TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 121

05 Nisan 2012 Perşembe

 

Teklifler

1.-      Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/469) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012) 

2.-      Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/470) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

3.-      Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/471) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)         

4.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/472) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler      ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

5.-      İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/473) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)

6.-      Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ve Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal ile 13 Milletvekilinin; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasın Dair  Kanun Teklifi (2/474) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

7.-      Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök ve Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile 5 Milletvekilinin; Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/475) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

8.-      Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 21 Milletvekilinin; Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/476) (Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/04/2012)

9.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Devlet Memurları Kanunu, Avukatlık Kanunu ile Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/477) (Adalet; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/03/2012)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/478) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

11.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın; 2011/2306 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Değiştirilen 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanununun 3. Maddesinin Birinci Fıkrasından Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarına Mensup Kişilerin Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/479) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2012)           

12.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 9 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/480) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2012)

13.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/481) (Anayasa ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, medyanın ayrımcı yaklaşımının ve medyadaki nefret söyleminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

2.-      Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin uygulamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

3.-      BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın , Iğdır’daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)