TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 117

30 Mart 2012 Cuma

 

Tasarılar

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/599) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012) 

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/600) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2012)        

3.-      Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı (1/601) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)

Teklifler

1.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/453) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)        

2.-      Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve İzmir Milletvekili Musa Çam ile 15 Milletvekilinin; 27.07.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/454) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)               

3.-      İstanbul Milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 5 Milletvekilinin;  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/455) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)            

4.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/456) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)                  

5.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/457) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)                     

6.-      İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın; Şehit Yakınları ile Gazilerin Toplumsal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/458) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2012)

7.-       Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 8 Milletvekilinin; Seki Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/459) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2012)  

Raporlar

1.-      1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 209) (Dağıtma tarihi: 30/03/2012) (GÜNDEME)

2.-      1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/541) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 30/03/2012) (GÜNDEME)

3.-      1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma tarihi: 30/03/2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, Hrant Dink cinayetiyle ile ilgili bazı hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

2.-      Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, terör eylemlerinin önlenmesi konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

3.-      Niğde Milletvekili Doğan Şafak ve 24 Milletvekilinin, Akkaya Baraj Gölü’ndeki su kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

 

Geri Alınan Gensoru Önergesi

1.-      Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Nevruz Bayramı kutlamaları ile eğitim sistemine ilişkin kanun teklifine karşı yapılan protesto gösterilerinin yasaklandığı ve bu gösterilere katılanlara yönelik polisin orantısız güç kullandığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/10) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28/03/2012) (Geri Alma Tarihi: 30/03/2012)