TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 12

18 Ekim 2011 Salı

 

Kanun Hükmünde Kararname

            1.- Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/469) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2011)  

 

Tasarı

            1.- 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/470) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2011)

 

Teklifler

            1.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/101) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2011)

            2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; 29.08.1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında, 18.03.1924 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununda, 04.1944 Tarihli ve 4541 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/102) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2011)

            3.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/103) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2011)

            4.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Hakkında Kanun Teklifi (2/104) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2011)

            5.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Tutuklulukta Geçecek Süre Hakkında Kanun Teklifi (2/105)  (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.1011)

            6.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 2 nci Maddesi (D) Fıkrasına (3) Numaralı Bendin Eklenerek Değiştirilen Adların Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi (2/106) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2011)

            7.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; 5809 Sayılı ve 05.11.2020 Tarihli Elektronik Haberleşme Kanunun 31 inci Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/107) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2011)

            8.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet  Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/108) (Anayasa ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2011)

 

 

Raporlar

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı: 41)  (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni Sınır Kapıları Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/399) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkilerinin Değerlendirilmesine Dair Bir Ortak Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı: 43) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (GÜNDEME)

                4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/403) (S. Sayısı: 44) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı: 45) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiye'de Düzenlenen Fuarlara Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı: 46) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (GÜNDEME)

                7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/432) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (GÜNDEME)

            8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/451) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (GÜNDEME)

 

           

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yükseköğretim öğrencilerinin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/202) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

2.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Büyükmelen Projesinin kapsama alanı ve tamamlanma sürecine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

3.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Büyükmelen Projesi kapsamında yapılan kamulaştırmalara ve deprem için alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

4.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığınca Somali için toplanan yardım miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

5.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002-2011 yıllarında ilk defa veya yeniden açılan kilise ve havralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

6.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ankara-İstanbul TEM yolunun Düzce TEM bağlantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

7.-      Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, internet bağımlılığını önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

8.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli Devlet memurlarının mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

9.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

10.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

11.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilköğretim okullarında seçmeli olarak okutulan medya okuryazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik ve doğal gaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

14.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamyonet sınıfı araçların yük kapasitelerinin yükseltilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

15.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesinde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

16.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

17.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin kadro sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

18.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi personelinin hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

19.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hac ve umre ziyaretlerinde görevlendirilen personel hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/220) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

20.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muayene ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

21.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, il ve ilçe müftülüklerinde sözleşmeli olarak görev yapan Kur’an kursu personeline ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

22.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

23.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite hastanelerinin Bakanlığa bağlanacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

24.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi ve adliye personelinin özlük ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

25.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, canlı hayvan ve et fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

26.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gümrük kapılarındaki kaçakçılık olayları ve bunların terör örgütü ile bağlantısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

27.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik ve doğal gazdaki fiyat artışlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

28.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin intibak sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

29.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

30.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, umre ve hac ücretlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/231) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TBMM’nin personel yapısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

2.-İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, personel sayısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

3.-Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

4.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Suriye’ye yapılan ihracata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

5.-Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriye’ye yapılan ihracat ve ithalatla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

6.-Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Alman vakıflarıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

7.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Hatay’da kurulan göçmen kamplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

8.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, e-Devlet web sitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

9.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 2002’den itibaren gerçekleşen terör olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

10.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, PKK terör örgütü ile yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

11.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, elektrik faturasındaki vergi tutarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

12.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Rusya ile olan doğal gaz anlaşmasının sona erdirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

13.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, ortaöğretim kurumlarında uygulanan öğrenci nöbet hizmetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kan şekeri ölçüm cihazlarının büyük oranda hatalı çıktığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

16.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Arapça ders müfredatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

17.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

18.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da kurulan HES’lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

19.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Rize’de dere yatakları için alınacak önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

20.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Biga’da tamamlanmayan baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Beşkarış Sulama Barajıyla ilgili sulama projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

22.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara-Çankırı karayolu yapımında oluşan mağduriyete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

23.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

24.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, mübadele anlaşmaları dışında göç eden vatandaşlarımızın haklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

25.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Pembe Köşk, Huber Köşkü ve Av Köşkü’nün bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

26.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Polanya’da yakalanan firari sanıklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

27.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatların İyileştirilmesine dair genelgeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

28.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

29.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kadın koruma evi açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediyelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

30.- İstanbul Milletvekili Ali Özgüngüz’ün, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2011)

31.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, dış ülkelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

32.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, sınır ötesi operasyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

33.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, 2004-2010 yılları arası büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları hakkında açılan soruşturma ve yargı kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/09/2011)

34.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TKİ sosyal tesislerindeki bir uygulamaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

35.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’de kurulacak radar hakkındaki iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

36.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan ve 25 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

2.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, Mersin-Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santralin başta insan ve hayvan sağlığı ile gıda üzerindeki etkileri olmak üzere tüm etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

3.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, tahıl ürünlerinin üretim ve tüketiminin planlanmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı soruşturma ve operasyonlarda kolluk güçlerine hukuka aykırı uygulamalar yaptırdığı; açıklamalarında kullandığı bazı ifadelerle devlet adamı ciddiyetinden uzaklaştığı; görev ve sorumluluklarını kötüye kullandığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/1) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 17/10/2011) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011)