra takibi başlatılan abone sayısı ile son bir yıldaki kaçak elektrik kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1626) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

4.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, aile hekimliği muayenelerinden ve emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

5.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında gerçekleşen elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1628) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

6.-      İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, TÜİK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1629) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

7.-      İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da bir lisede dönem ödevi olarak verildiği iddia edilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

8.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yeni yapılan Elmalı Devlet Hastanesinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

9.-      İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Çankaya’da bir ilköğretim okulunun öğretmenler odasında görüntü ve ses kaydı alındığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Elazığ illerine bağlı ilçe ve köylerin sokak aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

11.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’un 2012 Teşvik Planında 3. Bölgeye dahil edilmesinin hatalı olduğu iddiasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1634) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1635) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

                                               

Yazılı Soru Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Bozova Kaymakamının intiharı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6392) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

2.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, MKE’de çalışan işçilerin bir siyasi partiye bilgisi dışında üye yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6393) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

3.-Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Tepebaşı-Aşağısöğütönü TOKİ siteleri sakinlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6394) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

4.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin Köln’de devam eden cami inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6395) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

5.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin yurt dışındaki inşaatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6396) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

6.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, PKK ile görüşmelerle ilgili bazı beyanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6397) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

7.-Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, yurt dışındaki Türk ve Osmanlı mimarisinin korunmasına ve Kâbe’deki revakların yıkılmasının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6398) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

8.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, açıköğretim ve üniversite sınavlarının bazı ilçelerde de yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6399) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

9.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Üsküdar’daki bir cami inşaatı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6400) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

10.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Trakya bölgesindeki toprak satışına ve kurulan hayvan çiftliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6401) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

11.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, MİT bünyesinde çalıştığı iddia edilen Mahmut Yıldırım’ın yakalanmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6402) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

12.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Türkiye’nin BOP ve GOP çerçevesinde eş başbakanlık görevini yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6403) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

13.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6404) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

14.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Kâbe’deki Osmanlı revaklarının yıkılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6405) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

15.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Ziraat Bankasının tarımsal üretim ve besicilik kredisi kullandırmadaki bir uygulamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6406) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6407) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

17.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, RTÜK Başkanı ve Başkanvekilinin oturdukları lojmanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6408) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

18.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü için kiralanan hizmet binasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6409) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

19.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevinde avukat görüşme odalarına kamera konulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6410) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

20.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, 6291 sayılı Kanundan yararlanabilecek hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6411) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

21.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 2002-2012 yıllarında toplumsal olaylarda polise mukavemet gerekçesiyle ve polis aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6412) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

22.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, kamu görevlilerinin sendikalaşma oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6413) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

23.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, SGK’da son dönemde yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6414) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6415) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizde yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6416) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

26.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, İstanbul’da arsa tahsis bedeli ödenen bazı parsellerin hak sahiplerine ikinci kez satılmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6417) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

27.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, AİHM’ye açılan davalara ve bunların sonucu ödenen tazminatlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6418) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

28.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, İsrail’in Kırıkhan mevkiinde bulunan askeri tesislere casus amaçlı insansız hava aracı gönderdiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6419) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

29.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının Eskişehir’deki faaliyetlerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6420) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

30.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yatırım destek ofislerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6421) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

31.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması çalışmasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6422) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6423) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bor İşletmelerinde çalışan taşeron firma işçilerinin bazı sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6424) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

34.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depremi sonrasında gelen elektrik faturaları nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6425) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

35.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak personel alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6426) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni teşvik sisteminde tüm gıda ve tarımsal yatırımların destek kapsamı dışında bırakılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6427) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

37.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, zeytinyağı desteklemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6428) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

38.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, zeytin alanlarının tahrip edilmemesi ve korunması için alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6429) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

39.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkez’e bağlı bir köyde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6430) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

40.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Erzurum’da yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6431) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

41.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Suriyeli mülteciler için kurulan kamplara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6432) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

42.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6433) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

43.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 2002-2012 yılları arasında toplumsal olaylar nedeniyle gerçekleşen gözaltı ve soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6434) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

44.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6435) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

45.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6436) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

46.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6437) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

47.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6438) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

48.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Bakanlığa bağlı okullardaki kooperatif ve kantinlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6439) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

49.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen atamalarına ve atanamayan öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6440) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

50.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde yer alan eğitim denetmenleriyle ilgili bir hükme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6441) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

51.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin ders saatleri içeresinde proje ve zorunlu toplantılara katılması nedeniyle derslerin boş geçmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6442) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

52.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 666 Sayılı KHK sonrası farklı ek tazminat ödenen personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6443) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

53.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Akdeniz’de ABD, İsrail ve Yunanistan’a ait kuvvetlerin yaptığı ortak tatbikata ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6444) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

54.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Kürecik Radar İstasyonuna İsrailli personelin atandığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6445) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

55.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Doğu Akdeniz’de ABD ile İsrail tarafından gerçekleştirilen tatbikatla ilgili İsrail’de yayın yapan bir haber sitesinde yayınlanan habere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6446) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

56.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anadolu Kartalı Tatbikatında Türk savaş uçaklarının ABD tarafından izlenip izlenmediğine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6447) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

57.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, DSİ’nin son on yıl içinde Eskişehir’de yaptığı ihalelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6448) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

58.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Orman Bölge Müdürlüğünün son on yıl içinde Eskişehir’de yaptığı ihalelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6449) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

59.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, orman yangınlarına ve orman yangınları ile mücadeleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6450) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

60.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, ülkemizdeki hemşire açığına ve sözleşmeli hemşire uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6451) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

61.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele ve nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6452) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

62.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Beylikbağı’na sağlık merkezi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6453) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

63.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 2002-2012 yılları arasında toplumsal olaylarda yaşanan ölüm ve yaralanmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6454) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

64.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Devlet Demir Yollarının son on yıl içinde Eskişehir’de yaptığı ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6455) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

65.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün son on yıl içinde Eskişehir’de yaptığı ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6456) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

66.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Soma’da yurtiçi taşıma yetki belgesinin verilmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6457) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2012)

67.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, PTT şubelerinin güvenliğine ve işlemlerde kredi kartı kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6458) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

68.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2012’nin ilk üç ayında kurulan ve tasfiye edilen şirket sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6459) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizde evlilik yaşının yükseldiği ve erken boşanmaların arttığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6460) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

70.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, yurt dışından ithal edilen araçlardan alınan özel tüketim vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6461) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İstanbul’da deprem için belirlenen toplanma ve çadır kurma alanlarında alışveriş merkezleri ve lüks siteler bulunduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4860)

2.-Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Afganistan’da bulunan Türk askerlerine ve Kabil’de düşen Türk helikopterine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5467)

3.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bir bakan hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5468)

4.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait internet sitelerinden Atatürk’ün resimlerinin ve bazı sözlerinin kaldırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5471)

5.-Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Afganistan’da düşen Türk helikopterine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5472)

6.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Bozova’daki bazı köylerin ulaşım sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5473)

7.-Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Suriyeli mülteciler için kurulan kamplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5474)

8.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay’da meydana gelen heyelana ve Hatay esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5477)

9.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Milli Eğitim Bakanlığının uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5478)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye sınırında bir tampon bölge oluşturulacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5479)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, CIA Başkanının ülkemizi ziyareti ve ardından yaşanan gelişmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5480)

12.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Uludere köylülerinin bir klip çalışmasında yer almamaları için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5481)

13.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Türkiye-Suriye ilişkilerine ve Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5482)

14.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Amerika’da yapıldığı iddia edilen bir görüşmeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5483)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Türkiye’nin iç ve dış borç stoklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5485)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, MİT heyeti ile PKK yöneticileri arasında yapıldığı iddia edilen gizli görüşmelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5486)

17.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Mardin’de iptal edilen kadınların istihdama katılımı konulu panele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5493)

18.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, çadırlarda yaşayan Roman vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5494)

19.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, sosyal yardımlarda yaşanan sıkıntılara ve Adana’da yaşanan bir olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5495)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Karaman’da kurulacak olan çimento fabrikası ve klinker tesisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5496)

21.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5497)

22.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parsel ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5498)

23.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir parselin tahsisiyle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5499)

24.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir parselin tahsisiyle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5500)

25.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parsel ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5501)

26.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, sağlık hizmet sunucularına yapılan usulsüz ödeme iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5502)

27.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, iş kazalarına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5503)

28.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, inşaat sahalarında çalışan işçilerin iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5504)

29.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, yatılı ve burslu öğrencilerin sağlık ve tedavi hizmetlerinin SGK’ye devri sonucu yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5506)

30.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’e yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5520)

31.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, köylerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5521)

32.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, çiftçilere yapılan destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5522)

33.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, 2011 yılı büyükbaş hayvan desteklemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5523)

34.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, sözleşme fazlası tütünlerin satış şartlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5524)

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, toprak reformu ve tarla içi geliştirme hizmetlerine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5525)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı bölgelerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gerilediği iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5526)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarımsal yatırım ve desteklemelerde iller arasında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5527)

38.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, bal üretimi, ithalatı ve arı ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5528)

39.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasıyla ilgili iddialara ve yapılan idari işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5529)

40.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2011 yazından bu yana ele geçirilen kaçak içki miktarına ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5531)

41.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan bir polis memurunun maaşının kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5532)

42.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5533)

43.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Sivas’ta yaşanan olaylarla ilgili davanın zamanaşımına uğramasını protesto edenlere müdahale edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5534)

44.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5535)

45.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir kişinin gözaltında şiddete maruz kaldığı iddialarına ve 2002-2012 yılları arasında karakollarda meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5536)

46.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2002-2012 yılları arasında kullanılan ve stokta bulunan gaz bombası ve biber gazlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5537)

47.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Gaziantep’teki bazı evlerin işaretlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5538)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesinde özürlü kadrosunda çalışan fakülte ve yüksekokul mezunu personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5540)

49.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, akaryakıt üzerinden alınan KDV ve ÖTV miktarlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5541)

50.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, araç satışlarında alınan KDV ve ÖTV miktarlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5542)

51.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yüksek vergi oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5543)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde görev yapan ve deprem bölgesinde çalışan kamu görevlilerinin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5544)

53.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, sağlık meslek liselerinde görevli öğretmenlerin ilave eğitim öğretim tazminatı almasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5546)

54.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ders kitaplarının yazımındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5547)

55.- Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın, Kırklareli’nde bir ilköğretim okulunda yaşandığı iddia edilen cezalandırmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5548)

56.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında okullarda meydana gelen taciz olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5549)

57.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da deprem sonrasında öğrencilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5550)

58.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenciler arasında yaşanan bazı olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5551)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bir lisenin pansiyon ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5552)

60.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Konya’da meydana gelen uçak kazalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5553)

61.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, bir askerin ölümüne ve 1990-2012 yılları arasında Bitlis’te meydana gelen intihar vakalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5554)

62.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir askerin ölümüne ve son 20 yıl içinde TSK’da meydana gelen intihar vakalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5555)

63.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Bozova’daki bazı köylerin su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5557)

64.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Özel İşlem Vergisinin kaldırılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5570)

65.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, duble yolların yapımına ve bu yollardaki bozulmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5575)

66.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis Havaalanının yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5576)

67.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Göksu Köprüsünün yeniden yapılması ya da güçlendirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5577)

68.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Devrek-Yeniçağa arasındaki duble yolda yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5578)

69.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Bakanlığa bağlı bazı işletmelerin VIP salonlarında bulundurulan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5579)

70.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu’nun, kamyoncu esnafının ekonomik zorluklar nedeniyle yaşadığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5580)

71.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye sınırında bir tampon bölge oluşturulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5583)

72.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, bazı illerde düzenlenmesi planlanan alışveriş festivallerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5585)