TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 133

24 Nisan 2012 Salı

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/506) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

2.-Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın; 12 Eylül Öncesi Kapatılan veya Faaliyeti Durdurulan Demokratik Kitle Örgütlerinin Haklarının ve Mal Varlıklarının İadesine Dair Kanun Teklifi (2/507) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

3.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Aydın İlinde, Efeler Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/508) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

4.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Aydın İlinde Umurlu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/509) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

5.-Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Aydın İlinde Davutlar Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/510) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

6.-Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Aydın İlinde Ortaklar Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/511) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

7.-Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Aydın İlinde Atça Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/512) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

8.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/513) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

9.-İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/514) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2012)

10.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/515) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

11.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; 18.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/516) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2012)

 

Rapor

1.- Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı ve Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/583, 1/247) (S. Sayısı: 224) (Dağıtma tarihi: 24/04/2012) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Doğu Anadolu Bölgesinin afet bölgesi ilan edilmesine ve çiftçilere tarım sigortası fonundan destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

2.-      İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ÖSYM’nin yaptığı sınavların ikamet yerlerine uzaklığı nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1612) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

3.-      Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suriye’ye yapılacak olası bir müdahalenin dinen kabul edilebilirliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1613) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2012)

4.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 2012 yılında açıklanan teşvik kararlarında Tunceli’nin yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1614) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2012)

5.-      İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1615) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

6.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 yılında Adana-Kozan yoluna ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1616) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

7.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı-Ankara Otoyolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1617) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

8.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, okulların depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1618) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

9.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Alanya’daki Yenidamlar Köprüsünün yenilenmesine ve Antalya’daki kırk yaş üzeri köprülere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1619) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

10.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, meslek yüksekokulu mezunlarının lisans öğrenimine devam etme haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1620) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

11.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, iller itibariyle hava kirliliği değerlerine ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

12.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hemşirelerin özlük haklarına ve hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1622) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

13.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2004-2011 yılları arasında belediyelerde istisnai kadroda alınan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2006-2011 Mart ayı itibariyle esnaf ve sanatkârların Halk ve Ziraat Bankalarından kullanmış olduğu kredi miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6184) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

2.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kiralanan binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6185) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

3.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, madencilik sektöründe yapılan özelleştirmelerin sonuçlarına, bor cevherine ve özelleştirilen maden yataklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6186) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

4.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, hakkında açılan bir davayla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6187) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

5.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, güvenlik ve istihbarat birimleri arasında yaşananlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6188) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

6.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Suriye ile ilgili bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6189) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

7.-Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, ecrimisil bedellerinin azaltılması konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ve tapulu gayrimenkullerden vakıf ücreti alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6190) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

8.-Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yapılan kömür yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6191) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

9.-İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Ataşehir’de finans merkezi inşa edilecek bir arazinin Ümraniye sınırlarına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6192) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

10.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, MKE Ankaragücü Spor Kulübüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6193) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2012)

11.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Sarımehmet Barajının inşası nedeniyle bazı köylerde yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6194) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

12.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitesinden vatandaşların siyasi parti üyeliklerine ulaşıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6195) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

13.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kayısı üreticilerinin ve esnafının dolandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6196) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TBMM ek hizmet binası inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6197) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

15.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Suriyeli mültecilere ve çadır kentlerde barınan mültecilerin ülke ekonomisine etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6198) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

16.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 1984’ten itibaren terörden zarar gören sivillere ve güvenlik görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6199) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

17.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 2006-2012 yıllarında gerçekleşen yasadışı telefon ve ortam dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6200) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

18.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vatandaşlara dağıtılan kömüre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6201) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

19.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6202) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

20.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, eski bir büyükşehir belediye başkan yardımcısının bir Bakan hakkındaki bazı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6203) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

21.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum-Aşkale’deki HES’te yaşanan kazaya ve acil kurtarma helikopteri ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6204) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

22.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum-Aşkale’deki Karasu-2 HES’te hayatını kaybeden işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6205) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

23.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hükümlü terör örgütü liderinin Devlete aylık maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6206) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

24.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin bir ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6207) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

25.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde kullandığı ulaşım araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6208) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

26.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, üst düzey kadın bürokrat sayısı ve oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6209) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

27.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçelemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6210) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

28.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TOKİ’nin Diyarbakır’ın bazı ilçelerindeki yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6211) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aydın-Nazilli’de bir inşaatta yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6212) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

30.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, işyerlerindeki kreş ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6213) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

31.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Anadolu Ajansı bünyesinde çalışanlar ve kurum politikalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6214) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

32.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TRT kanallarına konuk olarak katılan milletvekillerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6215) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

33.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Sincan F Tipi Cezaevinde iki kişinin darp edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6216) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

34.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6217) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

35.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Sincan Cezaevinde bazı tutukluların darp edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6218) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

36.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 2002-2011 yılları arası on sekiz yaşından küçük çocuklar hakkında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6219) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2012)

37.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, 1990 sonrasında bazı komutanların ölümleri ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6220) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2012)

38.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Tekirdağ 1 Nolu Cezaevi yönetiminin uygulamalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6221) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

39.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitesinden vatandaşların siyasi parti üyeliklerine ulaşıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6222) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

40.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde kadın mahkumlara yapılan hak ihlalleri iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6223) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

41.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yasadışı telefon dinlemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6224) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

42.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Korkuteli’de aile mahkemesine bakan yargıçların değiştirilmesi nedeniyle davaların uzamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6225) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hükümlü terör örgütü liderine özel muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6226) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

44.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevindeki bir uygulamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6227) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

45.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2012 yılları arasındaki tutuklu istatistiklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6228) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir mahkumun sağlık durumuna ve hasta hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6229) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

47.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın konukevlerinin illere göre dağılımı ve kapasitelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6230) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

48.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sokak çocuklarına ve bu çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6231) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

49.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sağlanan yardım ve hizmetlere dair internet sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6232) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

50.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, sosyal yardıma ayrılan fona yatırılan paralara ve anlaşma yapılan organizasyon şirketlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6233) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

51.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kadın konukevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6234) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

52.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parsel ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6235) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

53.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bazı parsellerin bir firmaya tahsisi ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6236) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

54.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, İŞKUR kurslarında eğitim alan kadınlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6237) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2011 yılları arasında, esnaf kapsamına giren işyerlerine ve SGK’ya prim borcu olan esnaf sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6238) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2011 yılları arasında İşsizlik Sigortası Fonunda biriken kaynak, harcamalar ve işsizlik sigortasından yararlanmak için yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6239) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

57.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, mevsimlik gezici tarım işçilerinin barınma ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6240) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

58.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, iş kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6241) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

59.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, 1999 yılından önce istifa eden bazı kamu görevlilerinin ikramiye alamadıkları iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6242) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

60.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Tuzla’daki tersanelerde meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6243) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

61.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Erzurum-Aşkale’de trafoların Karasu Baraj Göleti içerisinde kalması nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6244) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

62.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Genel Sağlık Politikası uygulaması kapsamında primlerini ödeyen vatandaşların sağlık provizyon sisteminin açılmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6245) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta başuzman kadrosuna atananların toplam sayısına ve özlük hakları nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6246) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

64.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, eşi vefat etmiş ve eşinden boşanmış kadınlara yapılan yardıma ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6247) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

65.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, SGK’nın 2007-2010 yılları arasında bir bankayla yaptığı promosyon anlaşması ile ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6248) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

66.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SGK’da vekaleten atanan müdür ve daire başkanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6249) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

67.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da yardım alan engelli vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6250) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

68.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Erzurum E Tipi Cezaevinde kadın tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6251) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

69.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 18 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır’da araçlar ile sürücülere kesilen cezalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6252) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

70.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, İstanbul’un bazı sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6253) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

71.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, askeri kışlaların şehir dışına taşınması neticesinde yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6254) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

72.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan çalışma gruplarının oluşumundaki iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6255) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

73.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, TOKİ konutlarının ödeme planlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6256) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

74.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, su faturalarına yansıtılan sabit kalemlerin, gelir seviyesine göre belirlenip belirlenmeyeceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6257) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

75.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli İline getirildiği iddia edilen tehlikeli atığın çevreye verdiği zarara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6258) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

76.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Nemrut Milli Parkının içinden geçen elektrik direklerine ve faaliyete geçecek olan HES’e ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6259) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

77.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, kamu görevlilerinin tarafsızlığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6260) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

78.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, vize işlemleri sırasında karşılaşılan zorluklar ve vize muafiyeti uygulamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6261) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

79.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, benzin ve motorin fiyat farkı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6262) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

80.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’da elektrik sayaçlarının değiştirilerek sayaç değişim bedeli tahsil edilmesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6263) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

81.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Erzurum-Aşkale’de trafoların Karasu Baraj Göleti içerisinde kalması nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6264) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

82.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy’de yüksek gerilim hattı nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6265) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

83.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, ülkemizin doğalgazda dışa bağlılık oranına ve doğalgaz temini konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6266) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta başuzman kadrosuna atananların toplam sayısına ve özlük hakları nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6267) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

85.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, bor madeninin işletilmesinde kamu tekelinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6268) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

86.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’da mermer ocaklarının çevreye verdiği zararlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6269) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

87.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, EPDK’nın akaryakıt istasyonlarının denetiminde tespit ettiği ihlallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6270) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

88.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum-Aşkale’deki Karasu-2 HES’e ve burada bulunan yüksek gerilim hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6271) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

89.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum-Aşkale’deki Karasu-2 HES göletinde hayatını kaybeden işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6272) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

90.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelliler için düzenleme yapılan yükseköğretim yurtlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6273) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

91.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bir bürokratla ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6274) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

92.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, GDO’lu ürünlerin ithali ve tüketimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6275) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

93.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları, ödeyemeyenlerin icra dosyaları ve aldıkları cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6276) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

94.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, kalitesi düşük zeytinyağı üretimi yapan üreticilerin denetimine ve uygulanan cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6277) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

95.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Hayvancılık Stratejisi Belgesindeki hedeflere ulaşılma derecesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6278) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

96.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da arıcılıkla uğraşan üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6279) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

97.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Iğdır-Tuzluca’da tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6280) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

98.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde küpe takılması ile ilgili ihaleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6281) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

99.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hileli gıda ürünleri imalatı yapan firma ve kuruluşların tespitine, denetimine ve uygulanan cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6282) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

100.-           Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Suriye ile sınırı olan illerde çiftçilerin ecrimisil bedeli ödeyerek tarımsal üretim yapmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6283) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

101.-           Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, mermer ocaklarının tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6284) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

102.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizdeki çiğ süt tüketimine ve satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6285) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

103.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İran’dan alınan gübre fabrikasına ve gübre fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6286) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

104.-           Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, TMO’nun fındık politikalarına ve fındık fiyatları hakkındaki bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6287) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

105.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, zeytinyağı üretiminde yapıldığı iddia edilen sahtekârlıklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6288) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

106.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hileli et üreten firmalara uygulanan işlemlere ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6289) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

107.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizdeki meyve suyu üretimi, satışı ve niteliklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6290) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

108.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bal üretimi ve satışlarının denetimine ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6291) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

109.-           Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, hileli ve sağlığa zararlı üretimde bulunan firmaların teşhir edilmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6292) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

110.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Ferizli’de bazı fındık üreticilerinin destekten yararlanamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6293) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

111.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, çiftçi kayıt sistemine ve prim desteği ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6294) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

112.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6295) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

113.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2011 yılında Eskişehir’deki buğday üretimi ve satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6296) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

114.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, hayvancılık ve süt üretim desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6297) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

115.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de su taşkınlarından dolayı yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6298) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

116.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta organize hayvancılık bölgesi kurulacağı haberlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6299) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

117.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında ithal edilen canlı hayvan miktarının bedeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6300) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

118.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, çinko cürufu adlı tehlikeli atığın yurda sokulduğu iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6301) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

119.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bir çay markasına uygulanan gümrük vergisi oranına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6302) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

120.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın konukevleri ve bunların il ve ilçelere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6303) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

121.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005-2011 yılları arasında konut başına tahakkuk ettirilen asfalt katılım payı ve asfalt danışmanlık hizmetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6304) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

122.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, PKK terör örgütünce kaçırılan bir polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6305) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

123.-           Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Nevruz Bayramı kutlamalarında Ankara ve Şanlıurfa’da alınan bazı önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6306) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

124.-           İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, karakollardaki kamera mekanizmalarında meydana gelen aksaklıklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6307) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

125.-           İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, bir dava dosyasına sunulan raporlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6308) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

126.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara’daki kömür yardımlarına ve tüm konutların doğalgazla ısıtılması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6309) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

127.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Ankara Valiliğinin tutuklu bir milletvekili ile ilgili aldığı iddia edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6310) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

128.-           Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6311) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2012)

129.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Erzurum’da gölete düşerek hayatını kaybeden işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6312) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2012)

130.-           Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, darbe gerçekleştiren generallerin isimlerinin okul, bulvar, cadde ve sokaklara verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6313) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2012)

131.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, KÖYDES Projelerine ve Iğdır’da yapılması planlanan projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6314) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

132.-           İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Erzurum-Aşkale’de trafoların Karasu Baraj Göleti içerisinde kalması nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6315) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

133.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, LPG’li araçlarda sızdırmazlık raporu zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6316) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

134.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Gençlik Parkının yenilenmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6317) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

135.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Karaman Türk Dili Bayramında yapılan harcamaların ihale yöntemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6318) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

136.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, mahalle muhtarlıklarının kaldırılmasına yönelik çalışma yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6319) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

137.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kağızman’daki bir köyde yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6320) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

138.-           Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkezdeki bir köyün ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6321) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

139.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, deprem mağdurlarına verilen evlerin borçlarının silinmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6322) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

140.-           Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6323) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

141.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2002 yılından itibaren yaşanan asayiş olaylarının sayısına ve cezaevinde bulunanların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6324) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

142.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Eşme’de uygulanmak istenen imar planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6325) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

143.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir şehit yakınının işsizlik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6326) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

144.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum-Aşkale’deki HES Göletinde hayatını kaybeden işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6327) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

145.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kayseri Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6328) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

146.-           Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, toplantı ve yürüyüşlerde göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6329) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

147.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Nato Yolu Caddesinin trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6330) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

148.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, belediyelerin kültürel hizmet kapasitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6331) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

149.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kağızman’da boşaltılan köylerin yeniden kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6332) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

150.-           Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, bazı tarihi binaların restorasyonu sırasında çıkan yangınlara ve alınan tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6333) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

151.-           İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, kültürel faaliyetler ve muhafazakar sanat iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6334) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

152.-           İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Erzurum’da bir tiyatro oyununun sahnelenmesine izin verilmediği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6335) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

153.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan uzmanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6336) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

154.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan defterdarlık uzmanlarının maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6337) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

155.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan uzmanlar arasındaki maaş farklılığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6338) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

156.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Adalar İlçesi Büyükada mahallesinde bulunan bir taşınmazın devrine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6339) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

157.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıktaki bazı kadroların uzman kadrosunda birleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6340) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

158.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 666 Sayılı KHK ile başuzman kadrosuna atanan mühendislerin mağduriyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6341) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

159.-           Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, THY’nin ikram için kuru üzüm alımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6342) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

160.-           Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da eğitime ara verilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6343) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

161.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane’de yapılan ve yapılacak olan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6344) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

162.-           Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, eğitim harcamalarının GSYİH’daki payına ve bu payın Türkiye ile OECD ülkeleri ve diğer ülkeler arasındaki karşılaştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6345) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

163.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Gönen’de bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni tarafından öğrenciye baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6346) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

164.-           Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Üniversitesinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6347) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

165.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bir TV kanalında eğitim sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6348) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

166.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6349) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

167.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, on bin İlahiyat Fakültesi mezununun öğretmen olarak atanacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6350) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

168.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum’da derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6351) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

169.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da ilk ve ortaöğretimdeki öğretmen ve derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6352) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

170.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Doğanyol’da bir beldede öğretmenlerin konaklama sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6353) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

171.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki sağlık meslek lisesi sayısı ve öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6354) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

172.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, disiplin cezası alan, tutuklanan, gözaltına alınan öğrenciler ile okul kantinlerindeki fiyatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6355) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

173.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Kilis’teki bazı okullara zorla bir kitabın satıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6356) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

174.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, azalan kuş türlerine ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6357) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

175.-           İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Erzurum-Aşkale’de trafoların Karasu Baraj Göleti içinde kalması nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6358) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

176.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kılavuzlu Barajının beton kanallarının tamamlanmaması sonucu oluşan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6359) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

177.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, enerjide dışa bağımlılıkla ilgili bir konuşmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6360) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

178.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, HES Projelerine ve bu projelerin çevreye verdiği zararlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6361) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

179.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de su taşkınlarından dolayı yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6362) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

180.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şırnak-İdil Sulama Projesi ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6363) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

181.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün Boğaz geçişlerinde gemi kontrol faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6364) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

182.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 663 Sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atananların özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6365) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

183.-           Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, mermer ocaklarının çevreye verdiği zarara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6366) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

184.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık Merkez teşkilatında yapılan personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6367) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

185.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 663 Sayılı KHK sonrası gerçekleştiği iddia edilen uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6368) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

186.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Tam Gün Yasası ve sözleşmeli çalışma modeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6369) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

187.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6370) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

188.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki hastanelere yapılan başhekim atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6371) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

189.-           Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, MS hastalığına ve kök hücre merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6372) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

190.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’daki sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6373) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

191.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da kalp uzmanı doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6374) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

192.-           Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6375) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

193.-           Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, YHT ulaşımında yaşanan bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6376) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

194.-           Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, ilçe ve belde belediyelerinin (D4) taşımacılık belgesi alamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6377) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

195.-           Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ünye-Akkuş-Niksar karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6378) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

196.-           Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Çaycuma Köprüsünün çökmesinde ihmal olduğu iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6379) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

197.-           Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Hakkâri’de yıkılma tehlikesi olan köprülere ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6380) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

198.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Kaş İlçesindeki turizm ve ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6381) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

199.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 2006-2012 yıllarında TİB Başkanlığına mahkemelerden ve diğer kurumlardan gelen dinleme taleplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6382) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

200.-           Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın-İnkumu ve Yeniçağ-Mengen-Dorukhan yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6383) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

201.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Çaycuma’da yıkılan köprü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6384) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

202.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Pütürge-Çüngüş yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6385) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

203.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl-Adaklı-Kiğı yolunun ıslah ve genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6386) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

204.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının İMKB ile birleştirileceği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6387) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

205.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Marka Destek Programı ve Turquality Destek Programı kapsamında yıllar itibariyle yapılan ödemelere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6388) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

206.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün kapasitesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/6389) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

207.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Anayasa değişikliği için hazırlanan kamu spotuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6390) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

208.-           İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, örgüt üyeliğinden yargılanan üniversite öğrencilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6391) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme yöntemi ve asgari ücretle çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/10/2011)

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/10/2011)

3.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 20 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977’de meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/10/2011)

                                                                    

               Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-                    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı-Patnos’daki Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter istihdam edilmesi gereken pozisyonlara yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4252)

2.-Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Dilovası’ndaki kömür tesislerinin kanser hastalığına sebebiyet verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4253)

3.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sağlık ocağı bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4254)

4.-Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, kemik iliği kanseri ve naklindeki farkındalığı artırma çalışmalarına ve kemik iliği bankası sayısındaki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4255)

5.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2008-2011 yılları arasında mahkeme kararıyla telefon dinlemesi yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4277)

6.-İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, KPSS’de yaşanan kopya olayı ile ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4283)

7.-Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İl Halk Sağlığı Müdürlükleri yapılanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4422)

8.-Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, böbrek hastası sayısının artmasına ve alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4423)

9.-Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kağızman’da sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4424)

10.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4425)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4426)

12.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı özel hastanelerin acil servislerinde hastalardan ücret talep edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4427)

13.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Dilovası Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesinin yerinin değişmesinin çevreye zarar vereceği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4428)

14.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ülkemizde tedavi edilen Libya uyruklu hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4429)