TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 122

06 Nisan 2012 Cuma

 

Teklif

1.-Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 8 Milletvekilinin; Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/482) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2012)        

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 37 Milletvekilinin, belde belediyelerinin kapatılmasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

2.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 21 Milletvekilinin, işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/231) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

3.-Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 21 Milletvekilinin, 17 Ağustos 1999 Depremi’nden sonra getirilen vergilerin kullanımının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Hrant Dink’in cinayet zanlıları hakkındaki mahkeme kararı ile ilgili basına yapılan açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3293)

2.-İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, 2003-2011 yılları arasında İzmir’de yapılan icra takiplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3297)

3.-Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olayın firari sanıklarının Almanya’dan iadesi istemine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3308) Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3309)

4.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3310)

5.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3311)

6.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3312)

7.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3313)

8.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3314)

9.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3315)

10.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3316)

11.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3317)

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3318)

13.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3319)

14.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3320)

15.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3321)

16.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3322)

17.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3323)

18.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yasaklanan ya da toplatılan kitaplara ve kitap yasaklarının kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3539)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3540)

20.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, hakkındaki tutuklama gerekçesi nedeniyle dava açılmamış bir sanığın tutukluluğunun devamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3641)

21.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2011 yılları arasında Ankara’daki icra takibi sayısına ve karşılıksız çek-senet suçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3661)

22.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, artan kent nüfusunun yaşam kalitesine etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3673)

23.-  İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, örgüt üyesi olmakla suçlanan iki üniversite öğrencisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3663)

24.-  İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, tutuklu bulunan bir hastanın tedavisinde mahremiyet ilkesine uyulmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3664)

25.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, güvenli internet kapsamındaki bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4462)

26.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Vakıflar Genel Müdürlüğünce kiraya verilen cami alanı kapsamındaki gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4463)

27.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, cami lojmanlarında ikamet eden ve hakkında ecrimisil davası açılan din görevlilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4464)

28.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, cami lojmanlarında ikamet eden ve haklarında acrimisil davası açılan din görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4465)

29.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, cami alanları içinde yer alan gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4466)

30.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, cami lojmanlarında ikamet eden ve haklarında acrimisil davası açılan din görevlilerine ve görev yaptıkları camilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4467)

31.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, uluslararası kuruluş ve örgütlerin raporları bağlamında ülkemizin özgürlük, uygarlık ve gelişmişlik düzeyine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4468)

32.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’daki depremzedelerin mağduriyetine ve konteyner tahsisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4470)

33.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, sokakta yaşayan çocuklara yönelik çalışmalara ve bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4472)

34.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çanakkale’deki tarihi bir binanın kiliseye çevrileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4474)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, görevleri dışında işler yaptıkları gerekçesiyle bazı MİT görevlileri hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4476)                                                          

36.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu çalışanlarının maaşlarının düzeltilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4477)

37.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta işsizlik ve göçün önlenmesine yönelik kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4478)

38.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, valiliklerin resmi internet sitelerindeki Atatürk resimlerinin kaldırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4481)

39.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Türk subaylarının Suriye’de yakalandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4482)

40.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kamuda çalışan avukatların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4483)

41.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, medya yetkilileri ile yaptığı bir toplantıdaki konuşmalarının kamuoyu ile paylaşılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4485)

42.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, MİT Kanununda yapılan değişikliğin uygulamasına ve bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4486)

43.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, yapılan protesto gösterilerinde gözaltına alınan ve haklarında dava açılan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4489)

44.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, kamuda çalışan taşeron işçilerin sosyal hakları ve güvencelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4490)

45.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Çıkrıkçılar Yokuşunda meydana gelen yangın neticesinde esnafın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4492)

46.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, kamu ihaleleriyle ilgili bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4493)

47.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, zorunlu eğitim konusunda yapılacak düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4494)

48.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de camilerden merkezi sistemle vefat duyurularının yasaklanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4496)

49.-  Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, kredili mevduat hesaplarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4498)

50.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, özürlü ve muhtaç aylıklarının ödenmesindeki sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4508)

51.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamu kaynaklarının Bakanlık tarafından kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4509)

52.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda meydana gelen boşanma sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4510)

53.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bakıma muhtaç çocuklara ve çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, sevgi evleri ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4511)

54.-  Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bakanlığın yürüttüğü proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4512)

55.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili veri tabanı oluşturmaya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4513)

56.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, TSE’de idareciler arasında yaşandığı iddia edilen darp hadisesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4514)

57.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, TSE’den görüş istenen bir konuda TSE’nin verdiği cevap yazısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4515)

58.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, KOSGEB tarafından Van’daki esnafa verilecek olan kredilerin koşullarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4516)

59.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SGK’da banka promosyonlarının personele dağıtılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4522)

60.-  Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, il özel idareleri, belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında çalışan geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4525)

61.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir kişiye mobbing yapıldığı iddialarına ve mobbingin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4526)

62.-  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, bir yabancı diplomatın karıştığı iddia edilen olaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4535)

63.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yeni Libya yönetimiyle olan ilişkilere ve ülkemizde bulunan Libyalı mültecilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4536)

64.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, valiliklerin resmi internet sitelerinde Atatürk resimlerinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4555)

65.-  Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, ülkemize tedavi amaçlı gelen Libyalı askerlere ve mülteci kamplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4556)

66.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, valiliklerin resmi internet sitelerinde Atatürk resimlerinin ve ille ilgili sözlerinin kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4558)

67.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, kaçak sigara satışına ve kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4561)

68.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da ilk ve orta öğretim kurumları için ayrılan arazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4562)

69.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, valiliklerin resmi internet sitelerinden Atatürk resimlerinin kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4564)

70.-  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, bir yabancı diplomatın karıştığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4566)

71.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars merkez köylerinin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4567)

72.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, sigaradaki vergi oranlarının yüksek olmasına ve kaçak sigara satışlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4575)

73.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlık bünyesinde çalışan iç denetçilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4577)

74.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ve TOKİ’den ihale alan firmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4578)

75.-  Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, vergi indirimlerinin maliyet-fayda analizine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4579)

76.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, AB müzakereleri kapsamında sınıf geçme notunun yükseltilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4580)

77.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, spor meslek liselerinde spor salonu olmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4581)

78.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlıktaki şeflerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4582)

79.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Okullar Hayat Bulsun Projesi ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4583)

80.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Erzurum’daki bir ilköğretim okulu müdürünün bir toplantıda sarfettiği sözlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4584)

81.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okullarda okutulacak yabancı dile ve ilköğretimde Arapça öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4585)

82.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Eğitime %100 Destek Kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4586)

83.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, eğitim fakülteleri ve öğretmenlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4587)

84.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, ilk ve ortaöğretimde ikili eğitim yapan okullara ve okul arsası hükmünden çıkan arsa sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4588)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, ilk ve ortaöğretim tarih kitaplarındaki bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4589)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şeyh Said ile ilgili Devlet arşivlerindeki bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4590)

87.-  Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, zorunlu eğitim konusunda yapılacak düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4591)

88.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, zorunlu eğitim konusunda yapılacak düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4592)

89.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye Üsküp Büyükelçiliğinde Eğitim Müşavirliği açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4593)

90.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Okul-Aile Birliklerinin yönetimine ve gelirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4594)

91.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Tekirdağ Limanının kapatılmamasına yönelik tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4600)

92.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara-Beypazarı duble yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4601)

93.-  Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, ulusal siber güvenlik tatbikatına ve siber saldırı bakımından risk taşıyan kamu kurumlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4602)

94.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan kamyon sayısına ve yetki belgesi yönetmeliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4603)

95.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4604)

96.-  Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Erzincan-Tunceli-Bingöl-Muş hattına yapılacak hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4605)

97.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 2012 memur maaş zam oranlarının açıklanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4610)

98.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depremi sonrasında yaşanan barınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4612)

99.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bakanlara helikopter tahsis edileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4613)

100.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, krediyle borçlanan çiftçilere ait tarım arazilerinin yabancılar tarafından ipotekle alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4614)

101.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ayaş Tüneli inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4616)

102.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2002-2012 yılları arasında kapanan, el değiştiren ve yeni kurulan gazete ve televizyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4617)

103.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, şiddet olaylarının önlenmesi ve bireysel silahlanmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4618)

104.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, basın kuruluşlarında çalışanların unvanlarına, sosyal güvenlik haklarına ve haklarında açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4619)

105.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, İstanbul’da Hocalı katliamını protesto etmek için düzenlenen mitinge bir bakanın katılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4620)

106.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, Fransa’nın iki şehrinde Başkonsolosluk açılması için yapılan başvurunun reddedildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4625)

107.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye’de yakalandığı iddia edilen 49 Türk istihbaratçıya ve Türkiye’deki kamplarda misafir edilen sığınmacılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4626)

108.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in bazı ilçelerinde şap hastalığının yayılmasına ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4627)

109.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Şeker Fabrikasının özelleştirileceği veya kapatılacağı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4628)

110.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, faili meçhul cinayetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4629)

111.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yasadışı telefon dinlemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4630)

112.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından reklam panolarına verilen bir ilana ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4631)

113.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, eylem yapan üniversite öğrencilerine yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4632)

114.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kartal’da Cemevi olarak hizmet veren arazinin imara açılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4633)

115.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, KASDER’in hizmet binasından İstanbul Büyükşehir Belediyesince tahliye kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4634)

116.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Arnavutköy Belediyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4635)

117.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hoçivan Hasköy’ün elektrik ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4636)

118.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kamu İhale Kurumundaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4637)

119.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Bakanlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4638)

120.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da Devlet vatandaş işbirliği ile yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4640)

121.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4641)

122.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesinin depreme dayanıklılık raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4642)

123.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Akçadağ Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4643)

124.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, zorunlu 12 yıllık kesintili eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4644)

125.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4645)

126.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta lojistik merkez kurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4646)

127.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2002’den bugüne yapılan duble yollara ve Isparta’nın duble yol planlamasındaki yerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4647)

128.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Hüyük İmrenler Beldesinin PTT şubesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4648)

129.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Erzurum-Hınıs’daki köy yolunun kış koşulları nedeniyle kapanmasına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4649)