TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 115

28 Mart 2012 Çarşamba

 

Teklif

1.-      Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Uşak Milletvekili Mehmet Altay ile 3 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/452) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2012)

 

Raporlar

1.-      Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu ile Anayasa Komisyonu Raporları (1/564) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 28/03/2012) (GÜNDEME)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/533) (S. Sayısı: 203) (Dağıtma tarihi: 28/03/2012) (GÜNDEME)

3.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/545) (S. Sayısı: 204) (Dağıtma tarihi: 28/03/2012) (GÜNDEME)

4.-      Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/588) (S. Sayısı: 207) (Dağıtma tarihi: 28/03/2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

2.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, Boğaziçi’ndeki kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

3.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, gıda güvenliğinin sağlanması açısından tarım politikalarının ve tarım arazilerinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)