TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 131

20 Nisan 2012 Cuma

 

Teklifler

1.-Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Eskişehir'in İnönü ilçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/504) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

2.-Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın; Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/505) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

 

Raporlar

1.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 20/04/2012) (GÜNDEME)

2.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/552) (S. Sayısı: 226) (Dağıtma Tarihi: 20/04/2012) (GÜNDEME)

3.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/591) ) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma Tarihi: 20/04/2012) (GÜNDEME)