TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 124

10 Nisan 2012 Salı

 

Tasarılar

1.-      Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/603) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)          

2.-      Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/604) ( Plan ve Bütçe; İçişleri ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

 

Teklifler        

1.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Yolsuzluklarla Mücadele Kurumu Kanun Teklifi (2/483) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

2.-      Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/484) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2012)

3.-      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 5 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/485) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler    ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

4.-      Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 13 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/486) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2012)

5.-      Adana Milletvekili Ali Halaman'ın; Mühendislik ve Mimarlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/487) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)     

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 38 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

2.-      Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve 29 Milletvekilinin, Mahkeme Yönetimi Sisteminin Desteklenmesi Projesinin ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

3.-      Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 20 Milletvekilinin, şehit yakınları ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)