TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 129

18 Nisan 2012 Çarşamba

Teklifler

1.-      Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/501) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

2.-      Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 20 Milletvekilinin; Yılmaz Güney Sinema Müzesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/502) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2012)        

3.-      Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/503) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)        

Raporlar

1.-      Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın; Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 13 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/603, 2/398, 2/402, 2/486) (S. Sayısı: 222) (Dağıtma tarihi: 18/04/2012) (GÜNDEME)

2.-      Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 21 Milletvekilinin; Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve 10 Milletvekilinin; Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök ve Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile 5 Milletvekilinin; Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 8 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/476, 2/386, 2/475, 2/482) (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi: 18/04/2012) (GÜNDEME)

3.-      Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı: 221) (Dağıtma tarihi: 18/04/2012) (GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-       Adana Milletvekili Murat Bozlak ve 21 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/10/2011)

2.-      Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır ili bütçesinin onaylanmaması sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/10/2011)

3.-      Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 21 Milletvekilinin, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra getirilen vergilerinin kullanımının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/10/2011)