TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 134

25 Nisan 2012 Çarşamba

 

Teklifler

1.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/517) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

2.-İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 2 Milletvekilinin; Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Kuruluş Kanunu Teklifi (2/518) (Avrupa Birliği Uyum ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

3.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Aydın İlinde Acarlar Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/519) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

4.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Aydın İlinde Bağarası Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/520) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

5.-Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Aydın İlinde, Güzelhisar Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/521) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

6.-İzmir Milletvekili Rıza Türmen'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/522) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

7.-Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/523) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2012)

 

Tasarılar

1.-Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/606) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2012)

2.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/607) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin, doktorlara yönelik şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

2.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin, Şanlıurfa’daki hastanelerde görev yapan doktorların uğradıkları saldırıların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

3.- İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

4.-Mersin Milletvekili MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır  ve 19 Milletvekilinin, hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına uyguladıkları şiddetin sebep ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

5.-Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 36 Milletvekilinin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

6.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 2 Milletvekilinin, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)

7.-Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 Milletvekilinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2012)