TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 113

26 Mart 2012 Pazartesi

 

Tasarılar

1.-Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/592) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

2.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/593) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

3.-Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasını Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/594) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

4.-Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Borç Silme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/595) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

5.-Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı (1/596) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2012)

6.-Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri İle Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları için inşa edilen hizmet binalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2737)

2.-Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir sanığın mahkumiyet kararının ölümünden sonra tebliğ edilmesine ve atanamayan öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2747)

3.-Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2011 yılları arasındaki tutuklu ve hükümlü sayısına ve cezaevlerinin şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2792)

4.-Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, ağır hasta olan tutuklu ve hükümlülere ve cezaevlerinin doluluk oranına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2793)

5.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yasadışı telefon dinlemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2794)

6.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2795)

7.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, bir davayla ilgili bazı bilgilerin basına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2796)

8.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma Adalet Binası Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2797)

9.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Ceza İnfaz Kurumu Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2798)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2799)

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2800)

12.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2801)

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2802)

14.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, avukatlık yaparken hakim ve savcı adaylığı mülakat sınavını kazananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2803)

15.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Şuhut’ta TOKİ tarafından inşa edilecek Devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2935)

16.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Van depremi sonrasında sağlık hizmetleri alanında yaşanan bazı aksaklıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2936)

17.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, aile hekimliği sisteminde laboratuvar ünitelerinin kurulması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2937)

18.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nin personel ve teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2938)

19.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, büyükşehir belediyesine ait bir arazinin bir vakıf tarafından kullanıldıktan sonra âtıl halde bırakıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2939)

20.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Şarköy’e bağlı köy ve beldelerdeki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2940)

21.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, kamu özel ortaklığı modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2941)

22.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Şarkılarla Sağlık-Sağlıkla İlgili Şarkılar adlı kitap ve CD albümüne ve bu çalışmaya bütçeden harcanan paraya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2942)

23.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2943)

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2944)

25.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, tutuklu ve hükümlü gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2961)

26.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ergenekon Davası sanıklarından yurt dışında bulunan bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2963)

27.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’da kış aylarında sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3025)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen kan şekeri ölçüm cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3026)

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, icra dairelerinde çalışan personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3038)

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bankaların uyguladığı ek hesap faiz oranlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/3880)

31.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4173)                                                             

32.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Hocalı katliamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4174)                                                             

33.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Hatay-Hassa’daki bir köyde meydana gelen bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4175)                                                             

34.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, kamuda sözleşmeli olarak çalışan bazı personelin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4176)                                                             

35.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde yer alan bazı belgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4177)                                                             

36.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cemevlerinin sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4178)                                                              

37.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir emniyet mensubunun ABD Büyükelçiliğine giderek devam eden bir soruşturma ile ilgili bilgi verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4179)                                                              

38.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, İzmir ve Ankara ile ilgili çeşitli projelere aktarılan kaynak miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4181)                                                              

39.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, terör örgütü tarafından kaçırılan kaymakam adayına ve diğer vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4182)                                                             

40.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK terör örgütünün sivillere yönelik eylemleri ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4183)                                                             

41.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, MİT-PKK ilişkisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4184)                                                             

42.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, şehit ve gazilerle ilgili hukuksal düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4185)                                                             

43.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Hükümetin PKK ile protokol yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4186)                                                              

44.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gençlerin alkol, sigara ve uyuşturucudan korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4187)                                                             

45.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, belediyelerde yapılan norm kadro çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4188)                                                             

46.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, terör örgütü PKK’nın eylemlerine ve MİT Müsteşarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4189)                                                             

47.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, il müftüleri ile il müftü yardımcılarının ve emeklilerinin ücret farkına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4190)                                                             

48.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, KCK soruşturması kapsamında bazı MİT yöneticilerinin ifadeye çağrılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4193)                                                             

49.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, İbrahim Tatlıses’e suikast teşebbüsünde kullanılan silahların bir MİT görevlisi tarafından temin edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4194)                                                             

50.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, terör örgütü PKK ile müzakere yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4195)                                                             

51.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, elektronik pasaport ihalesinin bir Fransız şirketine verilmesine ve elektronik kimlik ihalesinin de aynı firmaya verileceği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4201)                                                             

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir vatandaşımızın İncelemeli Elektrikli Araç Patenti almasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4202)                                                             

53.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, eski bir İçişleri Bakanının insansız silahlı hava uçakları ile ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4208)                                                             

54.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ABD ziyaretine ve dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4209)                                                             

55.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İsrail’in paravan şirketler vasıtasıyla KKTC’de toprak satın aldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4210)                                                             

56.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki toplu taşıma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4218)                                                             

57.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, önleyici hizmetler büro amirlikleri puan cetveli uygulaması iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4219)                                                              

58.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, iki emniyet müdürünün görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4220)                                                             

59.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, nüfusu iki binin altında kalan belde belediyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4221)                                                             

60.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, elektronik kimlik kartı ihalesinin bir Fransız şirketine verileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4222)                                                             

61.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 1987-2011 yılları arasında Tunceli’deki terör eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4223)                                                             

62.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, belediyelerin engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yaptıkları çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4224)                                                             

63.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, İstanbul Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projelerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4225)                                                             

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik göstergeleri ve gelişmişlik sıralarının belirlenmesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4226)                                                             

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2011 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4227)                                                              

66.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gelir vergisi mükellefi sayısındaki azalmanın nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4233)                                                              

67.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından yürütülen ve gerçekleştirilen projelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4234)                                                              

68.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin emeklilik ikramiyelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4235)                                                             

69.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, yeniden yapılandırılan borçların Van depremi sonrasında ertelenmesi yönünde bir düzenleme yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4236)                                                             

70.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şef kadrosunda çalışanların özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4237)                                                             

71.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık çalışanlarının emekli olmasının teşvik edilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4238)                                                             

72.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4239)                                                             

73.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4240)                                                             

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite yönetimlerinin bazı uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4241)                                                              

75.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, FATİH Projesi kapsamındaki tablet bilgisayarların olumsuz etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4242)                                                              

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ortaöğretim ders müfredatındaki değişikliklerden kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4243)                                                              

77.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, eğitimin niteliği ve öğretmen adaylarının atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4244)                                                             

78.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ulusal Öğretmen Stratejileri Çalıştayında alınan bazı tavsiye kararlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4245)                                                             

79.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2000-2012 yıllarında üniversite öğrencilerine açılan disiplin soruşturmalarına ve cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4246)                                                             

80.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, aşamalı devamsızlık yönetimi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4247)                                                             

81.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bir belediye başkanının öğretmenler günü töreninde öğretmenlere çiçek verilmesi sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4248)                                                             

82.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, OECD eğitim raporundaki öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4249)                                                             

83.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokol gereği Ulusal Önleme Mekanizmasının kurulması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4250)                                                             

84.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 1987-2011 yılları arasında Tunceli’deki terör eylemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4251)                                                             

85.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’daki karayollarının kapalı olması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4256)                                                             

86.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, LPG’li araçlarda sızdırmazlık raporunun zorunlu belgeler arasından çıkarılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4257)                                                             

87.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ADR eğitmenlerine ve tehlikeli madde taşıyıcılığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4258)                                                             

88.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, İstanbul Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4259)                                                             

89.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4260)                                                             

90.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da yürütülen proje ve yatırımları ile bunlar için ayrılan ödeneğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4261)                                                             

91.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, LPG ve CNG dönüşümü yapılan araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4262)                                                             

92.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep-Ankara arasında demiryolu taşımacılığı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4263)                                                             

93.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Bakanlığın Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı protokole ve kadın hakları konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4265)                                                             

94.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, elektronik pasaport ihalesinin bir Fransız şirketine verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4267)                                                             

95.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, TRT’de yayınlanan bir reklama ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4269)                                                              

96.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Türk Güvenlik ve Demokrasi Enstitüsüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4273)                                                             

97.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Kürecik’te kurulan Füze Kalkanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4274)                                                             

98.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, MİT mensuplarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4275)                                                             

99.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, gazilerin yararına gerçekleştirilen yeni düzenleme, çalışma ve uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4276)                                                             

100.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2002’den bu yana görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4278)                                                              

101.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İmar Kanuna aykırılıktan dolayı tesis edilen idari işlem ve cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4280)                                                             

102.-           Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Van depreminin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim ve öğretime ara verilmesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4281)                                                              

103.-           Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, MİT-PKK görüşmelerine ve imzalandığı iddia edilen protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4282)                                                              

104.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Van’da depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla görevlendirilen personelin ödüllendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4285)                                                             

105.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, benzin ve motorine yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4286)                                                             

106.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4287)                                                             

107.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4288)                                                              

108.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarım ve hayvansal ürünlerde kaçakçılığın önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4289)                                                             

109.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, köy yollarında asfaltlama çalışmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4290)                                                             

110.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir gazetede yayınlanan haberdeki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4293)                                                             

111.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, KCK oluşumuna ve MİT’le ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4294)                                                             

112.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kamu yararına çalışan derneklere ve bu derneklere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4295)                                                             

113.-           Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, bir dernek heyeti ile yapılan görüşmedeki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4296)                                                              

114.-           Aydın Milletvekili Osman Aydın’ın, şehit yakınları için yaptığı bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4297)                                                             

115.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Kamu İhale Kurumu’ndaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4298)                                                             

116.-           Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Van depremi sonrasında barınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4299)                                                             

117.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, MİT personeline yönelik bazı suçlamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4300)                                                              

118.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4303)                                                              

119.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kredi kartı limitlerinin ve faiz oranlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4304)                                                              

120.-           Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, eşi vefat etmiş kadınlar için nakit sosyal yardım projesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4314)                                                             

121.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi kurulacak illere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4315)                                                             

122.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, fuhuşa itilen kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4316)                                                             

123.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4317)                                                             

124.-           Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, KOSGEB tarafından Van’daki esnafa verilen kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4318)                                                             

125.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4319)                                                             

126.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, LPG ile çalışan araçların muayenesinde gaz sızdırmazlık raporu bulundurulması düzenlemesinin kaldırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4320)                                                             

127.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4321)                                                              

128.-           Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, SGK’ya borcu olan ve haciz işlemi yapılan belediyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4322)                                                              

129.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlere ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4323)                                                             

130.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir kısım sağlık hizmetlerinin SGK tarafından ödeme kapsamından çıkarılabileceği yönündeki düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4324)                                                              

131.-           Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik merkez ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4325)                                                              

132.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal güvenlik açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4326)                                                             

133.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İş-Kur’da usulsüz atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4327)                                                             

134.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, belediyelerde ve belediyelere bağlı kuruluşlarda çalışan personel arasında kadro eşitsizliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4328)                                                             

135.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ve bir hastanın mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4329)                                                             

136.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmir’de bir NATO üssü kurulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4337)                                                             

137.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Malatya-Kürecik’te kurulan Füze Kalkanı Projesine ve İsrail’in NATO’ya üyeliği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4338)                                                              

138.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4357)                                                             

139.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İran ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4358)                                                             

140.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın lojmanlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4359)                                                              

141.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Akçakale Sınır Kapısının kapanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4360)                                                             

142.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Güroymak’taki eğitim destek evine verilen ismin iptaliyle ilgili karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4362)                                                             

143.-           İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, araç kundaklama olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4363)                                                             

144.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Marmara Bölgesi ve Tekirdağ ilinde olası bir deprem için alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4365)                                                             

145.-           Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, doğu illerinde güvenlik gerekçesiyle yapılan kimlik kontrolü ve aramalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4366)                                                             

146.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir kadının ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4367)                                                             

147.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir eğitim merkezine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4368)                                                             

148.-           Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta Belediyesinin denetimine ve düzenlenen raporlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4369)                                                             

149.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4370)                                                             

150.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bazı emniyet mensuplarının ABD’nin Ankara Büyükelçiliği yetkililerine brifing verdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4372)                                                             

151.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, güvenlik, asayiş ve hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4373)                                                              

152.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, trafik kazalarının önlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4374)                                                             

153.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4375)                                                             

154.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır-Merkezde su ve kanalizasyon çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4377)                                                             

155.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır ve ilçe belediyelerinin arşivlerinin korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4378)                                                             

156.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kalkınma ajanslarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4379)                                                              

157.-           Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın SODES kapsamına alınmamasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4380)                                                             

158.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4381)                                                             

159.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın lojmanlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4382)                                                             

160.-           Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Marmara depremi sonrasında alınmaya başlanan özel iletişim vergisi miktarının yıllara göre dağılımı ve kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4389)                                                             

161.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4390)                                                             

162.-           İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4392)                                                              

163.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ve Okul-Aile Birliği Yönetmeliği ile yapılan bazı düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4393)                                                              

164.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4394)                                                             

165.-           Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, ilköğretimde bazı ders saatlerinin artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4395)                                                             

166.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin eş durumu atamalarında yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4396)                                                             

167.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul öncesi eğitim materyallerinin ücretsiz dağıtılmasına ve müfredat olmamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4397)                                                             

168.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Anadolu Liseleri Öğretmen Seçme Sınavına başvuru yapan öğretmenlerin, sözleşmelilikte geçen görev sürelerinin hesaba katılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4398)                                                              

169.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında görevlendirilecek öğretmenlere ödenecek ücretlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4399)                                                              

170.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin eş durumu atamalarında yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4400)                                                              

171.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ek ders yönetmeliğinde düzenleme yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4401)                                                             

172.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bilgisayar derslerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4402)                                                             

173.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Anadolu Liselerine Öğretmen Seçme Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4403)                                                             

174.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Bakanlığın yeniden yapılandırılması çerçevesinde yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4404)                                                             

175.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, eğitimdeki yeterliliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4405)                                                              

176.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen umre gezileriyle ilgili yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4406)                                                              

177.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, bazı özel yurtların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4407)                                                             

178.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4408)                                                             

179.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, eğitim kurumlarının şehir dışına taşınacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4409)                                                             

180.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Serik Askerlik Şubesinin kapatılma kararına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4412)                                                             

181.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Konya’daki uçak kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4413)                                                              

182.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4416)                                                              

183.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da bölge müdürlüğü kurulmaması ile Bakanlık personelinin özlük haklarına ve atanmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4418)                                                                                 

184.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa GAP Havaalanının bazı eksiklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4430)                                                              

185.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4431)                                                              

186.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Karacabey’deki bir köyün internet sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4432)                                                             

187.-           Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bilgilerinin sanal saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4433)                                                              

188.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4434)                                                             

189.-           İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, Özürlü Memur Seçme Sınavına hazırlık kurslarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4437)                                                             

190.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınan önlemlere ve yaşanan iki olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4438)                                                             

191.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, çocuk bakım evleri ve yetiştirme yurtlarında kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4439)                                                             

192.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Doğu Sınır Kapısının açılıp açılmayacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4442)                                                             

193.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, sarımsak ithaline ve gümrüklerde bekletilen sarımsağın iç pazara sunulduğu iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4443)                                                             

194.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’da trafiği rahatlatmak için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4445)                                                             

195.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4446)                                                             

196.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, DMO Genel Müdürlüğüne üst düzey yönetici atamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4449)                                                             

197.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Dışişleri Bakanlığı kurumsal lisans ihtiyacını karşılamak üzere DMO’nun kurduğu satınalma komisyonuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4450)                                                             

198.-           İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, bir imam hatip lisesi öğrencileriyle ilgili internette çıkan bir habere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4451)                                                             

199.-           İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, AB ülkelerindeki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin denklik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4452)                                                              

200.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Bakanlık bünyesinde çalışan kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler ile başka kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4453)                                                             

201.-           Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, düzenlenen çalıştay ve toplantıların maliyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4455)                                                             

202.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Ilgaz ilçesine bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4456)                                                              

203.-           İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4459)