TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 132

23 Nisan 2012 Pazartesi

 

Rapor

1.-Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un;  3402 Sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/557, 2/267) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 23/04/2012) (GÜNDEME)

 

               Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ergenekon Soruşturması özel yetkili savcılarıyla özel görüşme yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3901)

2.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, tutuklu gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3913)

3.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2000-2011 yılları arasındaki zehirlenme vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4140)

4.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan memurların özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4143)

5.-İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin Ödemiş-Bozdağ’daki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4144)

6.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK ile yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4145)

7.-Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Meslek Hastalıkları Hastanesi tarafından yapılan çalışmalara ve sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4146)

8.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4147)

9.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin-Midyat’daki 150 yataklı Devlet Hastanesinin hizmete girmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4148)

10.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Güzelbahçe’de sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4149)

11.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Van depremzedelerinin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4150)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışından getirileceği iddia edilen sağlık personeli ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4151)

13.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4152)

14.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarının ekipman ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4153)

15.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4154)

16.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, başta Sağlık Bakanlığında görev yapanlar olmak üzere, GİH sınıfındaki memurların mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4155)

17.- Kütahya Milletvekili Ali Işık’ın, Kütahya İl Merkezindeki Devlet Hastanesine yeni hizmet binası yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4156)

18.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, özel yetkili savcı ve hakimler hakkındaki şikayet ve soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4309)

19.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve psikologlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4310)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4311)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KCK soruşturmasını yürüten özel yetkili savcının görevden alınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4312)

22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, iptal edilen KPSS ile ilgili açılan soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4313)

23.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Arızlı-Irak konutlarında yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4697)

24.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, memurların 2012 maaş zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5132)

25.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Wikileaks Türkiye dosyası adı altında yayınlanan bazı raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5133)

26.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, alan bazlı tarımsal desteklemelerden yararlanmak isteyenlerden alınan ücretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5134)

27.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Evren ilçesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5135)

28.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, disiplin cezası alan ve haklarında soruşturma açılan üniversite öğrencilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5136)

29.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir parti yetkilisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5137)

30.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Stratfor isimli bir kuruluşla Başbakanlık görevlilerinin bilgi alışverişinde bulundukları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5138)

31.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Atatürk’ün Hazineye bağışladığı çiftliklerin ve AOǒnin son durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5139)

32.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Başbakan Başdanışmanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5140)

33.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’deki hava kirliliğine ve SYDV tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5142)

34.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suudi Arabistan’da yaşanan şiddet olaylarına ve Suriye ile olan ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5144)

35.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, vatani görevini yerine getirirken hayatını kaybettiği halde şehit sayılmayan askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5145)

36.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Başbakan Başdanışmanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5146)

37.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ABD’li bir medya grubu sahibinin ziyareti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5147)

38.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kamu İhale Kurumundaki atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5149)

39.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki minibüsçü ve taksici esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5150)

40.- Mersin milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit ve malûl yakınları için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5151)

41.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Karaman-Sarıveliler’de bir köyde HES inşaatından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5152)

42.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanının uygulamaları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5153)

43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çanakkale-Eceabat Kilitbahir köyündeki Ağadere Hastane Şehitliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5154)

44.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, azınlık vakıflarının emlak beyannamelerinin mülk sahibi hanesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5155)

45.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, TÜBİTAK tarafından başlatılan PARDUS çalışmasına ve bu işletim sisteminin kamu kurumlarında kullanılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5157)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5158)

47.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Danıştay 1. Dairesindeki atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5159)

48.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, bazı özelleştirmelerin iptal kararlarının uygulanmasıyla ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5160)

49.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, öğretmen istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5161)

50.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında Devlet memurluğuna başlayıp yatay geçiş yoluyla diğer kurumlara geçen Devlet memurlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5162)

51.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, İnönü’ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5163)

52.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Seyitgazi’deki bir beldeye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5164)

53.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5165)

54.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5168)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5169)

56.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami, mescit ve toplam personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5170)

57.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan din adamlarının yemin edip etmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5171) 

58.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, turistik yörelere yabancı dil bilen imamların atanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5173)

59.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Fahri din görevlisi atamalarına ve irşad amaçlı programlar çerçevesinde bazı turistik bölgelere din görevlisi ataması planlanıp planlanmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5175)

60.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet Ansiklopedisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5176)

61.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5177)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5178)

63.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5179)

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5180)

65.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’ın, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5181)

66.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Türkiye Gazeteciler Sendikasının lağvedileceği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5182)

67.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, TRT’de kadrosunun gerektirdiği görevler dışında çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5183)

68.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5184)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5185)

70.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 13 Mart 2012 günü TRT’ye bağlı radyo ve televizyon kanallarında Madımak Davası ile ilgili yapılan yayınlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5186)

71.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5206)

72.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5207)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5208)

74.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bakanlık Müsteşarının Eskişehir ziyareti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5209)

75.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, tecavüz ve banka soygunculuğu suçları nedeniyle tutuklanan gazetecilerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5210)

76.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5211)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5212)

78.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5213)

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5214)

80.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Uluslararası Çalışma Örgütüne Türkiye aleyhine yapılan şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5215)

81.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, istihdamsız büyüme ve kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5216)

82.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, yatılı ve burslu öğrenciler ile eczacıların Genel Sağlık Sigortasının uygulamaya geçmesi nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5217)

83.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, yatılı ve burslu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortasının uygulamaya geçmesi nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5218)

84.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Genel Sağlık Sigortasındaki değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5219)

85.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5220)

86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5221)

87.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, iş kazalarına ve iş sağlığı ile güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5222)

88.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, istihdam edilen özürlü personelin sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5223)

89.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, iş kazalarına ve bu kazaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5224)

90.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in Özbekistan’da tutuklu bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5230)

91.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ABD’nin insansız hava araçları ve özel operasyon üslerini genişletme politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5231)

92.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5232)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5233)

94.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5247)

95.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, gıda mevzuatına uygun olmayan buğdayın piyasaya girmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5248)

96.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5249)

97.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5250)

98.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İsrail sazanı adlı balık türüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5251)

99.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Şereflikoçhisar’ın bazı sorunlarına ve Peçenek Barajı Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5252)

100.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz Bölgesinde hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5253)

101.-           Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, çiftçilerin doğal afetler ve iklim şartlarından dolayı yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5254)

102.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5255)

103.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5256)

104.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Ziraat Bankasınca çiftçilere verilen çevirme kredisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5257)

105.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Iğdır’da ve Türkiye genelinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5258)

106.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5260)

107.-           Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5261)

108.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel güvenlik elemanı olarak teşaron firmalarda çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5262)

109.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Diyarbakır’da gerçekleşen Kürt Dil Konferansı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5263)

110.-           İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Uludere olayında hayatını kaybedenlerin yakınlarına verildiği iddia edilen yaka kartlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5264)

111.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Araç İlçesindeki kullanılmayan sağlık ocağı binalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5265)

112.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İstanbul’daki bir endüstri meslek lisesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5266)

113.-           Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün, Midyat Kaymakamı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5267)

114.-            Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinin borçlarına ve temsil gideri harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5268)

115.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Dilek Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5269)

116.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, dinleme yapılmak için kurulduğu iddia edilen bir ekibe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5270)

117.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, adli olaylarda delil tespitine ve Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal polis laboratuvarlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5271)

118.-           Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, İl Özel İdaresi’nin Ziraat Bankası Adana Bölge Müdürlüğü ile imzaladığı protokole ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5273)

119.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nilüfer ilçesindeki bir köyün yollarının bakımına ve asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5274)

120.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5275)

121.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK tarafından kaçırılan polis memurunun maaşının bloke edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5276)

122.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir yapılması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5277)

123.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kırmızı bültenle aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5278)

124.-           Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, İran sınırında bulunan iki cesetle ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5279)

125.-           Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana İl Özel İdaresine alınan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5280)

126.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bir caddede bakım çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5281)

127.-           Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır’da bir protesto yürüyüşü sırasında yaşamını yitiren bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5282)

128.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’daki tarihi varlıkların korunması ve bakımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5285)

129.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çanakkale Zaferi’nin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5287)

130.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5288)

131.-           Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Gebze’deki bir köyde doğal sit alanına zarar verilerek inşa edilen restorana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5289)

132.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Girik Tepesinin korumaya alınıp alınmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5290)

133.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, tarihi ve kültürel alanların askeri birliklerin kullanıma açılması ve Koğ Tepesinin restorasyonu ve tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5291)

134.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, finansal kiralama konusu malların KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5292)

135.-           Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Milli Emlak Genel Müdürlüğünde çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5293)

136.-           Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan personelin özlük haklarındaki eşitsizliğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5294)

137.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Uludere olayında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödenmesi kararlaştırılan tazminat miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5295)

138.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5296)

139.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5297)

140.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Merkez ve taşra teşkilatı personeli arasında özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5298)

141.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının memur olarak istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5299)

142.-           Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Kilis-Polateli’nde teknopark yapımı için kamulaştırılan hazine arazisinin başka bir proje için tahsis edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5300)

143.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğrenci taşımacılığındaki kriterlere ve denetime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5301)

144.-           Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, eğitim fakültelerinde geometri öğretmenliği bölümü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5302)

145.-           Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Hatay’da düzenlenen eğitim kampanyalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5303)

146.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İstanbul’da bir endüstri meslek lisesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5304)

147.-           Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Kız Meslek Lisesi öğrenci yurdundaki zehirlenme olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5305)

148.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Çanakkale-Bayramiç’teki bir ilköğretim okulunda yaşanan rutubet sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5306)

149.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Uludere olayını protesto eden öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5307)

150.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, özürlü çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5308)

151.-           Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram’daki bir ilköğretim okuluna öğrenci alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5309)

152.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5310)

153.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirlip getirilmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5311)

154.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına ve Hatay’daki meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5312)

155.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5313)

156.-           Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, yeni açılan hukuk fakültelerine ve bu fakültelerden mezun olanların istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5314)

157.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5315)

158.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5316)

159.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerinin maaşlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5317)

160.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığının Sivrihisar’a taşınacağı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5318)

161.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, askerlik görevini yaparken hayatını kaybedenlerin ölüm sebeplerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5319)

162.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz’de Mezgit balığı türünün korunması ve balıkçılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5320)

163.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5321)

164.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5322)

165.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Çıralı bölgesinde doğal hayatın korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5323)

166.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Balık Gölündeki alabalık miktarının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5324)

167.-           Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, duble yollara ve Göksun-Kahramanmaraş yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5328)

168.-           Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, RTÜK Van Bölge Müdürlüğünün Erzurum’a kaydırılmasına ve Van’da telekomünikasyon alanında yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5329)

169.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa-Adıyaman karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5330)

170.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Siverek-Çermik karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5331)

171.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bursa şehir merkezi etrafındaki çevre yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5332)

172.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl-Karlıova-Çat Karayolundaki genişletme ve ıslah çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5333)

173.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kulp-Silvan karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5334)

174.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yetki belgelerinin verilmesi ile ilgili yapılan değişikliğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5335)

175.-           Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa-Ankara karayolu ulaşımındaki sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5336)

176.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Karayolları Bülteni adlı derginin siyasi propaganda aracı olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5337)

177.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5338)

178.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şırnak Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5339)

179.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5340)

180.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5341)

181.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki çevre yolunun orta refüjüne tel örgü konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5342)

182.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara Metrosu yapım işinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devrine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5343)

183.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Haydarpaşa Garının restorasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5344)

184.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki köylerde internet erişimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5345)

185.-           Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Anadolu Ajansı çalışanlarının sendikal faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5346)

186.-           İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Zeytinburnu Kooperatif esnafının mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5349)

187.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da ağır kış şartlarından etkilenen vatandaşlar için yapılan çalışmalara ve yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5350)

188.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Küre’de Ekim 2011’de çıkan yangında zarar gören vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5351)

189.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin deprem hasar tespitlerine ve Bölge Hastanesine devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5354)

190.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir medya grubu sahibi ile görüşmesine ve ATV-Sabah grubunun satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5355)

191.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Konya’da düzenlenen Anadolu Şahini tatbikatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5356)

192.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, ülkemize getirilen Libya vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5357)

193.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Amerika’da kurulan bir özel istihbarat şirketinin üst düzey bürokratlardan bilgi sızdırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5358)

194.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriye’deki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5361)

195.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Oslo görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5362)

196.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İskenderun Limanı açıklarında batan Ulla gemisinin yol açtığı çevre sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5363)

197.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5364)

198.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, AB Bakanı Egemen Bağış’ın hapisteki gazetecilerle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5365)

199.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, akaryakıt zamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5366)

200.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Afganistan’da NATO üssünde dini kitapların imha edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5367)

201.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5368)

202.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5369)

203.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, banka yolsuzluklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5370)

204.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ekonomik sorunlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5371)

205.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5372)

206.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5380)

207.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun’da 2. OSB alanı olarak seçilen bir araziye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5381)

208.-           Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, KOSGEB tarafından sağlanan geri ödemesiz desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5382)

209.-           Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki bazı ilçelerdeki OSB’lerin tamamlanmasına ve desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5383)

210.-           Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hurda malzemelerin ihale yoluyla satışına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5384)

211.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı çadırlardaki yangına ve yapı işlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5385)

212.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5386)

213.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5387)

214.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Sigorta İl Müdürlüğünün eksikliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5390)

215.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, personele yönelik verilen kişisel gelişim dersine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5391)

216.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, İstanbul’da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı çadırlardaki yangına ve yapı işlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5392)

217.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5398)

218.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye ile ilişkilere ve Hatay’daki radar istasyonunda görev yapan ABD askerlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5399)

219.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektriğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5405)

220.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5411)

221.-           Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Kırsal Kalkınma Programından faydalanan illere ve Bilecik’in bu programa dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5412)

222.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Fiskobirlik çalışanlarının ve fındık üreticilerinin mağduriyeti iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5413)

223.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5414)

224.-           Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, şoför esnafının ehliyetlerinin alınması nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5416)

225.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursaray hattındaki bir istasyonunun bakım-onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5417)

226.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yaşlı kartlarından alınan yenileme ücretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5418)

227.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5419)

228.-           Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Çankaya’daki bir parkın imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5420)

229.-           Bitlis Milletvekili Husamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5421)

230.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir sivil polisin yaralandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5422)

231.-           İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de deprem haf        tası etkinliklerine ve olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5423)

232.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da yaşanan sel felaketi nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5424)

233.-           Bitlis Milletvekili Husamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te bulunan toplu mezarlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5425)

234.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5428)

235.-           Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Bakanlıkta çalışan sanatçıların özlük haklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5429)

236.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5430)

237.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Bakanlıkta çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5435)

238.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasına ve zorunlu din derslerinin kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5436)

239.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5437)

240.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5438)

241.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, okul laboratuvarlarında civa ve diğer kimyasalların bulundurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5439)

242.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sınıf öğretmenlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5440)

243.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5441)

244.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, evde verilen eğitim hizmetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5442)

245.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Konya’da düzenlenen Anadolu Şahini tatbikatına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5443)

246.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, şüpheli şekilde hayatını kaybeden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5444)

247.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5445)

248.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun’da 2. OSB alanı olarak seçilen bir araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5446)

249.-           Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5447)

250.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Gökdere Köprü Barajı inşaatında meydana gelen kazaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5448)

251.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kış lastiği takma zorunluluğu olup olmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5458)

252.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5459)

253.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’te kurulacak Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5460)

254.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, araç muayene istasyonlarının iş yüküne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5461)

255.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5462)

256.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5463)

257.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5464)

258.-           İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, Hocalı Soykırımı Telin Mitingindeki söyleme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5465)