TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 128

17 Nisan 2012 Salı

 

Teklifler

1.-      Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 4 Milletvekilinin; Mahir Çayan, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Ertan Saruhan, Saffet Alp, Sabahatttin Kurt, Nihat Yılmaz, Ahmet Atasoy, Cihan Alptekin, Ömer Ayna İsimlerinin Uygun Görülecek Bazı Kamusal Alanlara Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/498) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

2.-      Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/499) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

3.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/500) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, noterlik hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve noterlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

2.-      BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, çocuk evlilikleri sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/10/2011)

3.-      Muş Milletvekili Demir Çelik ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/10/2011)