TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 120

04 Nisan 2012 Çarşamba

                                                                   

Tasarı

1.-      Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/602) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2012)

                                                                  

Teklifler

1.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 1 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/460) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2012)        

2.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/461)       (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2012)        

3.-      Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; İcra ve İflas Kanunu ile Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/462) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)       

4.-      Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 2 Milletvekilinin; Kamu Görevlileri Sendikası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/463) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

5.-      Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın; 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/464) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)            

6.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/465) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)        

7.-      Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/466) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012) 

8.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/467) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

9.-      İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 12 Milletvekilinin; 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/468) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2012)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Pakistan’a hibe edeceği otobüslere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

2.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Hasan Uğurlu Barajı üzerine köprü yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1469) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

3.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, dernek, vakıf ve ticari şirketlerin genel kurul toplantılarında vekaleten oy kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

4.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki OSB’lerde atık kontrolü yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

5.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Turhal’daki fabrikaların atık su kontrollerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

6.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, mermercilik sektörünün sorunlarına ve desteklenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

7.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1474) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

8.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, doğal gaz ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1475) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

9.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Devlet Hastanesindeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

10.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, tedavi katılım payının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

11.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun çayı üzerindeki bir köprünün onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir köyün alt geçit ve köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir yolun yapımının tamamlanması ve yol üzerindeki köprünün genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, SGK ve İŞKUR’daki boş engelli kadrolarına atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Gaziantep arasındaki karayoluna kavşak yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Ekinözü arasındaki yolun ulaşıma açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki yolların asfaltlanması ve köprülerin onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

24.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’ın spor salonu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1491) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

25.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

26.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir köyün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

27.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir dere yatağının ıslah edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ta meydana gelen sel baskınları için önlem alınması ve bir köyün içme suyu şebekesi sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

29.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ın sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

30.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir köyün eskiyen içme suyu şebekesinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

31.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki sağlık ocağı lojmanlarının bakım ve onarımı ile diyaliz ve toplum sağlığı merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ın bazı köylerin elektrik şebeke ve tesisat sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

33.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki bazı köylerin içme ve sulama suyu şebekeleriyle ilgili yenileme çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir ilköğretim okulu binasının tadil edilerek anaokuluna dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün trafolarının yenilenmesi ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

36.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ta kız yurdu, lise binası yapılmasına ve okullara kalorifer tesisatı döşenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

37.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki enerji hatlarındaki sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

38.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir ilköğretim okulunun ikili öğretimden normal öğretime geçip geçmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

39.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu’ndaki bir köyün ilköğretim okulu ihtiyacına ve bir ilköğretim okulunun yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

40.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı köylerdeki elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

41.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir ilköğretim bölge okulunda yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

42.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir ilköğretim okulunun yenilenmesine ve geçici binada faaliyet gösteren çok programlı lise için yeni bina yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

43.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Büyükkızılcık Beldesine lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

44.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir sulama tesisinin tamamlanıp tamamlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

45.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki 12 derslikli ilköğretim okulu ihtiyacına ve bir köydeki ilköğretim okulunun çatısının onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

46.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir ilköğretim okulunun fiziki yetersizliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

47.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün yeni bir ilköğretim okulu binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

48.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

49.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ne Anadolu Lisesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

50.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir köyün elektrik şebekesinin yetersizliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

51.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki bir ilköğretim okuluna bakım-onarım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

52.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir trafo yetersizliği ve elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

53.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki sulama kanallarının iyileştirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

54.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’un sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

55.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köye lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

56.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki bazı köylerin içme suyu şebekelerinin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

57.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köye ilköğretim okulu yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

58.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün temiz içme suyu ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

59.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

60.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkan dergilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

61.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, el dokuması halıcılığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

62.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, el dokuma halıcılığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

63.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’daki Küçük Sanayi Sitesinin altyapı ve yol sorununa ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

64.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

 

 Yazılı Soru Önergeleri

1.-Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, asaleten atanamayan vekil müdürlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5586) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

2.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, AŞTİ’nin işletilme koşulları ve devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5587) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

3.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2011 yılında yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin düzenlemeye ve bu tarihten sonra üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5588) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

4.-Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Karaman Belediyesindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5589) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

5.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 2002-2011 yılları arasında ataması yapılan öğretmenlere ve ücretli öğretmen sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5590) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

6.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay’daki nakliye firmalarının bölgedeki kriz nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5591) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

7.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Afganistan’da şehit olan askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5592) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

8.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5593) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

9.-İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, 2003-2011yılları arasında Başbakanlığa tahsis edilen örtülü ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5594) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

10.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, kamu yararına dernek statüsü verilen sivil toplum kuruluşlarıyla dernek ve vakıflara yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5595) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

11.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, 2003-2011 yılları arasında yabancı ülkelere verilen borç ve hibelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5596) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

12.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, kamu kurum ve kuruluşlarında yaşandığı iddia edilen ayrımcılık olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5597) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

13.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Başbakanlığa alınan bir uçağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5598) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

14.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, bir belediye başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5599) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

15.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, MİT mensuplarına dair bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5600) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

16.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı kurumlara ve projelere yönelik haksız çıkar iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5601) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

17.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, tahliye edildiği gün yaptığı bir açıklama yüzünden hakkında soruşturma açılan bir gazeteciye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5602) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

18.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, GDO’lu ürünlere ve bunların denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5603) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

19.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişikliklerin Anayasaya aykırı olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5604) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

20.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, MİT Müsteşarına ait olduğu iddia edilen bazı ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5605) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

21.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, camilerde bakım ve temizlik görevini üstlenen personel sayısının yetersizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5606) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5607) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

23.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Diyanet İşleri Başkanlığına KPSS şartı ve yazılı sınav aranmaksızın alınacak kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5608) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5609) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki boş kadrolara atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5610) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

26.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TRT’de iki personel arasında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5611) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5612) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

28.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kanuna aykırı yayın yaptığı iddia edilen yerel bir televizyona ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5613) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı kamu kurumlarındaki boş kadrolara atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5614) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

30.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’de iki personel arasında yaşandığı iddia edilen bir olaya ve TRT personeline ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5615) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5616) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

32.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, gizli tanıklık uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5617) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

33.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Karataş Kadın Cezaevinde uygulanan bazı yasaklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5618) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de bir öğretmenin kaybolması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5619) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

35.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Batman’da nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5620) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

36.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kurulması planlanan şiddet önleme ve izleme merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5621) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5622) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

38.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Biyometrik Tanıma Sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5623) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde çalışan şirket elemanlarına kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5624) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa ait lojmanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5625) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5626) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

42.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 2002’den bugüne meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5627) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

43.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Odunpazarı’nda SGK tarafından satılan bir taşınmaz mala ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5628) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

44.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, öğrencilerin sağlık yardımlarının SGK tarafından karşılanması uygulaması neticesinde eczacıların yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5629) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

45.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Karamürsel Kalıcı Konutlar Bölgesindeki eski bir binaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5630) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

46.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, inşaatlarda kullanılan demirin üretimi, ithalatı ve bunların denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5631) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5632) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5633) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Afganistan’da şehit olan askerlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5634) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5635) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, madencilik sektöründe istihdam edilenlere, sektörün sorunlarına ve denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5636) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

52.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, kanun gereği olağanüstü durumlar için oluşturulması gereken akaryakıt, LPG ve fuel-oil stoku ve bunun ücretine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5637) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5638) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

54.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, İran’a uygulanacak yaptırım ve ambargolara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5639) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5640) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki toprak su kanallarının betonlaştırılması ve ilçenin Tarım Kalkınma Kooperatif ve Süt İşletme Tesisi ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5641) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

57.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, TARSİM kapsamında sigorta yaptıran çiftçi sayısına ve çiftçilerin elektrik borçlarının yeniden yapılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5642) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

58.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, başpolis memurluğu sınavına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5643) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

59.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de dergâh adıyla kurulan yapılanmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5644) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

60.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta atık pillerin toplanması çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5645) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

61.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili ve ilçelerindeki içme suyu kontrollerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5646) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

62.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki lokantaların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5647) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

63.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gıda üretimi yapan firmaların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5648) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

64.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’deki bir ihalede yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5649) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen tazminatlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5650) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

66.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’te bir sağlık ocağının bulunduğu yere eğitim kampüsü yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5651) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

67.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, terör örgütü yanlısı eylemlere katılan öğrenci ve öğretmenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5652) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5653) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu’nda İlçe Emniyet Amirliği için yeni bir bina yapılması ve trafik tescil bürosu kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5654) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

70.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Ankara’daki C plakalı servis araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5655) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

71.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bakanlığa bağlı kurumlarda kamu görevlilerinin görevlerini yaparken ayrımcılık yaptıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5656) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

72.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5657) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

73.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, TC kimlik numarasının kullanımının yasal dayanağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5658) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

74.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, Emet’te meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5659) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de bir öğretmenin kaybolması ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5660) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

76.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, bir polis memurunun görev yerinde amirlerinden baskı gördüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5661) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

77.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5662) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

78.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Batman’da nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5663) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

79.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Türk Sinemasını tanıtmak amacıyla seçilen filmlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5664) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

80.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5665) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

81.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5666) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

82.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Denizli’den uçuşlarda THY’nin uyguladığı fiyat tarifesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5667) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

83.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depreminden etkilenen esnafın vergi borçlarının silinmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5668) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

84.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Türk Lirasının yeni simgesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5669) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

85.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, artan akaryakıt fiyatlarının çiftçiler üzerindeki etkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5670) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

86.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir öğrencinin okulda şiddet gördüğü ve okuldan uzaklaştırıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5671) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

87.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, YGS öncesi öğrencilere sınav izni verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5672) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de kurulacak sülfürik asit tesisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5673) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

89.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, bazı bölgelerimizdeki öğrenci devamsızlıklarına ve terör örgütü yanlısı öğrenci ve öğretmenlerle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5674) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

90.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5675) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

91.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5676) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de bir öğretmenin kaybolması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5677) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

93.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı hükümlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5678) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

94.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5679) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

95.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’un bazı köylerine gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5680) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

96.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2/B arazilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5681) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

97.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sultanbeyli’de içme suyunun kirliliği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5682) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

98.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Gediz Ovasında kullanılan sulama yönteminin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5683) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

99.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’daki sağlık kurumlarındaki hizmet alımı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5684) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

100.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı ilaçların toplatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5685) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

101.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hastanelerin sağlık hizmetlerinden alacakları katkı payının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5686) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

102.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’te bir sağlık ocağının bulunduğu yere eğitim kampüsü yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5687) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

103.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5688) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

104.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu’da hizmet veren bir dispanserin fiziki koşullarının yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5689) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

105.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, doktorların ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmasına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5690) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

106.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, hemşirelerin görevleri dışında çalıştırılmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5691) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

107.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bakanlığın yeni logosuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5692) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

108.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sağlık sektöründe çalışan personelin niteliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5693) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

109.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Batman’daki nevruz kutlamalarına müdahale esnasında yaralananlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5694) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

110.-           Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, hasta tutuklu ve hükümlülerin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5695) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

111.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni dijital radar sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5696) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

112.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PTT memurları ve dağıtıcılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5697) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

113.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Karamürsel-Yalova çıkışında yarım bırakılmış yolun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5698) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

114.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5699) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

115.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Tepebaşı’ndaki hızlı tren hattının ulaşımı engellediği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5700) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

116.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu-Araç arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5701) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

117.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Ankara-Ilgaz arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5702) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

118.-           Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, tutuklu milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5703) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/03/2012)

119.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Afganistan’daki askeri helikopterin düşürüldüğü ve Libya’dan gelen sivillerin asker olduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5704) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

120.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Merkez Bankası kara listesine ve vatandaşların yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5705) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

121.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5706) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

122.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5707) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

123.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5708) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

124.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5709) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

125.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, yabancı bir TV kanalına verdiği beyanata ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5710) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve 21 Milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

3.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu ve 38 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)