TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 130

19 Nisan 2012 Perşembe

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3936)

2.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Terörle Mücadele Kanunu’nun uygulanması ile ilgili sorunlar ile tutuklu ve hükümlü öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3938)

3.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engellilerin adalete ve bilgiye erişimi hususundaki düzenlemelerin yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3940)

4.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, AİHM’de Türkiye aleyhine açılmış davalara, bu davalardan kaynaklanan tazminatlara ve AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3941)

5.-Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3943)

6.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, özel yetkili ağır ceza mahkemelerin anayasal dayanağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3944)

7.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3946)

8.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hasta bir mahkumun cezaevindeki sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3947)

9.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ceza İnfaz Kurumu personelinin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3949)

10.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3950)

11.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, cezaevlerinde yaşanan sorunlara ve cezaevlerinin denetimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3951)

12.- Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın, cezaevinde yaşamını yitiren bir hükümlüyle ilgili bazı iddialara ve cezaevindeki sağlık koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3952)

13.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Mülga 765 Sayılı ve 5237 Sayılı Ceza Kanunları uyarınca açılan çek davası, sanık ve mağdur sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3954)

14.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3955)

15.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, nefret suçları kapsamındaki davalara ve verilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4192)

16.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir tutuklunun cezaevinde şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4198)

17.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, Hatay E Tipi Kapalı Cezaevi şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4199)

18.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4454)

19.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavı başvuru ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4749)

20.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Etimesgut ve Güvercinlik Havaalanlarının şehir merkezinde kalmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4791)

21.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, zorunlu temel eğitim sisteminin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4792)

22.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depreminin Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait binalara etkisine ve deprem sonrası öğrencilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4793)

23.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Suriye ile ilişkilerin bozulmasına ve bunun etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4795)

24.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, terör örgütü ile görüşmeler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4796)

25.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Vanlı depremzedelerin barınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4797)

26.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, MİT’in istihbarat toplaması ve bilgi paylaşımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4798)

27.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den bugüne kaçak domuz eti miktarına ve konuyla ilgili adli ve idari işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4800)

28.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Manavgat Alara Çayı üzerindeki köprünün ulaşıma kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4801)

29.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TOKİ’nin uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4802)

30.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Türk Lirasının yeni simgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4803)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit yakınları ve gazilerin yararlandığı haklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4804)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde görev yapan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4805)

33.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki bir köye sağlık evi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4806)

34.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4807)

35.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kurumlarda taşeron firma uygulamalarına ve çalışanlar arasında özlük haklarındaki farklılıktan kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4808)

36.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, PKK operasyonları sırasında iki ABD’li subayın yakalandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4809)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4810)

38.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Malatya-Kürecik’teki füze savunma sistemine ve ABD Büyükelçisinin bu konudaki bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4812)

39.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, terör örgütü başının cezaevinden örgütün eylemlerini yönlendirdiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4813)

40.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, kurumlardaki görevde yükselme sınavlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4814)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4815)

42.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde istihdam edilecek din adamlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4818)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4821)

44.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, AB tarafından kanalizasyon hizmetinin iyileştirilmesi için verildiği iddia edilen hibeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4823)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4824)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4825)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4826)

48.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Anadolu Ajansından ayrılan ve Ajans’ta işe başlayan çalışanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4827)

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4836)

50.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2002’den bugüne meydana gelen kadın cinayetlerine ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4837)

51.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, belediyeler ve üniversitelerde istihdam edilen özürlü personelin atama, tayin ve nakillerinde yaşanan mağduriyete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4838)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığınıza bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4839)

53.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ülkemizin kadın hakları konusunda uluslararası alandaki yerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4840)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4843)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4844)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4845)

57.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilmiş olan boş parsellere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4846)

58.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de yönetmelik hükümlerine uymadıkları için tahsisi iptal edilen parsellere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4847)

59.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya deneme parkuru olarak tahsis edilen alana ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4848)

60.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, sığınma evlerinde kalan kadınların yeşil kart başvuruları sırasında yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4849)

61.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir tekstil firmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4850)

62.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, işyerlerindeki mobbing olaylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4852)

63.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memurların toplu sözleşme zammının ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4853)

64.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, SGK tarafından alınan muayene ve ilave ücretlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4854)

65.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, genel sağlık sigortasında yeşil kartlılara uygulanan gelir testlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4855)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4856)

67.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, SGK’nin işitme cihazı ücretlerinin tamamını karşılamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4857)

68.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Bakanlığın mevcut personel sayısına ve dışarıdan atanan büyükelçi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4862)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4863)

70.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, hayvancılık destekleme primlerinin artış oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4874)

71.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye’de bulunan domuz çiftliklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4875)

72.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4876)

73.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Menderes Havzasında meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle tarım ürünlerinde oluşan zararların TARSİM kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4877)

74.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Et ve Balık Kurumunun et ve araç satışıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4878)

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4879)

76.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’nun Türkiye Kırsal Kalkınma Programına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4880)

77.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı şirket ve kuruluşlarının borçlarına ve İSKİ’nin yaptığı ihalelerle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4881)

78.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, OHAL nedeniyle boşaltılan köy ve mezralara ve ortaya çıkan zararın tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4882)

79.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK’ın özelleştirileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4884)

80.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Aydın’da polisin, ihtarına uymayan bir kişiye karşı silah kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4886)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, meslek yüksekokulu veya fakülte mezunu polis memurlarının emekli olurken yaşadıkları bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4887)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir üst geçit yapım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4888)

83.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4889)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4890)

85.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars kent merkezinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4891)

86.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir futbol müsabakası sonrasında taraftara polis tarafından kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4892)

87.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Devlet Müzelerindeki tarihi eserlerin satılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4896)

88.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır surlarının tanıtılmasına yönelik yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4898)

89.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kamuda çalışan avukatların özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4902)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 659 sayılı KHK ile bazı kadroların yeniden düzenlenmesi sonucu oluşan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4904)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta bazı kadroların uzman kadrosunda birleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4906)

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şeker Kurumu tarafından Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’ye verilen para cezalarına ve şeker üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4907)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamu İhale Kurumunda yolsuzluk iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4909)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediye Başkanlığına tahsis edilen taşınmazların kullanım bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4910)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4911)

96.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depremi sonrası yıkılan okullara ve öğrencilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4912)

97.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulamasına ve on iki yıllık kademeli eğitim öngören kanun teklifine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4913)

98.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’da bir ilköğretim öğretmeni tarafından yapıldığı iddia edilen bir konuşmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4914)

99.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4915)

100.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, bor madeni endüstrisi için gerekli elemanların yetiştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4916)

101.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de sülfürik asit tesisi kurulacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4917)

102.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4919)

103.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversite mezunlarının istihdam oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4920)

104.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğrencilerin liseyi terk etme sebeplerine ve sorunun çözümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4921)

105.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, şube müdürleri yer  değiştirme yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4922)

106.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi ilçesinde Celal Bayar Üniversitesine bağlı yüksekokul veya fakülte açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4923)

107.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi Anaokulu ve Öğretmenevi Projelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4924)

108.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir okula baz istasyonu kurulduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4925)

109.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4926)

110.-           Van Milletvekili Özdal Üçer’in, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4927)

111.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, eş durumu tayinlerine ve bu imkandan yararlanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4928)

112.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4929)

113.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4930)

114.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Malkara-Tekkeköy ve Kozyörük’teki maden ocaklarının dere ve baraj sularında kirliliğe sebep olmasına ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4931)

115.-           Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Gökdere Köprü Barajı inşaatında meydana gelen kazada ihmal olduğu iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4932)

116.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Gökdere Köprü Barajının derivasyon tüneli kapaklarının açılması neticesinde yaşanan kazaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4933)

117.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki bazı köylerin su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4934)

118.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, HES’lerin çevreye zararlarına ve Alakır Vadisindeki HES projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4935)

119.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’da Kelkit Irmağı ıslah çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4936)

120.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4937)

121.-           Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Devlet Hava Meydanları İşletmesinde görev yapan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4954)

122.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir okula baz istasyonu kurulduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4955)

123.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4956)

124.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4957)

125.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, e-Devlet kapısının uygulanmasında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4958)

126.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ankara’daki baz istasyonlarına ve bunların denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4959)

127.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4960)

128.-           Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya-Erbaa duble yol çalışmaları için istimlâk edilen arazi bedellerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4961)

129.-           İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir-Çeşme otoyolunun bir kısmının ücretli olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4962)

130.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4963)

131.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, sanatçılar girişiminin bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4965)

132.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, zorunlu temel eğitim sisteminin değiştirilmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4968)

133.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitimde OECD ortalamalarının üzerine çıkmak için alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4969)

134.-           İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, eğitim sisteminde değişiklik getiren kanun teklifine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4970)

135.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Altındağ Sakarya Mahallesindeki evlerin yıkım kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4971)

136.-           Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Suriye sınırındaki mayınların temizletilmesi için başlatılan sürece ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4972)

137.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye’ye sığınan Suriyeli muhaliflerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4973)

138.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4974)

139.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, KCK eylemleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4975)

140.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4977)

141.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, AKİM adlı birimin kuruluş ve görevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4978)

142.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bazı kişilerin siyasi nüfuz kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4979)

143.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin ülkemizde yaşadıkları denklik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4980)

144.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4981)

145.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4982)

146.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4983)

147.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4985)

148.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4986)

149.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4987)

150.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4988)

151.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4989)

152.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4990)

153.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Anadolu Ajansı yönetiminin bir sendikayla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4991)

154.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4993)

155.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4994)

156.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4995)

157.-           Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Anadolu Ajansında çalışan ve emekliye ayrılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4996)

158.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kadına karşı şiddete ve Bursa’da gerçekleşen bir kadın cinayetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5003)

159.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5004)

160.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5005)

161.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5006)

162.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın Almanya’da yaşayan Türklerle ilgili yaptığı bir araştırmaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5007)

163.-           Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, özür durumuna bağlı yer değiştirme atamalarının kısıtlanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5008)

164.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da Merkezi Finans ve İhale Biriminin sağladığı hibeler kapsamında yürütülen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5010)

165.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5013)

166.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 2002-2012 yılları arasında Antalya’daki işletmelere sağlanan KOSGEB desteklerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5014)

167.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5015)

168.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve denetimine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5016)

169.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5017)

170.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat SGK İl Müdürlüğünün eczanelerin faturalarını inceleme yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5022)

171.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 3 Kasım 2002 sonrasında Antalya’da açılan ve kapanan işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5023)

172.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firma ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5025)

173.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5026)

174.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5028)

175.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, AİHM’e 2002’den bugüne Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5030)

176.-           Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Yunanistan’ın AİHM kararlarını tanımayan tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5031)

177.-           Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, NATO füze savunma sistemi kapsamında Malatya’ya gelen yabancı askeri ve sivil personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5032)

178.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5033)

179.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5034)

180.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5035)

181.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zeytin üretimine ve üreticilerinin teşvikine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5048)

182.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan içme suyu göletleri konusundaki çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5049)

183.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesinden yararlananlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5050)

184.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına borcu olan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5051)

185.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5052)

186.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5053)

187.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5054)

188.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5062)

189.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bodrum’da Amerikan askerlerini protesto edenlerin gözaltına alınmasına ve yabancı askerleri korumak için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5063)

190.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bazı köylerinin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5064)

191.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5066)

192.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hazineye borcu bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5067)

193.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5070)

194.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bir köy okulunun kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5071)

195.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Merkez’deki dolmuşçuların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5072)

196.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5073)

197.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5075)

198.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5076)

199.-           Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’nun kamu yatırımlarından aldığı pay ile buradan toplanan vergi geliri arasındaki orana ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5077)

200.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İçkale’deki Artuklu Sarayı ve Amid Höyüğüyle ilgili yenileme çalışmaları olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5079)

201.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, elektronik haciz uygulaması nedeniyle mağdur olan emeklilerin durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5084)

202.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel güvenlik sektörünün sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5085)

203.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 2002-2012 yılları arasında ülkemizdeki özelleştirme faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5086)

204.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanların sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5087)

205.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5088)

206.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatının şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5089)

207.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5090)

208.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5091)

209.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5092)

210.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında okullardaki zehirlenme vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5093)

211.-           İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5094)

212.-           İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, öğretmenlerin özre dayalı yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5095)

213.-           Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5096)

214.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’daki okullaşma oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5098)

215.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğretmenlerin Bakanlık muvafakatı ile başka kurumlarda görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5099)

216.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, öğrenci başına yapılan eğitim harcamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5100)

217.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, ülkemizde ve Antalya’da derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5101)

218.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5102)

219.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5103)

220.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5104)

221.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, özür grubunda bulunup yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5105)

222.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, okul yöneticilerinin kız öğrencileri istismar ettiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5106)

223.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5107)

224.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, hava harekat merkezlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5108)

225.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Midyat’a gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5110)

226.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orhaneli’deki mermer ocaklarının su kaynaklarına verdiği zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5111)

227.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’daki Şahinbey-Doğanyurt HES Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5112)

228.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5113)

229.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5114)

230.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5115)

231.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, ülke genelindeki okul servis araçlarının denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5121)

232.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Toplu İş  İlişkileri Kanunu Tasarısının havacılık sektörü ile ilgili düzenlemelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5122)

233.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5123)

234.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 444’lü numaralar aracılığıyla yapılan para transferlerine ve yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5124)

235.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5125)

236.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5126)