TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 126

12 Nisan 2012 Perşembe

 

Teklifler

1.-Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; Meslek Hastalıkları ve İşçi Sağlığı Kanun Teklifi (2/490) (Adalet; Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

2.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/491) (Adalet           Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

3.-İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2013 Yılının "Düşünme ve Beyin Yılı" İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/492) (İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)   

4.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/493) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

5.-Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ile 53 Milletvekilinin; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/494) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

6.-Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekilleri Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Elektrik, Su, Doğalgaz ve Diğer Yakıt Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi (2/495) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)

7.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 2 Milletvekilinin; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/496) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 24 Milletvekilinin, yerfıstığı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

2.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 19 Milletvekilinin, Hatay ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

3.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 24 Milletvekilinin, yaylacılık konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli deprem bölgesinde 4 kattan fazla inşaat yapılamayacağı yönündeki kararın uygulanmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4203)

2.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’nın bazı köylerine hizmet gitmediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4654)

3.-Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Bakanlıklarda araştırmacı kadrosuna atanan yöneticilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4655)

4.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile mezunlarının sayısına ve istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4656)

5.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriye’den gelen siyasi sığınmacılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4658)

6.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, terör örgütünün, Vanlı depremzedelere yardım toplanmasıyla ilgili yaptığı dolandırıcılığa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4659)

7.-Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, eğitime katkı sağlayan bir derneğin ve dernekten burs alan öğrencilerin mağduriyeti iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4660)

8.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Kuzey Irak’ta Türk ve Amerikan askerleri arasında gerçekleşmiş bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4662)

9.-Ağrı Milletvekili Halil Aksay’ın, Ağrı ve ilçelerine yapılan kömür yardımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4663)

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4664)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4666)

12.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, GAP kapsamındaki sulama yatırımlarına ve Dostluk Barajının yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4667)

13.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, ÖSYM’deki kopya iddialarına ve sorumluların cezalandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4668)

14.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, kız çocuklarının eğitimine ve çalışma hayatındaki kadın sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4669)

15.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ABD’li askerlerin Kürecik radar üssüne konuşlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4670)

16.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir büyükşehir belediyesinin karıştığı iddia edilen yolsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4673)

17.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Suriye haber ajansında yer alan Türk menşeli silahlar haberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4674)

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Van’daki sağlık kurum ve kuruluşlarınca ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4675)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4680)

20.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, töre ve namus cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4689)

21.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, kadına yönelik şiddete karşı yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4690)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, görme engellilere dağıtılan gören göz cihazına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4691)

23.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4692)

24.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kadına yönelik şiddete ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4693)

25.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesindeki bazı uygulamalardaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4694)

26.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyen firmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4695)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kahveciler Odasına kayıtlı işletme sahiplerinin sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4696)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4706)

29.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, bir iş yerinde işten çıkarılan işçilerin mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4707)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4708)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4709)

32.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, çoklu tek kat misina ağlarının kullanımının yasaklanmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4713)

33.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, balıkçılığın geliştirilmesi ve yanlış avlanmaların önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4714)

34.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kastamonu’da balıkçılığın geliştirilmesine ve balıkçıların sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4715)

35.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliğinin, sektördeki firmaların satışlarından komisyon talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4716)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Geven Köyündeki bazı mera vasfındaki arazilerin kiralanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4717)

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4718)

38.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, şap hastalığının yayılmasına ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4719)

39.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de üreticilere yönelik destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4720)

40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gümrük akaryakıt antreposu tanklarında bulunan ölçüm cihazlarına dışarıdan müdahale edildiği iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4723)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4725)

42.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’da otopark sorununun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4726)

43.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu altındaki alanlarda kurulan baz istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4727)

44.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Osmaniye-Kadirli’de meydana gelen bir olaya ve mağdurların can güvenliğinin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4728)

45.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İGDAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4729)

46.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir avukatın kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4730)

47.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2009’dan bugüne denetlenen belediye sayısına ve siyasi partilere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4732)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin temsil, ağırlama ve tören giderlerinin yıllara göre dağılımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4733)

49.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Gebze-Eskihisar Karayolu güzergâhında trafik lamba ve işaretleri olmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4734)

50.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü binasının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4735)

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4736)

52.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarına ve bunların siyasi partilere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4737)

53.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Tarlabaşı’nda yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4738)

54.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Göbeklitepe tanıtım CD’sine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4740)

55.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 03 Kasım 2002’de Hazinenin iç ve dış borç ile sahip olduğu varlıklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4743)

56.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, 664 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına geçen bazı personelin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4748)

57.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Okullar Hayat Olsun Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4750)

58.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Simav depremi sonrasında Kütahya-Gediz’deki hasar durumuna ve yeni yapılacak okulun inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4751)

59.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, ilköğretim okullarında Arapça dersi okutulması kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4752)

60.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, okullara ayrılan ödenek miktarlarına ve bağış alınmaması hakkında yönetmeliğin uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4753)

61.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, ilköğretim ve ortaöğretim ders kitaplarında yapılan ve yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4754)

62.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4755)

63.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, öğretmenlerin il içi yer değiştirme taleplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4756)

64.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, deprem sonrasında Van ve Erciş’teki öğretmenlerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4757)

65.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4758)

66.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İzmir Fen Lisesinde onarım nedeniyle öğrencilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4759)

67.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4760)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı üniversitelerin fazladan alınan öğrenci harçlarını geri ödemedikleri yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4761)

69.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, öğretmenevlerinde çalıştırılan personelin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4762)

70.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, üç ilde ilköğretim öğrencilerinin civa zehirlenmesi yaşamasının nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4763)

71.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, üniversitelerin beden eğitimi ve spor fakülteleri mezunlarının istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4764)

72.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Asker Hastanesinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4765)

73.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4767)

74.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da son 10 yılda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4768)

75.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, CHP kadın kolları üyelerinin 12 yıllık kesintili eğitimi protesto telgraflarının alınmadığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4777)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, görme engellilere dağıtılacak gören göz cihazına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4778)

77.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Körfez Viyadüküne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4780)

78.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Körfez’deki ikinci viyadük inşaatından kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4781)

79.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir çevre yolunun can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olduğu iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4782)

80.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, PTT’nin bir bankayla yaptığı ucuz para transferi anlaşmasına ve bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4783)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4787)

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4788)