TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 123

09 Nisan 2012 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da KÖYDES bütçesinin artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

2.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

3.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’ın içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

4.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde spor tesisleri kurulmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

5.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki cami ve Kuran kursları tabelalarının yenilenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1536) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

6.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerine internet evi kurulması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

7.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki sağlık ocaklarının bakım ve onarımıyla sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

8.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle ve köylerindeki sağlık ocağı ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

9.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara’da özel sektöre yaptırılacak hastane komplekslerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, meslek odaları ve sendikaların işçi sağlığı ve iş güvenliği politikasına katılımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

11.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki içme suyu denetimlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

12.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelerde görevlendirilen aile hekimi ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bu hastanelerdeki doğumlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

13.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri arasında yer alıp almadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

14.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un sabit hatlardan aldığı sabit ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

15.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında çeşitli olaylardan dolayı yaralanan ve ölen kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

16.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir şube müdürüne ve toprak döküm alanlarının gelirlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

17.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Orman Genel Müdürlüğüne ait bir araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki belediyelerin 5779 sayılı Kanun kapsamındaki paylarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’un diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’da yeni iş makinesi ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığa şube müdürü olarak atanan bir kişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gençlik Parkında sanatçıların dernek merkezi olarak kullandıkları bir binaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’a bağlı köylerdeki su borularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki bazı köylerin greyder ve kepçe ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki kamu binalarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köy ve yaylalarının elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köylerin arıtma tesisi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki bazı köylerdeki elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1560) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

30.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, 2004 yılından sonra zaman aşımına uğrayan dava sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik’te bir kışla kurulacağı iddialarına ve füze kalkanı sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5711) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

2.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki kanalların, köprülerin ve yolların bakım ve onarımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5712) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

3.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığına ait bir lojmana Hac parasından tadilat yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5713) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

4.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2011 yılı Hac hesaplarından fazla harcama yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5714) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

5.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye’den ülkemize gelen mültecilere ve sınıra tampon bölge kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5715) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

6.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullarda dağıtılacak süte ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5716) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

7.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Bozkır ilçesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5717) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

8.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehitlik, gazilik ve malullük kapsamının genişletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5718) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

9.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, öğretmen atamalarıyla ilgili sözlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5719) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

10.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, TRT Haber’de yayınlanan bir programa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5720) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

11.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balya’da bir maden şirketinin zehirli atıkları çevreye bıraktığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5721) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

12.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Ankara’daki bir görüşmeye ve Suriye’de yakalanan iki Türk gazeteci ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5722) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

13.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından kullanılan özel uçakların maliyeti, giderleri ve kullanım alanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5723) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

14.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, YÖK’ün bir bakan hakkında karar verdiği bir genel kurul toplantısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5724) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’ta termik santrallerin neden olduğu hava kirliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5725) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

16.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2011 yılları arasında gerçekleşen kaçakçılık olaylarına ve yasa dışı bazı faaliyetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5726) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

17.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TRT’de iki personel arasında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5727) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

18.- İstanbul Umut Oran’ın, 2003-2011 yılları arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5728) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

19.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Fiskobirliğe sağlanan Devlet desteğinin durdurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5729) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

20.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kiğı ilçesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5730) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2004 yılından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen personel sayısı ve Cemevlerine yapılan yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5731) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

22.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’nun Merkez ve bazı ilçelerindeki cami, imam ve müezzin açığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5732) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, il merkezinde TASMAN sorunu nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5733) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

24.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Erciş’te kurulan konteynır kentlere ve yapılan yardımlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5734) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

25.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yerel bir gazetede çıkan bir haberle ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5735) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

26.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5736) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

27.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Türkiye’deki nefret söylemlerine ve nefret suçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5737) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2012)

28.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Pozantı Cezaevinden Sincan Cezaevine nakledilen çocuklara yönelik rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5738) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

29.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, hasta bir hükümlüye ve hapishanelerde hayatını kaybedenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5739) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

30.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bakanlığın 2007 yılında bir bankayla yaptığı promosyon sözleşmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5740) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

31.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2001-2012 yılları arasında hükümlü ve tutukluların sayısına ve sigorta primi ödemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5741) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

32.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevindeki kadın tutukluların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5742) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

33.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, gazetelere verilen cezalar ile Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5743) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

34.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü kadınların taciz edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5744) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

35.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Elbistan E Tipi Cezaevindeki koğuşlara kamera takılacağı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5745) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

36.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, basın mensuplarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5746) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

37.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, çocuk mahkemelerine ve 2005-2012 yılları arasında gözaltına alınan çocuk sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5747) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

38.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Pozantı M Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5748) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

39.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Erzurum E Tipi Kapalı cezaevinde kadın tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5749) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

40.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Bakırköy Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin emniyet mensuplarınca sorgulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5750) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkça şehit yakınları ve gazilerle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5751) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

42.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, özürlüler, çocuklar, yaşlılar ve fakirler için ayrılan fonlara ve çeşitli firmalara banka promosyonlarından aktarılan paraya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5752) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

43.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Derince’nin Körfez ilçesine bağlanacağı iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5753) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki kobilerin KOSGEB hibe ve kredilerinden daha fazla yararlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5754) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türk sanayisinin rekabet şartlarının iyileştirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5755) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

46.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, yaşlılık maaşı alan vatandaşlardan tarım sigortalısı olmak için başvuru yapanların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5756) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

47.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, katılım payı muafiyetinden yararlanamayan öğrencilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5757) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’deki işsizlik oranına ve işsizliğin azalması için alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5758) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

49.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında kullanılan e-imza sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5759) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı bakanlıklarda mevsimlik veya geçici işçi olarak çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5760) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

51.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, muhtaç aylığı almakta iken emekli olan vatandaşların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5761) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

52.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Tokat’a yapılan bir gezi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5762) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özelleştirilen kurumlardan yeni iş yerlerine nakilleri yapılan teknik elemanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5763) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5764) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kayıt dışı istihdama ve işçilerinin sigorta primlerini ödeyemeyen küçük iş yerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5765) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

56.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, SGK’nın bir işçi hakkında verdiği meslek hastalığı bulunmadığı yönündeki kararına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5766) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

57.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balya ve çevresindeki çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5767) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da sel nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara yönelik yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5768) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

59.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Tonya’da bir yüksekokul açılıp açılmayacağına ve konuyla ilgili bir arsaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5769) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

60.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Selin ve Bitlis kalesinden düşen kaya parçalarının vatandaşlara zarar vermemesi için alınması gereken önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5770) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

61.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, İkitelli OSB’de yaşanan istimlak sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5771) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

62.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir-Çanakkale bölgesindeki çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5772) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ABD’nin Irak’a müdahalesi döneminde hayatını kaybeden ya da sakat kalanlara ve Suriye’deki muhalif gruplara maddi yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5773) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

64.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5774) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

65.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye’de haber alınamayan iki Türk gazeteciye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5775) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

66.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, afet nedeniyle belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5776) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da amatör spor kulüplerinin ve su sporlarının desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5777) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da ulusal ve uluslararası sportif faaliyet düzenlenmesi talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5778) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

69.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da bir futbol stadı yapılıp yapılmayacağına ve bunun için tahsis edildiği iddia edilen araziye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5779) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

70.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kredi ve Yurtlar Kurumunda yapılacak yurt müdürü atamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5780) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

71.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Yenikent ASAŞ Stadına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5781) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

72.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TFF ve TSYD’nin kullandığı akreditasyon yetkisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5782) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

73.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, un fabrikalarının denetimine ve ekmeklerde tarımsal ilaç bulunduğu iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5783) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

74.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep’te kaçak et denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5784) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

75.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5785) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan taşeron işçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5786) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’deki vişne ve kiraz üretimi ile kurulacağı iddia edilen sülfürik asit tesisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5787) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gübre, yem ve mazot kullanımı ile desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5788) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5789) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

80.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da tarımsal kredi kullanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5790) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

81.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, gübre fiyatlarında yaşanan artışlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5791) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

82.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, fındık politikasına ve fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5792) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

83.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Ahlat’ta don nedeniyle ürünleri zarar gören şeker pancarı üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5793) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

84.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, GDO’lu ürünler ve bunların ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5794) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

85.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Siverek Tarım Müdürlüğünde çıkan yangınla ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5795) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

86.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, TAR-GEL Projesi kapsamında mühendis ve veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5796) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

87.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’de hayvancılık destekleme kredilerinden yararlanan kişi sayısına ve verilen kredi miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5797) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

88.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis ve ilçelerinde tütün üreticilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5798) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

89.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, bazı araç plakalarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5799) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2012)

90.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’ın bazı ilçelerindeki içme suyu, elektrik ve yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5800) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

91.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki kanalizasyon sorunu ile morg ve  köy odası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5801) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır’daki kanalizasyon sorunu ile morg ve köy odası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5802) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

93.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kanalizasyon ve kadastro sorunu ile köy odası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5803) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

94.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum-Karaçoban’ın karla mücadelede yetersiz olan personel ve ekipmanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5804) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

95.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, Emniyet Genel Müdürlüğündeki çelik yelek ihaleleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5805) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

96.- Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı’nın, seçmen listelerindeki değişikliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5806) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

97.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara’daki oto galerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5807) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

98.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca satın alınması planlanan silahlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5808) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

99.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara’daki karakollardaki personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5809) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

100.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir davada delil olarak kullanılan DVD’nin kopyalanması ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5810) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

101.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5811) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

102.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5812) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

103.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, köy korucularının özlük ve sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5813) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

104.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri köye dönüştürülmüş beldelerin 2014 yerel seçimlerindeki durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5814) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

105.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mudanya’da bir sitenin doğal gaz ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5815) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

106.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ihalesi tamamlanan çelik yeleklerin zamanında teslim edilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5816) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

107.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir valiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5817) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

108.-           Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kartepe Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5818) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

109.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman Valisi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5819) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

110.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5820) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

111.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır Merkez ilçe ve köylerinin yol, içme suyu ve aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5821) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

112.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Antakya yerine Merkez ilçe tanımı getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5822) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

113.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı ilçelerindeki içme suyu borularının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5823) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

114.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay ve köylerinde yapılan ve yapılacak olan yol ve su çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5824) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

115.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı Merkez ve bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması kapsamında iş makinaları ve eleman ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5825) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

116.-           Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Ankara’da düzenlenen bir eyleme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5826) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

117.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Cudi Dağında şehit düşen polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5827) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

118.-           İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapan iç denetçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5828) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

119.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir beldedeki halk kütüphanesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5829) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

120.-           İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, bir Bakanın Altındağ ilçesinde satın aldığı gayrimenkul ile ilgili bazı iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5830) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

121.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Resim ve Heykel Müzesindeki sanat eserleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5831) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

122.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 6111 Sayılı Kanunla borçlarını yeniden yapılandıran kişilerden bu borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının yeniden yapılandırılıp yapılandırılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5832) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

123.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2012 dönemindeki özelleştirme ihalelerine vergi borçlarını ödemeyen firmalarında katıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5833) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

124.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında mazot, gübre ve yemden alınan vergilere ve çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5834) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

125.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, mazot fiyatları ile tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan vergilerin azaltılması konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5835) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

126.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kamu kurumlarına ait taşınmazların satışına ve elde edilen gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5836) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

127.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı üniversitelerdeki öğretim görevlisi ve yurt binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5837) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

128.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5838) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

129.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, okul dışındaki kulüplerde spor yapan öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5839) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

130.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, öğretmen atamalarıyla ilgili sözlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5840) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

131.-           Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Tonya’da bir yüksekokul açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5841) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

132.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki okulların bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5842) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

133.-           Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, okullardaki müzik derslerinin yeterliliği ile bağlama ve benzeri müzik aletlerinin seçmeli ders olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5843) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

134.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Güvenli Okul Polisi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5844) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

135.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, öğretmenlerin eş durumu tayinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5845) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

136.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Hatay’da yabancı askerlerin kullanımına tahsis edilen bir üs bulunduğu iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5846) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

137.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, harita basım, onay ve dağıtımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5847) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

138.-           Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı hidroelektrik santrallere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5848) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

139.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da deprem sonrasında zarar gören içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5849) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

140.-           Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, Kula Göletinin sulu tarıma sağladığı katkıya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5850) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

141.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nilüfer Çayındaki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5851) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

142.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya ve ilçelerinde meydana gelen su taşkınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5852) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

143.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki bitki türlerinin korunması ve tanıtılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5853) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

144.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki bitki türlerine ve yan ürünlerinin ekonomiye kazandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5854) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

145.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, bir köyün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5855) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

146.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, havadan yangın söndürme ihalesine ve yüklenici firmayla ilgili bazı iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5856) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

147.-           Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu Çataldağı’nda nikel madeni arama çalışmalarının bölgeye verdiği zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5857) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

148.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, verem savaş dispanserlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5858) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

149.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Bakanlığın internet sitesinden Atatürk’ün resim ve sözlerinin kaldırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5859) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

150.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diyabet hastalarının tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5860) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

151.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5861) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

152.-           Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depreminde mağdur olan bir aileye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5862) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

153.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5863) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

154.-           Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Gelendost Devlet Hastanesinin personel ve uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5864) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

155.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yeni yapılacak Etlik Sağlık Kampüsüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5865) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

156.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, cüzzam hastalığına ve İstanbul Lepra ve Zührevi Hastalıklar Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5866) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

157.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da kapalı olan sağlık ocaklarının hizmete açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5867) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

158.-           Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, acil servislerde sunulan sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesine ve ödeme gücü olmayan vatandaşların mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5868) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

159.-           Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, 663 sayılı KHK sonrası yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5869) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

160.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, sahte bir kanser ilacının piyasaya sürüldüğü iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5870) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

161.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir ve ilçelerindeki hastanelerin yoğun bakım ünitesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5871) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

162.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, denizlerdeki kirliliğe ve özelleştirilen tersanelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5872) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

163.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu’daki baz istasyonlarına ve bunların zararlarına karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5873) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

164.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, araç muayenesindeki usulsüz uygulamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5874) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

165.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İDO’daki fiyat uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5875) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

166.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve bazı ilçelerini birbirine bağlayan yolların asfaltlanıp ışıklandırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5876) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

167.-           Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Yanbolu Grup Yolunun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5877) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

168.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Deniz Otobüsleri ücret tarifesine ve öncelikli geçiş sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5878) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

169.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İskenderun Limanı açıklarında batan bir gemiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5879) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

170.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk vatandaşlarına vize uygulayan AB ülkelerine ve AB ile olan müzakere sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5880) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

171.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın gümrüklerde yapılan son değişiklikten muaf tutulmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5881) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

172.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5882) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

173.-           Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, 12 Eylül 1980 askerî darbesini gerçekleştirenlerin davasına TBMM’nin de müdahil olmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5883) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

 

Gensoru Önergesi

1.-Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Nevruz Bayramı kutlamaları ile eğitim sistemine ilişkin kanun teklifine karşı yapılan protesto gösterilerinin yasaklandığı ve bu gösterilere katılanlara yönelik polisin orantısız güç kullandığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 05/04/2012) (Dağıtım Tarihi: 08/04/2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, gizlilik kararı alınan bir dosya kapsamındaki bilgilerin basında yer almasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3306)

2.-Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kadın cinayetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3307)

3.-Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sigara bırakma danışma hattına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3505)

4.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yerköy Devlet Hastanesi’nin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3506)

5.-İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, sözleşmeli aile hekimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3507)

6.-Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, yüz ve saçlı deri nakline ve engellilere yüz nakli yapılmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3508)

7.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Ergenekon Davası kapsamında el konulan bilgisayarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3526)

8.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, icra dairelerinin illere göre dağılımı ve toplam sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3542)

9.-Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, reçeteye tabi olmayan ilaç reklamlarının yol açabileceği sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3622)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir çocuğun ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3623)

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, erkeklerde en sık görülen kanser türlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3625)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadınlarda en sık görülen kanser türlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3626)

13.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Tekirdağ F tipi cezaevindeki mahkumlara ve ziyarete gelen yakınlarına kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3662)

14.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Şehit Kamil ve 25 Aralık Devlet hastanelerinde yoğun bakım ünitesi bulunmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3708)

15.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3709)                                                             

16.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3710)                                                             

17.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3711)                                                              

18.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3712)                                                             

19.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3713)                                                             

20.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3714)                                                             

21.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3715)                                                             

22.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3716)                                                              

23.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3717)                                                             

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3718)                                                             

25.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3719)                                                             

26.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3720)                                                              

27.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3721)                                                             

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3722)                                                             

29.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3723)                                                             

30.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Teşkilat Kanunda yapılan değişikliklerin Bakanlıkta idari görevde çalışanlara etkisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3725)                                                             

31.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, semt pazarlarında satılan tütün ürünlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3726)

32.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ülkemizde basın özgürlüğü ile tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3742)