TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 125

11 Nisan 2012 Çarşamba

 

Tasarı

1.-      İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı (1/605) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

 

Teklifler

1.-      Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 11 Milletvekilinin; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/488) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2012)

2.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile 9 Milletvekilinin; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/489) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2012)

 

Raporlar

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İkili İşbirliği  İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/463) (S. Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi: 11/04/2012) (GÜNDEME)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/532) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma tarihi: 11/04/2012) (GÜNDEME)

3.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 11/04/2012) (GÜNDEME)

4.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 11/04/2012) (GÜNDEME)

5.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/582) (S. Sayısı:220) (Dağıtma tarihi: 11/04/2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki KYK’ya bağlı yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

2.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İŞKUR’un işsizlere istihdam sağlamaya yönelik kurslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

3.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Kırım Kongo hastalığıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

4.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılı itibarıyla yapılan hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

5.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilere ve sektörlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1566) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

6.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Devlete bağlı huzurevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

7.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gençlerin madde kullanımı ve internet bağımlılığı ile ilgili çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

8.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Metsamor Nükleer Santralinin olumsuz etkilerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

9.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet Vakfı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

10.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün gelirleri ve harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5884) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

2.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Edirne Kapıkule Sınır Kapısında bekletilen yabancı uyruklu bir kişinin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5885) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

3.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 28 Şubat 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesinde meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5886) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

4.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Muş’ta meydana gelen deprem sonrasındaki hasara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5887) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

5.-İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5888) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

6.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5889) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

7.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, dershanelerin kapatılacağı ve üniversite sınavlarının kaldırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5890) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

8.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kaliteli çay üretimine ve çay üreticilerinin eğitimine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5891) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

9.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, MYO mezunu çay eksperlerinin kamu ve özel sektöre ait işletmelerde zorunlu olarak çalışmalarını sağlayacak düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5892) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

10.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, gönüllü ve geçici köy korucularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5893) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

11.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Suriyeli muhalif komutanların gizli bir kampta eğitim aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5894) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya 1. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı Kışlasının Kastamonu’ya taşınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5895) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakan ve bakanların internet ve basında çıkan haberlerle ilgili açtığı davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5896) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, askerlikten muaf tutulan şehit kardeşlerinin sayısına ve yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5897) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan özelleştirmelere, özelleştirmelerden elde edilen gelirlere ve açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5898) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

16.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın ve mesir macununun tanıtılması ve desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5899) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

17.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İran Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin zamanı ve konusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5900) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Diyanet İşleri Başkanlığına ait bir personel alım ilanındaki bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5901) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

19.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki ambargo ve izolasyonun kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5902) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

20.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, LPG’li araçlara ve bu araçlardan gaz sızdırmazlık raporu istenmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5903) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için yapılan seviye tespit sınavlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5904) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

22.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Diyanet İşleri Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5905) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

23.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, cezaevlerinde bulunan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5906) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

24.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, UYAP’ın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunla uyumlu hale getirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5907) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

25.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre yakınlarla, akrabalarla ve hısımlarla ticaret yapmanın yasaklanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5908) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

26.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre bir kişiyle anonim şirket kurulabilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5909) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

27.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre her türlü belgede yer alması zorunlu bilgilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5910) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

28.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre hazırlanması gereken tüzük, yönetmelik ve tebliğlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5911) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

29.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre ticari sır niteliğindeki bilgilerin yayınlanması uygulamasının değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5912) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

30.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre maddeler arası çelişkilerin ve bazı ifade yanlışlıklarının düzeltilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5913) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

31.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre KOBİ’lerin denetimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5914) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

32.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre denetim elemanlarına bilgi ve belge ibraz zorunluluğuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5915) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

33.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’da işlemlerin deftere yazım süreleri ile ilgili hüküm bulunmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5916) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

34.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’da ticari defterlerin noter tasdikleri ve açılış tasdiklerinin başlangıç ve son onay tarihleri ile ilgili hüküm bulunmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5917) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

35.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’ya göre pay sahiplerinin şirketlerinden borçlanamamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5918) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

36.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’da düzenlenen hapis ve para cezalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5919) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

37.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yürürlüğe girecek olan TTK’da haksız rekabetle ilgili düzenlenen hapis ve para cezalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5920) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

38.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaeviyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5921) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

39.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, otizmli çocuğa sahip ailelere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5922) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

40.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, sivil şehit ve gazilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5923) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

41.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, huzurevlerinin denetimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5924) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

42.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bazı parsellerin tahsisiyle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5925) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

43.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de boş tutulan parsellerin çevredeki fabrika ve işletmeler için tehlike arz ettiği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5926) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

44.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parsel ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5927) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

45.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parsel ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5928) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

46.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5929) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

47.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tarımda kendi adına çalışan çiftçilerin prim borçlarına mahsuben yapılacak kesintiler nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5930) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

48.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, özel hastanelerin hastalardan talep ettiği katkı payı oranındaki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5931) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

49.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, maden teknikerlerinin İş Güvenliği Uzmanlık kursuna katılamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5932) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

50.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türk Teknikerler Odasının Kuruluş Kanununun yürürlüğe girmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5933) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

51.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamu kuruluşlarında baş tekniker unvanının yeniden ihdas edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5934) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

52.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamu kurumlarında ve özel sektörde farklı unvanlarda tekniker çalıştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5935) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

53.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, lisans mezunu ve engelli işçilerin memuriyete geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5936) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

54.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki bir yüklenici firmada çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5937) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da depreme yönelik zemin etüdü çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5938) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

56.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Erzurum-Aşkale’deki Etüt Proje Programına alınarak köy gelişim uygulaması çerçevesinde başlatılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5939) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

57.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Gaziantep’te doğal gaz dağıtımını üstlenen bir firmayla ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5940) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

58.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, maden teknikeri unvanının Maden Kanunu ile ilgili yönetmelikte yer almamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5941) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

59.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye Kömür İşletmelerinde işçi statüsünde çalışanların, hazırlanan kanun tasarısı kapsamına alınmamalarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5942) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

60.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kandıra’da eskiyen elektrik trafolarının kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5943) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

61.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2002’den bu güne benzin fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5944) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

62.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5945) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

63.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5946) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

64.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Antalya’daki yurt kapasitesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5947) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

65.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, 2002 yılından bu güne Bursa’ya yapılan yatırım ve harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5948) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

66.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’in yüzme havuzu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5949) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

67.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, engelli sporcuların da ödül yönetmeliğinden yararlandırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5950) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

68.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir Merkez ve ilçelerindeki spor salonu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5951) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

69.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta amatör kulüplere yapılan yardıma ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5952) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

70.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı Avrupa ülkelerinde yasaklanan bir GDO’lu mısır çeşidinin ülkemize yem amaçlı olarak ithal edilip edilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5953) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

71.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, pamuk üretimindeki sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5954) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

72.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Kütahya Merkez ve ilçelerindeki tesis ve personel ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5955) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

73.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bitkisel yağ üretimi ve yağlı tohum ile ham yağ ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5956) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

74.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, bazı bankaların giderlerine ve personeli ile özelleştirilecekleri iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5957) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

75.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, okullarda uygulamaya başlanacak olan Okul Sütü Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5958) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

76.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Kayseri ve Denizli’de meydana gelen trafik kazalarında ihmal olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5959) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

77.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, bir bürokrat ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5960) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

78.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar’da yaşanan hırsızlık olaylarına ve bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5961) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

79.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün Belsa’da tahsilat veznelerini kapatacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5962) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

80.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki bir yüklenici firmada çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5963) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

81.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gebze’de bir mahallede Kentsel Dönüşüm Projesiyle kamulaştırma yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5964) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya 1. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı Kışlasının Kastamonu’ya taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5965) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sırasında görev yapan ve deprem bölgesinde çalışan görevlilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5966) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çinigar Şehirlerarası otobüs terminal arazisinin TOKİ’ye verileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5967) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

85.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5968) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

86.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, 23. ve 24. Dönemde koruma talebinde bulunan milletvekillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5969) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

87.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Malkara’da kapatılan tarihi bir hamama ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5970) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

88.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Uluslararası Manisa Mesir Festivaline ayrılan ödeneğin artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5971) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

89.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye Turizm Stratejisi (2023) belgesinde yer alan Türkiye Vatandaşlığı ibaresine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5972) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

90.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye Turizm Stratejisi (2023) kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5973) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

91.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2008-2011 yılları arasında turizmde tanıtım bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5974) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

92.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terör olayları ve sınır komşularıyla yaşanan olumsuzlukların turizme etkisine ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5975) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

93.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’ya yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5976) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

94.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, tarihi Bitlis evlerinin korunmasına ve yenilenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5977) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

95.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Sorgun Askeri Kışlası yakınında bulunan sit alanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5978) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

96.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra personelinin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5979) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

97.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlıktaki bazı kadroların idari statü ve özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5980) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

98.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bazı kadroların Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmesine rağmen zam ve tazminatlardan yararlanamamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5981) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

99.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerinin tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5982) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

100.-           Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, iki tekerlekli motorlu araç sahiplerinin kayıp ve hurda araçlar için getirilen vergi affı kapsamına alınıp alınamayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5983) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

101.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait bir arazi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5984) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

102.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına aykırı hareket eden öğrenciler hakkında tutanak tutan akademisyenlerle ilgili soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5985) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

103.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Arapgir’de eğitim-öğretim konusunda yaşanan bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5986) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

104.-           Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, FATİH Projesinin öğrenme düzeyine etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5987) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

105.-           Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletlerin giderleri ve bunların piyasa üzerindeki etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5988) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

106.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okul müdürlerinin aldıkları ek ders ücretlerinin eşitlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5989) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

107.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullardaki şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5990) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

108.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğretmenlerin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmeliğin çıkarılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5991) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

109.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ankara-Çankaya’da bir imam-hatip lisesi açılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5992) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

110.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Heybeliada Ruhban Okulu’na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5993) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

111.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Van’daki okullarda telafi derslerinde görevlendirilen idarecilere ek ders ücreti ödenmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5994) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

112.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretsiz kitap dağıtımı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5995) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

113.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz’de depremden zarar gören bir ilköğretim okulunun yeniden inşasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5996) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

114.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Antalya-Aksu’da ilköğretim öğrencileri için hazırlanan bir sınavın soru kitapçığında yer alan bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5997) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

115.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullarda bazı internet sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5998) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

116.-           Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, FATİH Projesinin sağlık ve güvenlik açısından sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5999) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

117.-           İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığa nakil yoluyla gelen personel sayısı ve kadın personel sayısı ile okullarda boş geçen derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6000) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

118.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy’e bağlı bir beldeye lise ve meslek lisesi yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6001) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

119.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, ÖSYM sınavı girişinde alınan önlemlere ve bir öğrencinin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6002) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

120.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir lise müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6003) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

121.-           Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ile ilgili bazı usulsüzlük iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6004) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

122.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık’taki deniz kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6005) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

123.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel istihdamının boşanmalara sebep olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6006) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

124.-           Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik ve ilçelerindeki kanser vakalarına ve yeni açılacak Devlet Hastanesine onkoloji bölümü yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6007) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

125.-           Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’daki sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6008) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

126.-           Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in Bakanlık bünyesinde görev yapan müdür ve müdür yardımcısı kadrosundaki personelin mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6009) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

127.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Merkez ve ilçelerindeki hekim, sağlık personeli ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6010) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

128.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Eti Gümüş AŞ. üretim tesislerinde çalışan personelin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6011) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

129.-           Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, Ahmetli ilçesi Devlet Hastanesinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6012) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

130.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, otizmli çocukların tedavi ve eğitimleri için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6013) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

131.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’ya yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6014) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

132.-           Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6015) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

133.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Gören Göz Cihazı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6016) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

134.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Wikileaks internet sitesinde yayınlanan bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6017) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

135.-           İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, karayolu taşımacılığında yüksek belge ücretleri nedeniyle esnafın yaşadığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6018) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

136.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy’e bağlı bir beldede trafik kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6019) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

137.-           Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Sabuncu Beli Tüneli ihalesini alan firmayla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6020) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

138.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının İMKB çatısı altına gireceği ve merkezinin İstanbul’a taşınacağı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6021) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

139.-           İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, TRT 6’da yayınlanan bir klibe ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6022) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

140.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gümrük kapılarındaki yığılmaların önlenmesine ve nakliye firmalarından karayolu ücretiyle ÖTV alınmamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6023) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

141.-           Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya-Karaman bölgesindeki istihdam oranlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6024) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

142.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir askerin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6025) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 23 Milletvekilinin, darbeler ve muhtıraların demokratik sistemde, siyasal ve toplumsal yaşamda açtığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

2.- Ak Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 120 Milletvekilinin, darbeler ve muhtıraların toplumsal, siyasal, ekonomik ve hukuki alanlardaki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

3.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Milli egemenlik ve demokrasiye müdahalelerin toplumsal, siyasal, ekonomik ve hukuki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2012)

4.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına yönelik eylemler ile darbelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/04/2012)