TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 114

27 Mart 2012 Salı

 

Tasarı

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/598) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

 

Teklifler

1.-      Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/432) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

2.-      Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 3 Milletvekilinin; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/433) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

3.-      Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/434) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

4.-      Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/435) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

5.-       İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/436) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

6.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun" Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/437) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

7.-      Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Sağlık Personeli Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi (2/438) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

8.-      Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/439) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe        Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/440) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

10.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/441) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

11.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 3 Milletvekilinin; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Şirketler Aracılığıyla İstihdam Edilen Güvenlik İşçilerinin İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi (2/442) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

12.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/443) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

13.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/444) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

14.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi (2/445) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

15.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 10 Milletvekilinin; Belde Belediye Başkanlarına Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi ve Emekli Belediye Başkanlarının da Bu Haktan Yararlanmaları Hakkında Kanun Teklifi (2/446) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2012)

16.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat ve 15 Milletvekilinin; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/447) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

17.-  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/448) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)                   

18.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; 6660 Sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanunda İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/449) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın İsimlerinin Uygun Görülecek Bazı Kamusal Alanlara Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/450) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

20.-  Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün'ün; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/451) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji            ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki tarım alanlarına ve kredi borcu olan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

2.-      Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, lise son sınıf öğrencilerinin aldığı sağlık raporlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

3.-      Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, deprem sonrasında Van’ın bazı ilçelerindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği yapılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

4.-      İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, başta İstanbul olmak üzere tüm illerdeki mikro kredi başvuruları ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

5.-      Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depremi sonrasında işini kaybedenlere yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

6.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

7.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta din hizmetlerini yürüten personel ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

8.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a hizmet içi eğitim amacıyla külliye yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

9.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın din görevlileri misafirhanesi ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Elbistan A Termik Santraline filtre ve atık su tesislerinin kurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin yeterliliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

12.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Köyceğiz’de bir köye elektrik hattı çekilip çekilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta TCDD’ye ait istasyonun yükleme ve boşaltma alanı zemininin tadilatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Köprüağzı istasyonları arasındaki eskiyen rayların yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-İçel arası günübirlik tren seferi konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın-Geben yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, nişasta bazlı şeker kullanımı ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a kontrol laboratuvarı kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında bulunan boş kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan şirket görevlilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında bulunan boş kadrolara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesindeki kadın yöneticilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, biyoetonol üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

24.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta okullardaki spor salonu ve tesislerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

25.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a olimpik yüzme havuzu yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Bakım Onarım Atölyesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’de yapılan arkeolojik kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin borçlarına ve doğrudan desteklenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarında lavaboların okul dışında olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Sağlık Müdürlüğünün personel sayısının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Merkezi, ilçe ve köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da su borularının ve su depolarının donmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de elektrik direk ve hatlarının hasar görmesi sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkezdeki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hanak’taki bazı köylerin atık su ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kurban kesimhanesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Ardahan’daki personel sayısının arttırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, memur maaşlarının yeterliliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2003’ten itibaren yapılan lojman satışlarına ve gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilerin mazot ve gübre paralarının ödenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Yem Fabrikasının özelleştirilmesine, et kombinasının kapatılmasına ve yün işleme fabrikası ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın teknik eleman ve iş makinası ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ani Harabelerinin bakım ve onarım ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün yeni bina ve memur ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

49.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ahıska’dan gelenlerin borçlanma yoluyla emekli olabilmeleri için yapılacak çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İşsizlik Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Spor Kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Alevi inancının öğretilmesi için TRT’de yeni programlar yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de cami ve Kuran kurslarının tabelalarının değiştirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin kredi borçlarından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ziraat Bankasının tarım ve hayvancılık sektörüne verdiği kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Havaalanındaki bazı eksikliklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında açılan temsilciliklerine ve çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Pozantı cezaevi yetkililerine soruşturma açılmasına ve çocukların psikolog gözetiminde tedavilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü sınır kapısındaki personel yetersizliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

64.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balya-Güngörmez yolunun yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

65.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik radar üssünde çalışan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

66.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu öğrencilerin sayısı ile ilgili verilen soru önergesi sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

67.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, 24. Dönem sözlü ve yazılı soru önergeleri ile bunların cevaplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1428) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

 

 Yazılı Soru Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Merve Kavakçı’nın özlük haklarının iadesine ve bir kanunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5127) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

2.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, dostluk grupları yönetim kurullarında BDP’nin temsiline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5128) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

3.-Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda görüşülme usulüne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5129) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

4.-İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5130) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

5.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Van’daki deprem konutlarının yapımını üstlenen firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5131) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

6.-Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, memurların 2012 maaş zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5132) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

7.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Wikileaks Türkiye dosyası adı altında yayınlanan bazı raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5133) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

8.-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, alan bazlı tarımsal desteklemelerden yararlanmak isteyenlerden alınan ücretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5134) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

9.-Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Evren ilçesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5135) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

10.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, disiplin cezası alan ve haklarında soruşturma açılan üniversite öğrencilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5136) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

11.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir parti yetkilisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5137) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

12.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Stratfor isimli bir kuruluşla Başbakanlık görevlilerinin bilgi alışverişinde bulundukları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5138) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2012)

13.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Atatürk’ün Hazineye bağışladığı çiftliklerin ve AOǒnin son durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5139) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

14.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Başbakan Başdanışmanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5140) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

15.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, TOKİ tarafından yapılan konutlara ve TOKİ’nin finansal durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5141) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

16.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’deki hava kirliliğine ve SYDV tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5142) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

17.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kurum ve personeli tanıtmaya yönelik yayınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5143) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

18.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suudi Arabistan’da yaşanan şiddet olaylarına ve Suriye ile olan ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5144) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

19.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, vatani görevini yerine getirirken hayatını kaybettiği halde şehit sayılmayan askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5145) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

20.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Başbakan Başdanışmanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5146) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

21.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ABD’li bir medya grubu sahibinin ziyareti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5147) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

22.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5148) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

23.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kamu İhale Kurumundaki atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5149) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

24.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki minibüsçü ve taksici esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5150) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

25.- Mersin milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit ve malûl yakınları için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5151) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

26.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Karaman-Sarıveliler’de bir köyde HES inşaatından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5152) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

27.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanının uygulamaları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5153) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

28.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çanakkale-Eceabat Kilitbahir köyündeki Ağadere Hastane Şehitliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5154) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

29.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, azınlık vakıflarının emlak beyannamelerinin mülk sahibi hanesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5155) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nilüfer İlçesindeki Devlet arazilerinin kiralanması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5156) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

31.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, TÜBİTAK tarafından başlatılan PARDUS çalışmasına ve bu işletim sisteminin kamu kurumlarında kullanılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5157) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5158) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

33.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Danıştay 1. Dairesindeki atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5159) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

34.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, bazı özelleştirmelerin iptal kararlarının uygulanmasıyla ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5160) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

35.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, öğretmen istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5161) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

36.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında Devlet memurluğuna başlayıp yatay geçiş yoluyla diğer kurumlara geçen Devlet memurlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5162) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

37.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, İnönü’ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5163) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

38.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Seyitgazi’deki bir beldeye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5164) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

39.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5165) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

40.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Madımak Otelinin yakılmasıyla ilgili davaya ve davanın sanıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5166) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

41.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Ardanuç’ta Halkbank şubesi açılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5167) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

42.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5168) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5169) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

44.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami, mescit ve toplam personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5170) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

45.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan din adamlarının yemin edip etmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5171) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

46.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının 2007-2011 dönemi yıllık bütçelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5172) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

47.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, turistik yörelere yabancı dil bilen imamların atanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5173) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

48.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden yaptırılan cami sayısı ile Diyarbakır İl Müftülüğüne bağlı cami ve personel sayılarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5174) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

49.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Fahri din görevlisi atamalarına ve irşad amaçlı programlar çerçevesinde bazı turistik bölgelere din görevlisi ataması planlanıp planlanmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5175) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

50.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet Ansiklopedisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5176) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

51.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5177) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5178) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

53.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5179) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5180) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

55.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5181) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

56.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Türkiye Gazeteciler Sendikasının lağvedileceği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5182) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

57.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, TRT’de kadrosunun gerektirdiği görevler dışında çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5183) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

58.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5184) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5185) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

60.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 13 Mart 2012 günü TRT’ye bağlı radyo ve televizyon kanallarında Madımak Davası ile ilgili yapılan yayınlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5186) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

61.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5187) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

62.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, eski Araç Cezaevi Binasının kültür merkezi ya da müzeye çevrilmesine yönelik bir proje bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5188) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

63.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, UYAP SMS sistemine abone yapma çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5189) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

64.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Sivas’ta meydana gelen olayların sanık ve hükümlülerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5190) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

65.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çukurova Üniversitesi’nden bir grup uzman tarafından hazırlandığı iddia edilen bir rapora ve cezaevlerinde yaşanan cinsel istismar olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5191) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kandıra Cezaevinde iki kitabın okunmasının yasaklandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5192) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

67.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İcra-İflas Kanunundaki taahhüdü ihlal suçunun hapisle cezalandırılmasının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5193) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

68.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, bir tutuklunun kitap ve bazı eşyalarının yeni sevk edildiği cezaevine gönderilmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5194) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

69.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakırköy Kadın Cezaevinde kalan bazı hükümlülerin başka hapishanelere sevk edilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5195) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

70.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde el konulan sebze, meyve ve eşyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5196) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

71.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, cezaevlerinde bulunan kronik hastalıkları tespit edilen tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5197) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

72.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 1. Daire başta olmak üzere Danıştay dairelerine yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5198) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

73.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, hasta tutuklu ve hükümlülerin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5199) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

74.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, cezaevlerindeki kitap yasaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5200) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

75.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5201) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5202) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

77.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Madımak Otelinin yakılmasına ilişkin davaya ve davanın sanıklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5203) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

78.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, tutuklu ve hükümlü hastaların cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5204) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

79.- İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in, cezaevlerinde hak ihlalleri yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5205) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

80.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5206) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

81.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5207) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5208) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

83.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bakanlık Müsteşarının Eskişehir ziyareti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5209) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

84.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, tecavüz ve banka soygunculuğu suçları nedeniyle tutuklanan gazetecilerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5210) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

85.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5211) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5212) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

87.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5213) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5214) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

89.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Uluslararası Çalışma Örgütüne Türkiye aleyhine yapılan şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5215) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

90.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, istihdamsız büyüme ve kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5216) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

91.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, yatılı ve burslu öğrenciler ile eczacıların Genel Sağlık Sigortasının uygulamaya geçmesi nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5217) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

92.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, yatılı ve burslu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortasının uygulamaya geçmesi nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5218) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

93.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Genel Sağlık Sigortasındaki değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5219) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

94.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5220) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5221) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

96.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, iş kazalarına ve iş sağlığı ile güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5222) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

97.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, istihdam edilen özürlü personelin sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5223) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

98.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, iş kazalarına ve bu kazaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5224) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

99.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, TOKİ tarafından gerçekleştirilen projelere ve deprem riski taşıyan bölgelerin durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5225) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

100.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balya Maden İşletme sahasındaki zehirli atıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5226) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

101.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5227) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

102.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5228) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

103.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Havran’da bir taş ocağının yeniden faaliyete geçtiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5229) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

104.-           Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in Özbekistan’da tutuklu bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5230) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

105.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ABD’nin insansız hava araçları ve özel operasyon üslerini genişletme politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5231) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

106.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5232) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

107.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5233) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

108.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İhracatçı Birliklerinin sayısının azaltılacağı iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5234) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

109.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5235) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

110.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5236) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

111.-           Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’de doğal gaz dağıtımı yapan firmalara ve doğal gaz kaçağından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5237) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

112.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, yurt içinde ve TPAO tarafından yurt dışında çıkarılan ve üretilen ham petrol ve gaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5238) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

113.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Sur İlçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5239) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

114.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’in ilçelerindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5240) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

115.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5241) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

116.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5242) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

117.-           Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Dinar’daki KYK yurduna bağışta bulunan bir hayırseverin isminin verilmemesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5243) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

118.-           Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Van’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5244) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

119.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5245) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

120.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5246) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

121.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5247) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

122.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, gıda mevzuatına uygun olmayan buğdayın piyasaya girmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5248) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

123.-           Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5249) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

124.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5250) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

125.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İsrail sazanı adlı balık türüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5251) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

126.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Şereflikoçhisar’ın bazı sorunlarına ve Peçenek Barajı Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5252) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

127.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz Bölgesinde hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5253) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

128.-           Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, çiftçilerin doğal afetler ve iklim şartlarından dolayı yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5254) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

129.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5255) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

130.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5256) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

131.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Ziraat Bankasınca çiftçilere verilen çevirme kredisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5257) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

132.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Iğdır’da ve Türkiye genelinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5258) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

133.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5259) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

134.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5260) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

135.-           Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5261) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

136.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel güvenlik elemanı olarak taşeron firmalarda çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5262) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

137.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Diyarbakır’da gerçekleşen Kürt Dil Konferansı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5263) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

138.-           İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Uludere olayında hayatını kaybedenlerin yakınlarına verildiği iddia edilen yaka kartlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5264) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

139.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Araç İlçesindeki kullanılmayan sağlık ocağı binalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5265) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

140.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İstanbul’daki bir endüstri meslek lisesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5266) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

141.-           Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün, Midyat Kaymakamı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5267) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

142.-            Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinin borçlarına ve temsil gideri harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5268) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

143.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Dilek Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5269) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

144.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, dinleme yapılmak için kurulduğu iddia edilen bir ekibe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5270) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

145.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, adli olaylarda delil tespitine ve Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal polis laboratuvarlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5271) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

146.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5272) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

147.-           Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, İl Özel İdaresi’nin Ziraat Bankası Adana Bölge Müdürlüğü ile imzaladığı protokole ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5273) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

148.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nilüfer ilçesindeki bir köyün yollarının bakımına ve asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5274) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

149.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5275) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

150.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK tarafından kaçırılan polis memurunun maaşının bloke edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5276) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

151.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir yapılması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5277) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

152.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kırmızı bültenle aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5278) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

153.-           Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, İran sınırında bulunan iki cesetle ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5279) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

154.-           Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana İl Özel İdaresine alınan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5280) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

155.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bir caddede bakım çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5281) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

156.-           Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır’da bir protesto yürüyüşü sırasında yaşamını yitiren bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5282) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

157.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5283) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

158.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5284) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

159.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’daki tarihi varlıkların korunması ve bakımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5285) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

160.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5286) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

161.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çanakkale Zaferi’nin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5287) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

162.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5288) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

163.-           Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Gebze’deki bir köyde doğal sit alanına zarar verilerek inşa edilen restorana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5289) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

164.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Girik Tepesinin korumaya alınıp alınmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5290) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

165.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, tarihi ve kültürel alanların askeri birliklerin kullanıma açılması ve Koğ Tepesinin restorasyonu ve tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5291) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

166.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, finansal kiralama konusu malların KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5292) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

167.-           Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Milli Emlak Genel Müdürlüğünde çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5293) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

168.-           Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan personelin özlük haklarındaki eşitsizliğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5294) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

169.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Uludere olayında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödenmesi kararlaştırılan tazminat miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5295) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2012)

170.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5296) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

171.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5297) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

172.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Merkez ve taşra teşkilatı personeli arasında özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5298) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

173.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının memur olarak istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5299) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

174.-           Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Kilis-Polateli’nde teknopark yapımı için kamulaştırılan hazine arazisinin başka bir proje için tahsis edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5300) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

175.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğrenci taşımacılığındaki kriterlere ve denetime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5301) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

176.-           Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, eğitim fakültelerinde geometri öğretmenliği bölümü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5302) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

177.-           Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Hatay’da düzenlenen eğitim kampanyalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5303) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

178.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İstanbul’da bir endüstri meslek lisesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5304) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

179.-           Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Kız Meslek Lisesi öğrenci yurdundaki zehirlenme olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5305) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

180.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Çanakkale-Bayramiç’teki bir ilköğretim okulunda yaşanan rutubet sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5306) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2012)

181.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Uludere olayını protesto eden öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5307) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2012)

182.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, özürlü çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5308) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

183.-           Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram’daki bir ilköğretim okuluna öğrenci alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5309) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

184.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5310) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

185.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5311) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

186.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına ve Hatay’daki meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5312) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

187.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5313) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

188.-           Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, yeni açılan hukuk fakültelerine ve bu fakültelerden mezun olanların istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5314) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

189.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5315) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

190.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5316) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

191.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerinin maaşlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5317) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

192.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığının Sivrihisar’a taşınacağı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5318) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

193.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, askerlik görevini yaparken hayatını kaybedenlerin ölüm sebeplerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5319) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

194.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz’de Mezgit balığı türünün korunması ve balıkçılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5320) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

195.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5321) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

196.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5322) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

197.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Çıralı bölgesinde doğal hayatın korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5323) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

198.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Balık Gölündeki alabalık miktarının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5324) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

199.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5325) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

200.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5326) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

201.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5327) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

202.-           Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, duble yollara ve Göksun-Kahramanmaraş yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5328) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

203.-           Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, RTÜK Van Bölge Müdürlüğünün Erzurum’a kaydırılmasına ve Van’da telekomünikasyon alanında yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5329) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

204.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa-Adıyaman karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5330) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

205.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Siverek-Çermik karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5331) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

206.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bursa şehir merkezi etrafındaki çevre yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5332) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

207.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl-Karlıova-Çat Karayolundaki genişletme ve ıslah çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5333) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

208.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kulp-Silvan karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5334) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

209.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yetki belgelerinin verilmesi ile ilgili yapılan değişikliğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5335) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

210.-           Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa-Ankara karayolu ulaşımındaki sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5336) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

211.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Karayolları Bülteni adlı derginin siyasi propaganda aracı olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5337) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

212.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5338) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

213.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şırnak Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5339) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

214.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5340) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

215.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5341) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

216.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki çevre yolunun orta refüjüne tel örgü konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5342) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

217.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara Metrosu yapım işinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devrine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5343) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

218.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Haydarpaşa Garının restorasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5344) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

219.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki köylerde internet erişimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5345) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

220.-           Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Anadolu Ajansı çalışanlarının sendikal faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5346) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

221.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2012 yıllarında TBMM Başkanları ile bunlara eşlik eden milletvekilleri ve bürokratların yurtdışı seyahatlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5347) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

222.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TBMM ana bina ve eklentilerinin koridorlarına döşenen halılara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5348) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2012)

223.-           İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Zeytinburnu Kooperatif esnafının mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5349) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

224.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da ağır kış şartlarından etkilenen vatandaşlar için yapılan çalışmalara ve yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5350) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

225.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Küre’de Ekim 2011’de çıkan yangında zarar gören vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5351) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

226.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Etik Kurulu kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5352) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

227.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Başbakanlık’ta danışmanlık yapan bir kişinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5353) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

228.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin deprem hasar tespitlerine ve Bölge Hastanesine devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5354) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

229.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir medya grubu sahibi ile görüşmesine ve ATV-Sabah grubunun satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5355) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

230.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Konya’da düzenlenen Anadolu Şahini tatbikatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5356) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

231.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, ülkemize getirilen Libya vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5357) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

232.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Amerika’da kurulan bir özel istihbarat şirketinin üst düzey bürokratlardan bilgi sızdırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5358) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

233.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Eti Maden İşletmelerinin özelleştirileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5359) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

234.-           Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Başbakanlık korumalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5360) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

235.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriye’deki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5361) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

236.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Oslo görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5362) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

237.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İskenderun Limanı açıklarında batan Ulla gemisinin yol açtığı çevre sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5363) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

238.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5364) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

239.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, AB Bakanı Egemen Bağış’ın hapisteki gazetecilerle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5365) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

240.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, akaryakıt zamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5366) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

241.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Afganistan’da NATO üssünde dini kitapların imha edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5367) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

242.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5368) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

243.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5369) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

244.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, banka yolsuzluklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5370) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

245.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ekonomik sorunlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

246.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5372) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

247.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5373) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

248.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5374) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

249.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin ortalama tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5375) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

250.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, hükümlü ve tutuklu çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5376) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

251.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir başmüfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5377) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

252.-           Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep’te çocuk mahkemelerinin ve sosyal çalışma görevlisi sayısının yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5378) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

253.-           Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, tutuklu ve hükümlü kadınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5379) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

254.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5380) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

255.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun’da 2. OSB alanı olarak seçilen bir araziye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5381) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

256.-           Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, KOSGEB tarafından sağlanan geri ödemesiz desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5382) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

257.-           Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki bazı ilçelerdeki OSB’lerin tamamlanmasına ve desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5383) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

258.-           Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hurda malzemelerin ihale yoluyla satışına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5384) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

259.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı çadırlardaki yangına ve yapı işlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5385) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

260.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5386) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

261.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5387) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

262.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sigortası fonundan yararlananlara ve fona müracaatlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5388) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

263.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda kadın yönetici atamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

264.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Sigorta İl Müdürlüğünün eksikliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5390) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

265.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, personele yönelik verilen kişisel gelişim dersine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5391) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

266.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, İstanbul’da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı çadırlardaki yangına ve yapı işlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5392) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

267.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5393) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

268.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık’ta bulunan engelli kadrolarına atama yapılmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5394) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

269.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan Kars’a nakledilen bir aileye tapu verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5395) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

270.-           İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de deprem haftası etkinliklerine ve olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5396) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

271.-           Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, elektronik atıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5397) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

272.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5398) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

273.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye ile ilişkilere ve Hatay’daki radar istasyonunda görev yapan ABD askerlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5399) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

274.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5400) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

275.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Bakanlık bünyesinde kurulan Suriye İzleme Masasına başvuran firmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5401) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

276.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay’ın ithalat ve ihracat oranlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5402) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

277.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5403) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

278.-           Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bor üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5404) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

279.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektriğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5405) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

280.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bor üretimi ve pazarlamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5406) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

281.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ardanuç’ta elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5407) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

282.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5408) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

283.-           Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Süper Lig ve TFF ile ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5409) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

284.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, katıldığı bir programda açıklanan kamuoyu araştırması sonuçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5410) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

285.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5411) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

286.-           Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Kırsal Kalkınma Programından faydalanan illere ve Bilecik’in bu programa dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5412) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

287.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Fiskobirlik çalışanlarının ve fındık üreticilerinin mağduriyeti iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5413) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

288.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5414) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

289.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün kapatılma gerekçesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5415) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

290.-           Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, şoför esnafının ehliyetlerinin alınması nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

291.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursaray hattındaki bir istasyonunun bakım-onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5417) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

292.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yaşlı kartlarından alınan yenileme ücretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5418) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

293.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5419) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

294.-           Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Çankaya’daki bir parkın imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5420) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

295.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5421) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

296.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir sivil polisin yaralandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5422) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

297.-           İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de deprem haf        tası etkinliklerine ve olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5423) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

298.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da yaşanan sel felaketi nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5424) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

299.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te bulunan toplu mezarlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5425) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

300.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5426) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

301.-           Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, 2002-2011 yılları arasında illere göre gayri safi yurtiçi hasıla verilerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5427) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

302.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5428) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

303.-           Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Bakanlıkta çalışan sanatçıların özlük haklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5429) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

304.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5430) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

305.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, haksız yakalama, arama ve tutuklamalardan dolayı Hazine’ye açılan davalara ve ödenen tazminatlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5431) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

306.-           Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hurda mal alımlarındaki stopajın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5432) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

307.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına katılamayan personelin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5433) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

308.-           İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Ödemiş’te hava kirliliğinin önlenmesi için elektrik kullanımında vergi muafiyetine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5434) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

309.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Bakanlıkta çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5435) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

310.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasına ve zorunlu din derslerinin kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5436) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

311.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5437) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

312.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5438) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

313.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, okul laboratuvarlarında civa ve diğer kimyasalların bulundurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5439) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

314.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sınıf öğretmenlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5440) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

315.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5441) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

316.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, evde verilen eğitim hizmetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5442) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

317.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Konya’da düzenlenen Anadolu Şahini tatbikatına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5443) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

318.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, şüpheli şekilde hayatını kaybeden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5444) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

319.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5445) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

320.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun’da 2. OSB alanı olarak seçilen bir araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5446) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

321.-           Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5447) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

322.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Gökdere Köprü Barajı inşaatında meydana gelen kazaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5448) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

323.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de Diş Sağlık Ünitelerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5449) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

324.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5450) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

325.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5451) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

326.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5452) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

327.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, bir sağlık çalışanının psikolojik tacize uğramasına rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5453) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

328.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, askeri hastanelerde çalışan sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5454) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

329.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, diş eti hastalıklarının tedavisinde yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5455) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

330.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, hastanelerin çocuk servislerine ve hasta çocuklar ile bunların eğitimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5456) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

331.-           İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kol ve bacak protezlerinden katkı payı alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5457) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

332.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kış lastiği takma zorunluluğu olup olmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5458) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

333.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5459) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

334.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’te kurulacak Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5460) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

335.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, araç muayene istasyonlarının iş yüküne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5461) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

336.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5462) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

337.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5463) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

338.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5464) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

339.-           İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, Hocalı Soykırımı Telin Mitingindeki söyleme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5465) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-                    Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, üniversite hastanelerinin sorunlarının çözümüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3105)

2.-Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak olan projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3106)

3.-Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Ülkemizdeki doktor ve hemşire sayısı ve ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3107)

4.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus Ceza İnfaz Kurumu Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3122)

5.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, el konulan dijital verilerin iade edilmediği yada bir kopyasının sanıklara ve avukatlarına verilmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3148)

6.-Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü kadınların taciz edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3149)

7.-Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3150)

8.-Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Cumhuriyet tarihi boyunca toplatılan kitap ve diğer yayınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3151)

9.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3152)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2010-2011 yıllarında mahkemelere gelen ve karara bağlanan dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3153)

11.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ve kadın mahkumların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3155)

12.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3175)

13.-           Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, tıbbi sekreterlik mezunlarının atamalarındaki yetersizliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3276)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, engellilerin ve engelli yakınlarının karşı karşıya oldukları sosyolojik ve psikolojik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, öğretmen atamaları ile ilgili haksızlık ve usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)