TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 127

16 Nisan 2012 Pazartesi

 

Teklif

1.-Muş Milletvekili Demir Çelik'in; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/497) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, silah ruhsatı alabilme şartlarında değişikliğe yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

2.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türkmen adının derneklerde kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

3.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

4.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir köyün ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1576) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

6.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1577) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

7.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Afet Komuta Merkezlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1578) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

8.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve ilçelerinde kadın sosyal yaşam merkezleri kurulup kurulmayacağına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1579) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

9.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

10.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelerde taşeron firma çalışanlarından sağlık hizmeti sunulmasında faydalanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1581) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

11.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

12.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki kanser hastalarına ve onkoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1583) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

13.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, baz istasyonlarının bölge ve illere göre dağılımı ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1584) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

14.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1585) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

15.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, SSPE hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1586) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

16.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1587) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

17.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, baz istasyonlarının yerleşim alanlarına kurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

18.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, internet kullanım ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1589) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

19.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalara  ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1590) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

20.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, internet kullanıcılarının kota uygulamasından kaynaklanan sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1591) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

21.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki süt fiyatlarına ilişkin  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

22.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki çiftçilere destekleme çerçevesinde yapılacak ödemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1593) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

23.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Irmağı üzerindeki Göktaş Barajı inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

24.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Irmağı üzerindeki Kavşak Bendi Barajı inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1595) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

25.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bankaların kredi verirken masraf adı altında yaptıkları kesintilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1596) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

26.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bilgisayar programcılığı mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1597) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

27.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

28.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı Çocuk ve Gençlik Cezaevindeki olaylar ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

29.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1600) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

30.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki yüzme havuzunun yüzme milli takımı sporcularının çalışmalarına elverişliliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1601) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

31.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’da bir köye yeni bir okul yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1602) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

32.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, THY’ye ve diğer hava yolu şirketlerine ait uçak sayısı ve kapasitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1603) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

33.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Mersin’e yapılması planlanan havalimanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1604) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

34.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İl Özel İdaresine ait araç ve makine sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1605) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

35.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1606) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

36.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1607) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

37.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında yapılan hastane sayısının illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

38.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Ortaca Devlet Hastanesinin doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1609) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

39.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, rafinerilerin ithal ettiği ham petrole ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1610) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

Yazılı Soru Önergeleri

1-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Genel Kurul salonu elektronik sistemine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6026) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

2.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TBMM’de görev yapan polis memurlarının çalışma usullerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6027) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2012)

3.-Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, iş kolları istatistiklerine ve toplu iş sözleşmesi yapmak için Bakanlığa başvuran işçi ve işveren sendikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6028) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

4.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, terörle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6029) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

5.-Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkaran kanunla ilgili bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6030) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

6.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, telefon dinlemelerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6031) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

7.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2005-2011 yılları arasında İzmir’e yapılan TOKİ yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6032) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

8.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, çocuklara dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6033) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

9.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gazilik statüsü ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6034) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

10.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türkiye’nin Afganistan’da faaliyet gösteren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti çerçevesindeki faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6035) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

11.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, MİT mensupları hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6036) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6037) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6038) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6039) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6040) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 632 sayılı KHK hükümlerinden yararlandırılmayan sözleşmeli kamu personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6041) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

17.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir televizyon kanalında yer alan İran istihbaratı ile ilgili bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6042) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

18.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, tarım sektöründe kullanılan motorin, elektrik, tohum vb girdi maliyetlerinde ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6043) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

19.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den bu güne meydana gelen soba zehirlenmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6044) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

20.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlar ile memur maaşlarına yapılacak zamma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6045) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

21.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Manisa-Turgutlu’daki bir ilköğretim okulunda bir imamın dini kıyafetle ders anlatmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6046) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

22.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa-Siverek İlçe Tarım Müdürlüğü binasında çıkan yangına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6047) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

23.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6048) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

24.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, benzin ve motorine yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6049) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

25.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Samsun Kız Yetiştirme Yurdundaki çocuk istismarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6050) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

26.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce-Tepecik mevkiinin alt yapı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6051) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

27.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yürütülen ekonomik ve sosyal kalkınma projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6052) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

28.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversite giriş sınavının kaldırılacağı ve hazırlık kurslarının kapatılacağı yönündeki bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6053) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

29.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu kurum ve kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yapılan değişiklikle bazı müdür kadrolarına atanmada sınav şartının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6054) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

30.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 2/B arazilerinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6055) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

31.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Erzurum-Aşkale’de 5 kişinin boğularak yaşamını yitirmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6056) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

32.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Hocalı Katliamını protesto mitingine ve temsili kurtuluş törenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6057) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2012 yılları arasında yazılı ve görsel basına yönelik bazı yasaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6058) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

34.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003-2004 yıllarında yapıldığı iddia edilen darbe planlarına ve bu iddialarla ilgili idari ve adli girişimlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6059) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

35.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003-2004 yıllarında yapıldığı iddia edilen darbe planlarına ve bu iddialarla ilgili idari ve adli girişimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6060) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

36.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale’deki termik santrallere ve çevreye verdiği zararlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6061) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

37.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Siirt-Baykan’daki Veysel Karani Türbesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6062) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

38.- Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, Anadolu Ajansında muhabirlere yöneltildiği iddia edilen bazı sorulara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6063) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

39.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Siirt-Tillo’daki cami, medrese, tekke ve zaviyelerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6064) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

40.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kadının Korunmasına ve Ailenin Korunmasına Dair Kanunun yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6065) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

41.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir tutuklunun başka bir cezaevine nakli ve sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6066) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

42.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitesinden vatandaşların siyasi parti üyeliklerine ulaşıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6067) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

43.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tez veya kitap yazan hükümlü ve tutukluların ihtiyaçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6068) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

44.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu avukatların Avukatlık Kanununun sağladığı güvencelerden yararlanamadıkları iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6069) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

45.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, avukatların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6070) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tutuklu ve mahkumların sorunlarına ve cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6071) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, telefon dinlemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6072) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

48.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6073) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

49.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de özürlü ve muhtaç aylığından yararlanan özürlü sayısı ile özürlü aylığının yeterli olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6074) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

50.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, özürlülerin evde bakımları ile ilgili yapılan ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6075) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

51.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, özelleştirmeler sonrasında 4/C statüsünde çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6076) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

52.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, köy bekçilerinin sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6077) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

53.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamuda çalışan geçici işçi ve 4/C’li personele kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6078) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

54.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde TEDAŞ’a olan borçlarından dolayı elektriği kesilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6079) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

55.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kariyer meslek mensuplarının 657 sayılı Kanuna ekli gösterge cetveli gereği 3600 ek gösterge hakkından yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6080) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

56.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamu çalışanlarının sayısına ve sendikalara katılım oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6081) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 4/C’li personele ve bunların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6082) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

58.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, gazetecilerin yıpranma payından yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6083) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

59.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kamuda işçi olarak çalıştırılan personelin kurumlar arası nakli konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6084) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

60.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, SGK’lı çalışanların rahatsızlığı nedeniyle raporlu olmaları durumunda ücretlerini alamadıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6085) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

61.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, egzoz emisyon denetimlerinin sıklaştırılmasına ve LNG otobüsler alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6086) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

62.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Körfez’deki kötü koku nedeniyle yaşanan mağduriyete ve yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6087) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

63.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çorlu’da bir katı atık bertaraf tesisi kurulacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6088) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

64.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Dereköy’de kurulması planlanan maden işletmesinin çevreye vereceği zarara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6089) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

65.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, son yıllarda inşa edilen yüksekliği 60 metre ve üstü binalar ile bu binalara uygulanan düzenleme ve denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6090) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

66.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, İran’dan ve Libya’dan yapılan petrol ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6091) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

67.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, enerji ve petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6092) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

68.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, İran ve Libya’dan petrol ithalat politikasındaki değişikliğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6093) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

69.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6094) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

70.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zam oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6095) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

71.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6096) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

72.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, İran’a uygulanan petrol ambargosuna ve Libyadan petrol alınacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6097) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6098) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

74.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, elektrik ve doğalgazın daha düşük fiyatlarla verilmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6099) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

75.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6100) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

76.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, doğalgaz boru hatlarına ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6101) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

77.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları nedeniyle Erzurum’a yapılan yatırım miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6102) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

78.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gençlik çalıştayları düzenlenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6103) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

79.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2020 yılı için planlanan olimpiyat ve paralimpik oyunları ile ilgili projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6104) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

80.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, amatör ve profesyonel spor kulübü ve sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6105) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TAR-GEL projesi kapsamında mühendis ve veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6106) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da Bakanlığa bağlı birimlerdeki tesis ve personel ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6107) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

83.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, ihraç edildikten sonra çeşitli nedenlerle geri gönderilen ve içerisinde tarım ilacı kalıntısı bulunduğu iddia edilen gıdalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6108) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

84.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6109) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

85.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, ülkemizdeki bal üretimi, ithalatı ve denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6110) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

86.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Atatürk Orman Çiftliği arazisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6111) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

87.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, narenciye üreticisinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6112) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

88.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, domuz eti üretimi ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6113) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

89.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, üzüm üretiminde kimyasal madde kullanıldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6114) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

90.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlığın Okul Sütü Projesiyle ilgili düzenleme ve teşviklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6115) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

91.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karacadağ pirincinin kalitesinin artırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6116) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

92.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında ithal edilen bazı ürünlerin miktarına ve bedeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6117) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

93.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl’de hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6118) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

94.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, boya sanayinde kullanılan ürünlerin ithalat ve ihracatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6119) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

95.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Habur Gümrük Kapısında personel ihtiyacına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6120) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6121) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

97.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6122) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

98.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bitlis’e Afet Fonundan gönderilen ödeneğin Güroyak ve Tatvan Belediyelerine aktarılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6123) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

99.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, belediyelerin yıllar itibariyle temsil ağırlama giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6124) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

100.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta internet bağımlılığını önlemek için yapılan çalışmalara ve internet kafelerin denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6125) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

101.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’daki mevcut toplu taşıma araçlarının çevre sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6126) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

102.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Başbakanın nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir belediyesi yapılacağı hakkındaki bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6127) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

103.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de Plaj Yolu ve Şirintepe’yi bağlayan üstgeçidin zarar görmesi sonucu yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6128) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

104.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su sayaçlarını okuma sürelerine ve faturalarda tahsil edilen şube yolu ücretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6129) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

105.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da ulaşım sorununu çözülmesine katkı sağlayacak alternatif toplu taşıma araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6130) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

106.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu’nun, İstanbul’da Hazineye ait yeşil alanda ticari faaliyet yürütülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6131) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

107.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Batman’da bir milletvekilinin darp edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6132) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

108.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 18 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır’da trafik memurlarınca kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6133) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

109.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Libyalı polis ve polis adaylarının İstanbul’da eğitim aldıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6134) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

110.-           Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, TÜİK’in işsizlik oranlarını belirlemede kullandığı yöntemlere ve verilerin sıhhatine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6135) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

111.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, 2012’de Balıkesir’e yapılan kamu yatırım tahsisine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6136) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

112.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, çalınan tarihi eserler ile müze ve ören yerlerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6137) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

113.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Siirt’in Tillo ve Baykan ilçelerinde inanç turizminin canlandırılması çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6138) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

114.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’nin ulus marka stratejisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6139) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

115.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aizonai Antik Kenti kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6140) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

116.-           Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, tarihi evlerin restorasyonu için bir fon ayrıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6141) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

117.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ermeni soykırımı iddialarını konu alan film ve tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6142) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

118.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Tescilli Yapılara Yardım Fonundan yararlananlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6143) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

119.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki tarihi yapıların koruması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6144) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

120.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kariyer meslek mensuplarının 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetveli gereği 3600 ek gösterge hakkından yararlanmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6145) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

121.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 666 sayılı KHK sonrası üniversitelerde görev yapan Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Hukuk Müşavirlerinin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6146) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

122.-           Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bakanlıkta çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6147) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

123.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hazine arazilerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6148) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

124.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı KİT’lerin yönetim kurulu üyelerinin gelir vergilerini kurumlarından geri aldıkları iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6149) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

125.-           Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, yüksek öğrenim harç ve katkı kredilerinin geri ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6150) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

126.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6151) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

127.-           Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına sağlık sorunları nedeniyle alınmayan öğrencilerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6152) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

128.-           Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6153) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

129.-           Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, bir rektörün sol görüşlü öğretim görevlileri hakkında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6154) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

130.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Sincan’daki bir ilköğretim okulunda yaşandığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6155) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

131.-           Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, sınavların öğrenciler üzerindeki psikolojik etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6156) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

132.-           Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa-Turgutlu’daki bir ilköğretim okulunda bir imamın dini kıyafetle ders anlatmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6157) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

133.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, lisans mezunlarının ön lisans düzeyinde KPSS’ye başvurularının kabul edilmemesinden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6158) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

134.-           Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun askeri okulları nasıl etkileyeceğine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6159) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

135.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik Radar Üssünde görevli personel için konut yapılacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6160) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

136.-           İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, HES’lerin yapımına ve denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6161) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

137.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin-Kızıltepe’deki Zergan Deresinin ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6162) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

138.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır-Ergani’de yapılması planlanan gölet inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6163) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

139.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır-Çermik’te yapılması planlanan gölet inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6164) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

140.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, sulama amaçlı barajlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6165) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

141.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Karasu’ya bağlı Limandere beldesindeki köylülerin 2/B arazisinde bulunan gayrimenkullerinin demiryolu inşaatı nedeniyle kamulaştırılmasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6166) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

142.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’de pazarlanan şişelenmiş suların denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6167) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

143.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2009-2011 yılları arasında Eskişehir’de gerçekleşen rahim tahliyesi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6168) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

144.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 112 Acil Yardım telefonlarına verilen cevapların ve acil yardım araçlarının yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6169) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

145.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, kanserojen madde içeren termal kağıtlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6170) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

146.-           İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Türkiye’ye gelecek yabancı hastalarla ilgili bir açıklamasına ve Türkiye’deki doktor başına düşen hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6171) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

147.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Türkiye’de en çok ölüme sebep olan ilk 5 hastalığa ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6172) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

148.-           Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde bölge hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6173) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

149.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bitlis-Diyarbakır Karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6174) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

150.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kırsal kesimde telekomünikasyon hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6175) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

151.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Sürgü-Erkenek ve Darende-Ulupınar karayollarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6176) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

152.-           İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, 2002 yılından bugüne İzmir’in mevcut limanları ve liman projeleriyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6177) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

153.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bitlis Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6178) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

154.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hakkâri-Yüksekova Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6179) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

155.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Varto-Hınıs yolunun ıslahına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6180) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

156.-           Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Selendi-Simav karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6181) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

157.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir ve çevresindeki karayollarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6182) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

158.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TİKA’nın personeline ve yurtdışı harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6183) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 2010 yılı KPSS sorularının çalınmasına ve konuyla ilgili dava açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3768)

2.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, hasta hükümlü ve tutukluların sorunları ile cezaevlerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3774)

3.-Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Antalya’da gerçekleşen bir vakaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3798)

4.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Devlet Hastanelerindeki uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3863)

5.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Balâ Devlet Hastanesinin statüsünün değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3865)

6.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesinin akıbetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3866)

7.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3867)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yabancı hekim, hemşire istihdamına ve sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3868)

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara ve bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3869)